Klinická psychologie

O nás

Odborníci oddělení Klinická psychologie v Nemocnici Na Homolce, pod vedením prof. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D., poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Jedná se zejména o pacienty:

 • s mozkovými nádory a cévními malformacemi, operovanými klasickými neurochirurgickými technikami, nebo Leksellovým gama nožem
 • s onemocněním tepen vedoucím k amputacím končetin
 • po závažném kraniocerebrálním poranění
 • s traumatickými lézemi míšními
 • před a po srdečních operacích
 • před implantací neurostimulátorů
 • s chronickou bolestí
 • dialyzované

Odborná psychologická pomoc zahrnuje u těchto pacientů předoperační psychologickou přípravu na náročné výkony, pomoc vyrovnat se s psychologickými dopady jejich onemocnění, psychologickou diagnostiku, zaměřenou na zjištění intelektových a mnestických schopností či stanovení osobnostní psychopatologie, vylučující některé lékařské intervence.

 

Aktuality:

Rozhovor s prof. Lenkou Krámskou pro Pátek Lidových novin 1/2024 o jejím zájmu o neurovědy, cestě k neuropsychologii a práci na Homolce v čele týmu klinických psychologů. Také o dnešní moderní společnosti a nástrahách liberální výchovy. Celý rozhovor najdete zde:

 

Vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D., byla 21. června 2023 ve Velké aule pražského Karolina jmenována profesorkou psychologie. Jmenovací dekret si spolu s 92 kolegy z akademické obce převzala z rukou prezidenta republiky Petra Pavla.   

Prof. Krámská se zaměřuje na neuropsychologickou diagnostiku a psychoterapii u neurologických a neurochirurgických pacientů v oblasti epileptochirurgie, cerebrovaskulárních onemocnění či demence. Je autorkou řady významných vědeckých publikací. Prof. Krámská je historicky první ženou, která v naší nemocnici získala nejvyšší akademický titul.

 

U příležitosti 500. kochleární implantace u dospělých se v prostorách Žižkovské věže v Praze uskutečnilo vzpomínkové setkání spolupracovníků, kteří se na operacích podílejí. Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce provádí pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole předoperační a pooperační neuropsychologická vyšetření.

Na fotografii (zleva): doc. MUDr. Jan Bouček (FN v Motole), Ph.D, doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. (NNH) a PhDr. Martin Kořán, CSc. (NNH).

 

Naše služby

Péče psychologa je určena pacientům lůžkových i ambulantních oddělení Nemocnice Na Homolce. Mezi hlavní programy v poskytování psychologické pomoci patří:

 • Neuroprogram – specializovaná neuropsychologická diagnostika a psychoterapeutická péče pacientům s neurologickým onemocněním (NCH léčba nádorů, cévních onemocnění mozku, spondylochirurgie, CMP, SAK, epileptochirurgický program, kognitivní rehabilitace) – doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
 • Interní program – komplexní psychodiagnostická a psychoterapeutická péče pro pacienty s psychosomatickým onemocněním, s obezitou, s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, aj.) – všichni kliničtí psychologové
 • Kardioprogram – specializovaná psychologická diagnostika a psychoterapeutická péče pacientům s kardiologickým a cévním onemocněním (kardiochirurgické výkony, náročné cévně rekonstrukční výkony, AIM, implantace neurostimulátoru pro refrakterní anginu pectoris, apod.)
 • Psychodiagnostika a psychoterapie dětí s nejrůznějšími psychosomatickými, výchovnými a školními problémy v rámci komplexní péče – Mgr. Lenka Chválová
 • Krizová intervence u akutně vzniklých reakcí na nepříznivou diagnózu, psychologická příprava na náročné výkony, pomoc při vyrovnání se s psychologickými dopady jejich onemocnění (LGN, onkologie, apod.) – PhDr. M. Kořán CSc. + ostatní kliničtí psychologové
 • Psychologické vyšetřování pacientů vyžadované nejrůznějšími směrnicemi a nařízeními MZd a VZP (před implantací neurostimulátoru, programovatelné pumpy, před přidělením elektrického vozíku, před C-leg, před navrácením ŘP, apod.) – všichni kliničtí psychologové
 • Psychosomatická poradna – zabývá se léčbou pacientů s psychosomatickými poruchami (např. vysoký TK, vředová choroba, diabetes aj.) s potřebou odborného psychologického zásahu. PhDr. M. Kořán, CSc.
 • Poradna pro léčbu bolesti – poskytuje psychologické vyšetření a následnou podpůrnou psychologickou péči pacientům s dlouhotrvajícími či chronickými bolestmi. PhDr. Martin Kořán, CSc.