MUDr. Gabriela Šimonová, CSc.

Vzdělání:

 • 1968 - 1974 MUDr., Fakulta všeobecného lékařství Univerzita Karlova, Praha
 • 1979 atestace Radioterapie I., Radiační onkologie
 • 1982 atestace Radioterapie II., Radiační onkologie
 • 2001 CSc., Onkologie

Pracovní zkušenosti:

 • 1974-1975 interní odd. NsP Kralupy nad Vltavou
 • 1975-1983 Odd. radioterapie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • 1983-1985 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Motol
 • 1985-1992 katedra radioterapie IPVZ a Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha
 • 1992- dosud Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce

Publikační činnost:

 • 86 publikací, H-index 15

Kurzy a stáže:

 • 1990 Management of Radiotherapy, Granada, Spain , ESTRO course (European Society for Radiotherapy and Oncology)
 • 1990 Physics for modern Radiotherapy, ESTRO course, Prague,Czech republic
 • 1990 Evidence based Radiation Oncology, ESTRO course, Leuven,Belgium
 • 1991 Advanced planning in Radiotherapy, ESTRO course, Granada, Spain
 • 1991- Radiobiology course, Aarhus univerzity hospital, Aarhus, Denmark
 • 1992 trainning course (Leksell gamma knife) Neurosurgery dpt., Karolinska hospital, Stockholm, Sweden
 • 1993 Research course in Translation Radiation Oncology, models, trials, ESTRO , Dublin, Ireland
 • 1999 PET in clinical practice, Brussel, Belgium

Pregraduální výuka:

 • 1983-1985 obor radioterapie a onkologie-Fakulta dětského lékařství, Praha-Motol
 • 1991-1992 radioterapie (radiologický laborant)-Střední zdravotnická škola Alšovo nábř., Praha 1

Post graduální výuka:

 • 1985-1992 katedra radioterapie IPVZ, FN Bulovka, Praha