Hematologická poradna


MUDr. Jozef Balazs
MUDr. Rudolf Hoffman

Hematologická ambulance:

a) zajišťuje konsiliární služby pro všechny ambulance a lůžková oddělení

b) zajišťuje kontroly laboratorních nálezů a podílí se na zavádění nejnovějších diagnostických metod

c) ve svých ambulancích se věnuje problematice:

  • hemokoagulačních poruch - krvácivých stavů a sklonu k předčasným trombózám a emboliím, poruchám počtu či funkcí destiček
  • záchytu a sledování různých leukémií a příbuzných krevních chorob
  • diagnostice a léčbě nejčastějších, ale i vzácnějších anemií (perniciosní, sideropenické, hemolytické)
  • sledování útlumů kostní dřeně
  • sledování a léčbě stavů spojených s poruchami metabolismu železa včetně hemochromatózy

Pacienty, kteří jsou zachyceni při léčbě v ostatních specializovaných ambulancích nemocnice, přebíráme do další dispenzární péče. U závažných stavů (obvykle nejtěžší leukémie a maligní lymfomy) předáváme pacienty na superspecializovaná pracoviště mimo nemocnici. Po odléčení stavů i během léčby pomáháme v diagnostice a stagingu chorob, organizujeme specializovaná vyšetření a monitoraci léčby, je-li to pro pacienta výhodné.


Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy zde.

V případě podezření na onemocnění koronavirem volejte číslo 224 972 222. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace