Neuroprogram

Léčba onemocnění mozku, lebeční spodiny, míchy, páteře a periferní nervové soustavy je jednou ze stěžejních specializací Nemocnice Na Homolce. Máme status komplexního cerebrovaskulárního centra (pro pacienty s cévní mozkovou příhodou) a jako jediní v republice jsme vybaveni Leksellovým gama nožem. Naši neurochirurgové se zaměřují na čtyři klíčové oblasti léčby: neuroonkologickou (operace nádorů), neurovaskulární (operace mozkových cév), spondylochirurgickou (operace páteře) a funkční neurochirurgii (zejména chirurgickou léčbu epilepsie). Pro maximální bezpečí pacientů používají speciální operační postupy, které eliminují poškození mozkové tkáně a nervového systému.