Holter EKG + 24 hod. monitor TK

Holterova monitorace EKG
Holter krevního tlaku

Vedoucí lékař:

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Tel: +420 257 272 204
Email: filip.malek@homolka.cz

Sestra:

Lenka Řeháková

Objednání:

  • Tel.: +420 257 272 206
  • Pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Kde nás najdete

  • Nemocnice Na Homolce, 1. patro, číslo dveří D121
  • Barva výtahu: oranžový, zelený

Holterova monitorace EKG

Vyšetření umožňuje ambulantní registraci elektrokardiografické křivky, zpravidla po dobu 24 hodin. Patří mezi základní diagnostické metody při vyšetřování poruch srdečního rytmu.  Nemocnému jsou připojeny na hrudník elektrody spojené se speciálním registračním zařízením, které nosí pacient po danou dobu při sobě. Po skončení registrace je záznam počítačově vyhodnocen. Hodnocení poskytne lékaři požadované informace o charakteru a frekvenci srdečních arytmií včetně obtížně detekovatelných typů. Variantou tohoto přístroje je.záznamník elektrokardiografické křivky, který může pacient spustit sám, pokud se objeví jeho obvyklé obtíže. Pacient ho má k dispozici 10 dnů i více a je vhodný pro nemocné, jejichž obtíže jsou méně časté.

Holter krevního tlaku

Vyšetření slouží k ambulantnímu stanovení profilu krevního tlaku pacienta a kontroly účinnosti jeho léčby v průběhu 24 hodin. Manžeta přístroje, která se upevní na ruku vyšetřovaného, je hadičkou spojena s malým přístrojem, který v předem stanovených intervalech manžetu nafukuje a.registruje hodnoty krevního tlaku. Zpravidla se provádí 2 - 4 měření za hodinu v průběhu dne a 2 – 3 měření v nočních hodinách. Jsou tak získány informace o hodnotách krevního tlaku pacienta v průběhu běžného života, které lépe vypovídají o stupni závažnosti onemocnění než hodnoty měřené jednorázově při návštěvě v ordinaci.

Obě vyšetření pacienta nijak neomezují v běžné denní činnosti a hygieně.