V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

PET/CT trupu s F-cholinem u adenomu příštítných tělísek

Stručný popis

FCh-PET/CT je tomografická zobrazovací technika, která využívá za radiofarmakum analoga cholinu (prekurzoru biosyntézy fosfolipidů – stavebního prvku buněčných membrán) značeného 18F k zobrazení aktivity cholinkinázy, která bývá v buňkách adenomu, popř. karcinomu příštítného tělíska aktivnější.

Těžiště vyšetření tkví v přesné lokalizaci adenomu příštítného tělíska s pomocí současně prováděného plnohodnotného kontrastního CT.

S ohledem na vysokou cenu a omezenou dostupnost radiofarmaka, které nelze skladovat a použít pro jiného pacienta, je nezbytné, aby byl pacient náležitě poučen a k vyšetření se včas dostavil. Vyšetření rutinně provádíme v rozsahu krku a horní části hrudníku.  

Indikace

  • K lokalizaci adenomu či hyperplázie příštítných tělísek při podezření na primární hyperparatyreózu s výhledem chirurgického řešení při nekonkluzivním závěru ultrasonografie.

Obecné kontraindikace

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Neschopnost ležet 20 minut bez pohnutí.
  • Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 4 hodin nejíst), je ale vhodné zvýšeně pít obyčejnou vodu. Diabetici od rána neužijí léky na cukrovku a vezmou si s sebou jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Délka vyšetření

Cca 1 hodina.

Ukázka vyšetření

Na obrázku shodných příčných řezů je vlevo obraz kontrastního CT a vpravo jeho fúze s FCh-PET. Šipka ukazuje na ložisko 11x8 mm, které vykazuje intenzivní akumulaci radiofarmaka. Pooperačně histologicky prokázán adenom levého dolního příštítného tělíska.

Adenom příštítného tělíska

Žádanka na vyšetření.