Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (ORFM)

______________________________________________________________________________

NOVINKA! 
Dovolujeme si Vám nabídnout novou léčebnou metodu - akupunkturu.

Skupiny preventivního cvičení pro veřejnost Zdravá záda a Jógová terapie
konají celoročně s výjimkou července a srpna.
______________________________________________________________________________

 

Oddělení v rámci své základní odbornosti provádí komplexní diagnostická a terapeutická opatření směřující k obnovení maximální zdatnosti jedince s fyzickým, smyslovým, psychickým i mentálním postižení nebo sociálním znevýhodněním.

Rehabilitace - Nemocnice na Homolce

O nás

Dlouhodobě se zaměřuje na léčbu funkčních poruch, bolestivých syndromů při degenerativních onemocněních pohybového aparátu, zejména pak na onemocnění páteře. Provádí komplexní léčbu poúrazových a pooperačních stavů. Je součástí komplexního cerebrovaskulárního centra nemocnice a spolupracuje s oddělením neurochirurgie, cévní chirurgie a neurologie. Poskytuje rehabilitační léčbu hospitalizovaným pacientům ostatních lůžkových oddělení.


Struktura oddělení

Oddělení má část ambulantní a část lůžkovou.

Část ambulantní je komplex ordinací lékařů, fyzioterapií, ergoterapie, hydrokinezioterapie a fyzikální terapie. Samozřejmostí je konzultace s rehabilitačním lékařem, který na základě vyšetření navrhne nejvhodnější léčbu. Péče o pacienty je prováděna především na základě doporučení odborných nebo praktických lékařů.  Je založena na individuálním přístupu k pacientům. 

Pokoje lůžkové rehabilitace jsou v rámci mezioborové spolupráce na odděleních neurochirurgie, cévní chirurgie a neurologie. K hospitalizaci na lůžkové části oddělení jsou v rámci odborných programů přijímáni pacienti zejména z lůžkových oddělení NNH.

Mimo základní specializaci je na oddělení poskytována péče ortopedicko-protetická. Ta je zajišťována pro všechny pacienty NNH lékaři oddělení RFM ve spolupráci s externími protetickými a ortotickými pracovišti.

Rehabilitace - Nemocnice na Homolce

Naše služby

K nejčastějším zdravotním problémům, které naše pracoviště řeší v rámci ambulantního provozu, patří diagnostika a léčba onemocnění či poranění pohybového aparátu, nebo obtíží z pohybového aparátu vycházející:

  • bolesti zad včetně svalových dysbalancí, výhřezů meziobratlových plotének či následků těchto postižení
  • stavy po úrazech a operacích páteře
  • bolesti vazivově-kloubního aparátu, akutní a chronické bolesti šlach a fascií, bolestivé svalové spasmy
  • degenerativní (artrózy) a zánětlivá onemocnění kloubního systému
  • bolestí hlavy
  • poruchy funkce pánevního dna
  • inkontinence u žen, mužů (vč. stavů po operacích prostaty)
  • ušní šelest (tinnitus)
  • poruchy funkce hlasivek