MUDr. Jaromír May, Ph.D. 

Vzdělání:

 • 2021 The European Board Examination in Neurological Surgery, Part I
 • 2020 Ph.D, 1.LF UK a VFN v Praze
 • 2014–2021 Specializační vzdělávání v oboru neurochirurgie, 1.LF UK a VFN v Praze
 • 2014 MUDr., 1.LF UK a VFN v Praze Pracovní zkušenosti:
 • od 2018 Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • od 2014 Neurochirurgické odd., Nemocnice Na Homolce, Praha
 • 2010-2020 Neurologická klinika, 1.LF UK a VFN v Praze

Členství v odborných společnostech:

 • European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery – ESSFN (od 01/2019)
 • European Association of Neurosurgical Societies - EANS (od 09/2016)
 • Česká neurochirurgická společnost (od 01/2015)

Publikační činnost:

 • 25 publikací, H-index 6
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9925-338X

Kurzy a stáže:

 • od 2017 - EANS training cours, Spine and peripheral nerves, Praha (2017); TBI and functional neurosurgery, Bělehrad (2018); Tumours, Moskva (2019), Vascular neurosurgery, Valencie (2021)
 • 9/2019 - Stereotaktická neurochirurgie, odborná 2 týdenní stáž, Clinique de Neurochirurgie, CHU Grenoble, Francie (Prof. Stephan Chabardés)
 • 18.-21.3.2019 - Leksell gamma knife Perfexion training course, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • 10/2017 - Neurochirurgie, odborná 3 týdenní stáž, Institut of Neurosurgery, Little Rock, Arkansas, USA (Prof. Ali Krisht)
 • 14.-17.10.2017 - Advanced Residents Course in Micro-neurosurgery, Institut of Neurosurgery, Little Rock, Arkansas, USA (Prof. Ali Krisht)
 • 28-30.10.2017 - Advanced Course In Fiber Dissection, Institut of Neurosurgery, Little Rock, Arkansas, USA (Prof. Ali Krisht)