Klinická mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

Klinická mikrobiologie a antibiotická stanice

O nás

Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice je moderně vybavené, laboratorně diagnostické pracoviště Nemocnice Na Homolce, které se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a komplikací v nemocniční, ambulantní a primární péči. Zajišťuje konsiliární služby zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci. Specializované pracoviště Antibiotické stanice se zabývá aktivním ovlivňováním kvality používání antibiotik a kontrolou antibiotické rezistence.

Více


Naše služby

KMAS je zdravotnickou laboratoří akreditovanou ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 pod číslem 8160.

Osvědčení o akreditaci

Certificate of Accreditation

Prohlášení o politice kvality (zde)

Hlavní náplní činnosti odborného personálu oddělení je zejména:

 • laboratorní mikrobiologická diagnostika infekčních nemocí a komplikací
 • klinicko-mikrobiologické konsiliární služby
 • konzultace optimálního používání antibiotik
 • antibiotická politika v nemocniční, ambulantní a primární péči
 • surveillance a kontrola antibiotické rezistence
 • surveillance a kontrola nozokomiálních infekcí
 • laboratorní mikrobiologická diagnostika infekčních nemocí a komplikací
 • klinicko-mikrobiologické konsiliární služby
 • konzultace optimálního používání antibiotik
 • antibiotická politika v nemocniční, ambulantní a primární péči
 • surveillance a kontrola antibiotické rezistence
 • surveillance a kontrola nozokomiálních infekcí