Scintigrafie skeletu

Stručný popis

Použité radiofarmakum je akumulováno v novotvořené kostní matrix. Na scintigramech (cílených, celotělových nebo na tomografických řezech) lze identifikovat ložiska se zvýšenou nebo řidčeji sníženou osteoblastickou aktivitou vůči okolní kosti. Zvýšená osteoblastická aktivita je průvodním jevem většiny patologických kostních procesů a mnohdy daleko předchází změnám viditelným na RTG. Alternativně lze provést vyšetření cílené jen na určitou oblast (např. před neurochirurgickým výkonem na páteři). Při cíleném vyšetření je možno požadovat doplnění fúze s CT vyšetřením, které je možno dodat v eletronické formě (ePACS, CD-ROM) nebo na místě doplnit (je-li indikováno), obvykle v režimu nízké dávky. Při tzv. třífázové modifikaci lze navíc orientačně posoudit prokrvení předem určené oblasti.

Obecné indikace

Nádory
Okultní fraktury (traumata drobných kůstek ruky, mikrofraktury při osteoporóze)
Osteomyelitida
Avaskulární nekróza
Artritidy
Reflexní sympatická dystrofie
Kostní infarkty
Viabilita kostního štěpu
Jinak nevysvětlitelná kostní bolest
Před uvažovanou paliativní terapií kostních metastáz pomocí radionuklidů

Obecné kontraindikace

Těhotenství

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Dobrá hydratace.

 

Žádanka na vyšetření.