V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Perfuzní scintigrafie plic

Radiofarmakum představují označené částice větší než je průsvit kapilár plicního řečiště. Po i.v. aplikaci dojde k embolizaci cca 0,1 % plicních kapilár rovnoměrně v obou plicích s výjimkou povodí za embolizovanou cévou. Tak lze zobrazit defekt perfuze plic. Defektní perfuze však sama o sobě není specifická pro plicní embolii a může být způsobena i jinými příčinami.

Obecné indikace

Podezření na plicní embolii (PE).

Diagnostika PE je multioborovou problematikou. Využití scintigrafie se řídí dle Eur J Nucl Med Mol Imaging (2009) 36:1356-1370. Níže je uvedena alternativní interpretační strategie (PISAPED), při čemž platí, že normální nebo téměř normální nález při perfuzní scintigrafii plic vylučuje klinicky významnou plicní embolii.

a) U pacientů s malou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek minimalizuje pravděpodobnost PE – vyšetřování lze ukončit; 

typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT.

 

b) U pacientů se střední předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE nízkou, zcela vyloučit ji však spolehlivě nelze;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

 

c) U pacientů s vysokou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

Definice předtestových pravděpodobností PE je následující (Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 864-871):

Vysoká pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

spojená alespoň se 2 z následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie, 

RTG známky amputace hilové tepny, 
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem, 

nebo spojená alespoň s 1 z následujících znaků:
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,

 

Střední pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

 

bez následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,
nebo spojená jen s EKG známkami přetížení pravé komory.

Nízká pravděpodobnost PE: nepřítomnost všech následujících příznaků:
náhle vzniklá dušnost, 
náhle vzniklá bolest na hrudi, 
náhle vzniklá slabost,
nebo určení alternativní diagnózy, se kterou jsou spojeny.

Obecné kontraindikace

Pravo-levý zkrat.
Velmi těžká plicní hypertenze. 
Přecitlivělost na podávaný preparát.
Těhotenství.
 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. Příprava pacienta před příchodem na ONM

Pacient by měl být indikován ke scintigrafii až po provedení RTG plic.

 

Žádanka na vyšetření.