Perfuzní scintigrafie plic

Radiofarmakum představují označené částice větší než je průsvit kapilár plicního řečiště. Po i.v. aplikaci dojde k embolizaci cca 0,1 % plicních kapilár rovnoměrně v obou plicích s výjimkou povodí za embolizovanou cévou. Tak lze zobrazit defekt perfuze plic. Defektní perfuze však sama o sobě není specifická pro plicní embolii a může být způsobena i jinými příčinami.

Obecné indikace

Podezření na plicní embolii (PE).

Diagnostika PE je multioborovou problematikou. Využití scintigrafie se řídí dle Eur J Nucl Med Mol Imaging (2009) 36:1356-1370. Níže je uvedena alternativní interpretační strategie (PISAPED), při čemž platí, že normální nebo téměř normální nález při perfuzní scintigrafii plic vylučuje klinicky významnou plicní embolii.

a) U pacientů s malou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek minimalizuje pravděpodobnost PE – vyšetřování lze ukončit; 

typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT.

 

b) U pacientů se střední předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE nízkou, zcela vyloučit ji však spolehlivě nelze;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

 

c) U pacientů s vysokou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

Definice předtestových pravděpodobností PE je následující (Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 864-871):

Vysoká pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

spojená alespoň se 2 z následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie, 

RTG známky amputace hilové tepny, 
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem, 

nebo spojená alespoň s 1 z následujících znaků:
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,

 

Střední pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

 

bez následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,
nebo spojená jen s EKG známkami přetížení pravé komory.

Nízká pravděpodobnost PE: nepřítomnost všech následujících příznaků:
náhle vzniklá dušnost, 
náhle vzniklá bolest na hrudi, 
náhle vzniklá slabost,
nebo určení alternativní diagnózy, se kterou jsou spojeny.

Obecné kontraindikace

Pravo-levý zkrat.
Velmi těžká plicní hypertenze. 
Přecitlivělost na podávaný preparát.
Těhotenství.
 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. Příprava pacienta před příchodem na ONM

Pacient by měl být indikován ke scintigrafii až po provedení RTG plic.

 

Žádanka na vyšetření.