V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Perfuzní SPECT myokardu při ergometrické zátěži

Stručný popis

Použité radiofarmakum (99mTc-MIBI) je aplikováno na vrcholu ergometrické zátěže a je akumulováno myokardem v závislosti na jeho perfúzi. Na tomografických řezech a 3D modelu levé komory je názorně zobrazena míra perfuze myokardu při absolvované zátěži. Vyšetření je prováděno s tzv. transmisní korekcí atenuace, která výrazně omezuje častou falešnou pozitivitu scintigrafie v oblasti zadní stěny L.K. Při vyšetření jsou rovněž stanoveny funkční parametry L.K v klidu a je orientačně posouzena kinetika segmentů L.K. Při pozitivitě testu je vhodné doplnit klidové vyšetření pro odlišení klidové ischémie od ischémie vázané na zátěž (provádíme v jiný den).

Obecné indikace

a) Diagnostika ICHS:
přítomnost ischémie

lokalizace ischémie (povodí) 

rozsah a závažnost ischémie

b) Posouzení hemodynamické významnosti stenóz prokázaných koronarograficky

c) Vyhodnocení rizik (prognostika):

po infarktu myokardu, 


před chirurgickými výkony spojenými s rizikem infarktu myokardu; 

d) Posouzení efektu terapie:


revaskularizační, 


farmakologické, změna životního stylu.

e) Detailní kritéria vhodnosti indikace jsou uvedena zde a zde.

Obecné kontraindikace

Těhotenství 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. 
 Kontraindikace k bicyklové ergometrii. 

Neschopnost absolvovat ergometrii do submaximální zátěže (85 % náležité tepové frekvence). 

Blok levého Tawarova raménka (preferována je farmakologická zátěž dipyridamolem).

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Je možné, aby se pacient před vyšetřením lehce nasnídal. Je vhodné, aby pil více tekutiny. 

Pacient by si měl s sebou přinést výsledek poslední ergometrie. 

Záleží na ošetřujícím lékaři, za jakým účelem chce vyšetření provést:
Chce-li diagnostikovat zátěžovou ischémii, měl by vysadit léky ovlivňující prokrvení myokardu a betablokátory - ty alespoň 3 dny předem. U hypertoniků je třeba upravit medikaci tak, aby zátěž nebyla předčasně ukončena pro hypertenzní reakci. Úpravu medikace provádí ošetřující lékař. 

Chce-li ověřit prokrvení myokardu při dané medikaci, pak léky nevysazuje.

Ukázka vyšetření

Pohledy z 5 stran na prostorový model levé komory. Sloupec vlevo od středu představuje vyšetření při ergometrické zátěži, vpravo od středu klidové vyšetření. Nahoře je pohled na přední stěnu, ve středu na hrot, dole na spodní stěnu.

Na levém okraji obrázku je pohled na septum, na pravém okraji obrázku je pohled na laterální stěnu. U bočních okrajů obrázku je nahoře zátěžové vyšetření, dole klidové vyšetření. 
Nálezem je zřetelný defekt klidové perfuze ve střední části přední stěny. Při zátěži je patrno rozšíření ischemické oblasti až ke hrotu.

 

Žádanka na vyšetření.