Lůžková část

Část lůžková disponuje 10 lůžky. Tři dvoulůžkové pokoje jsou v rámci mezioborové spolupráce na odděleních neurochirurgie, cévní chirurgie a neurologie. Dva dvoulůžkové pokoje, fyzioterapie a ergoterapie jsou umístěny ve II.NP části D nemocnice (společný vchod s oddělením lůžkové gynekologie). K hospitalizaci na lůžkové části oddělení jsou v rámci odborných programů přijímáni pacienti zejména z lůžkových oddělení NNH.

Mimo základní specializaci je na oddělení poskytována péče ortopedicko-protetická. Ta je zajišťována pro všechny pacienty NNH lékaři oddělení RFM ve spolupráci s externími protetickými a ortotickými pracovišti.

Příjem pacienta k hospitalizaci

K příjmu se dostavte v určený den, nebude-li určeno jinak, mezi 8.00 - 10.00 hod. do recepce Centrálního příjmu v 5. patře Nemocnice Na Homolce (vedle lékárny), odtud budete pokračovat na oddělení ORFM v 1. NP - sekretariát ORFM.

S sebou si vezměte

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)

 • Doklad o zdravotním pojištění (kartička pojištěnce)

 • Doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte vystavený)

 • Výsledky vyšetření, o které požádal Váš ošetřující lékař (např. EKG, CT, MR, RTG snímky)

 • Průkaz diabetika

 • Seznam léků a léky, které pravidelně užíváte (v originálních obalech)

 • Věci osobní potřeby (osobní prádlo, župan, ručník, domácí obuv, toaletní potřeby, atd.)

 • Cvičební úbor (tepláky nebo legíny, tričko, …), plavky a vhodnou pevnou obuv (např. sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, pantofle/sandále s nastavitelnými pásky přes nárt i patu, aby obuv během chůze nepřekážela a nebylo ji možno ztratit z nohy)

 • RHB pomůcky: berle, korzety, pokud je již vlastníte a používáte

Důležité upozornění

 • K hospitalizaci je třeba se dostavit bez větší částky peněz, šperků a jiných cenností

 • Peníze, šperky a cennosti mohou být uschovány v trezoru na sekretariátu ORFM, vezměte ale na vědomí, že úřední doba sekretariátu je po – pá 7:00 – 15:00, mimo tuto dobu není možné Vaše věci přijmout do úschovy nebo je z úschovy vydat.

 • Některé procedury jsou hrazeny pacientem v hotovosti, protože je nehradí ZP (Ceník služen nehrazených pojišťovnami).

 • Návštěvy na oddělení jsou povoleny denně od 10.00 do 20.00 hodin (s ohledem na probíhající rehabilitační program, doporučujeme návštěvy realizovat až v odpoledních hodinách)

 • Pokoje jsou 2 lůžkové většinou s vlastním sociálním zařízením. Jednolůžkové pokoje nemáme.

V den příjmu je třeba počítat s tím, že:

 • Vznikne určitá prodleva, než budete uloženi na lůžko, což je dáno nezbytnou administrativou spojenou s příjmem nových a propouštěním stávajících pacientů.

 • Pokud se nemůžete k přijetí dostavit, oznamte nám tuto skutečnost telefonicky na tel.: +420 25727 2076 nebo faxem +420 25727 2683, případně e-mailem paní sekretářce: reh@homolka.cz

V den propuštění je třeba počítat s tím, že:

 • V den propuštění již neprobíhají žádné léčebné procedury nebo rehabilitační cvičení.

 • Budete propuštěn/a v ranních hodinách mezi 8:00 – 10:00 hodinou.

 • Pokud není domluveno s lékařem jinak, odvoz do domácí péče si zajišťuje pacient sám.

Převoz do ostatních zařízení sociální nebo následné péče (rhb. ústavy, LDN, lázně apod.) zajistíme sanitkou. Překlad probíhá opět v ranních hodinách.

Ke stažení