Multioborové centrum pro diagnostiku a léčbu synkopy

Koordinátor centra

MUDr. Libor Dujka

Email.: libor.dujka@homolka.cz

Tel.: +420 257 272 177

Centrum je volným mezioborovým spojením vybraných pracovišť Nemocnice Na Homolce, v čele s Kardiologickým oddělením a zabývá se diagnostikou a následnou léčbou synkopy. Zajišťuje i konsiliární vyšetření hospitalizovaných nemocných v rámci Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Přibližně 40% populace postihne alespoň jednou za život synkopa, tedy náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu s následnou, obvykle také rychlou, spontánní úpravou. Z celkového počtu návštěv na pohotovosti tvoří 3-6% pacienti, kteří prodělali synkopu. Přibližně polovina pacientů přijatých do nemocnice se synkopou odchází, aniž by byla zjištěna příčina.

Příčiny

Příčinou synkopy je porucha prokrvení mozku, jenž vzniká buď na podkladě neadekvátně vystupňované odpovědi kardiovaskulárního systému na určitý podnět, např. stres, bolest (reflexní synkopa), z důvodu špatné regulace krevního tlaku při určitých situacích, např. dlouhém stání (ortostatická synkopa), nebo na podkladě přímého onemocnění srdce, jako jsou chlopenní vady, či poruchy srdečního rytmu (kardiogenní synkopa). Poslední jmenovaná je vůbec nejzávažnějším typem, proto je nutné nejen pečlivé rozlišení, o jaký druh synkopy se jedná, ale i odlišení synkopy od jiných stavů, které tuto definici nesplňují a vyžadují zcela odlišný způsob léčby, např. různé stavy zmatenosti, poruchy paměti, déletrvající epizody, které nejsou provázeny ztrátou vědomí, či epileptické záchvaty.

Vyšetření

Základem je podrobný pohovor lékaře s pacientem, který slouží k ozřejmění charakteru proběhlé příhody, např. za jakých podmínek se odehrála, zda jí předcházely varovné příznaky či nastala náhle. Následuje základní fyzikální vyšetření, EKG a ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie). Získané informace umožňují nasměrování pacienta k již specifickým vyšetřovacím metodám, z nichž některé jsou neinvazivní (tzv. test na nakloněné rovině či monitorace pacienta na specializovaných jednotkách), jiná vyžadují drobné zásahy, např. katetrizační vyšetření srdce, či implantaci malých záznamníků, umožňujících dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu.

Léčba

Léčba se odvíjí od typu synkopy a dle závažnosti opět zahrnuje možnosti neinvazivní (poučení pacienta, nasazení léků) i invazivní (např. implantaci kardiostimulátoru nebo katetrizační či chirurgický výkon).