Implantabilní dlouhodobá monitorace

Vedoucí lékař:

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Primář Kardiologického oddělení
Tel: +420 257 272 211
Email: petr.neuzil@homolka.cz

Sestry:

bc. Kristýna Kemzová

Tel: +420 257 272 221 (227)
Email: kardio@homolka.cz

Kde nás najdete

Umístění: 1. patro Nemocnice Na Homolce
Barva výtahu: oranžový, zelený

Kardiologické oddělení se specializuje na dlouhodobou monitoraci EKG (elektrokardiografické křivky). V rámci denní praxe je rutinně prováděno 24 hodinové monitorování EKG, stejně jako vícedenní (7 – 10 denní) monitorování systémem, jehož záznam aktivuje sám pacient (systém Recollect).

V rámci převážně studijních účelů je řada nemocných vybavena také možností transtelefonního přenosu EKG dat.

Telemonitoring (home – monitoring) převážně u nemocných s implantabilními kardiovertery-defibrilátory a kardiostimulačními systémy se provádí již po dobu několika let formou sběru a předávání dat po internetu. Tak je možno on line způsobem získávat okamžitá data (výskyt život ohrožujících poruch srdečního rytmu a jejich terapie, funkce stimulačních systémů) a tím také okamžitě reagovat na dané potřeby a klinický stav nemocných.

Například u nemocných se srdečním selháním nám systém Optivol umožňuje monitorovat stav kardiální kompenzace u nemocných s vleklým srdečním selháním.

Jednou z dalších možností je rozvoj podkožní (SQ) dlouhodobé monitorace s využitím implantabilních systémů.

Na našem Kardiologickém oddělení  byl poprvé v ČR implantován systém Reveal XT, určený k monitoraci nemocných s výskytem fibrilace srdečních síní, což je významný přínos k diagnostice a monitoraci účinku různých postupů převážně nefarmakologické léčby fibrilace srdečních síní.