Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze

Vedoucí lékař:

Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Tel.: +420 257 273 260
Email: filip.malek@homolka.cz

LÉKAŘ:

MUDr. Simona Michálková

Objednání:

Tel: +420 257 273 285 (286)

Pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Kde nás najdete

Umístění: 1. patro Nemocnice Na Homolce, číslo dveří D 113
Barva výtahu: oranžový, zelený

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění - má zásadní vliv na rozvoj dalších kardiovaskulárních onemocnění (např. infarkt myokardu a srdeční selhání), na počet mozkových cévních příhod a přispívá k rozvoji chronického selhání ledvin.
V posledních letech se výskyt hypertenze často kombinuje s cukrovkou (diabetes mellitus) nebo s metabolickým syndromem. Počet hypertoniků se stále zvyšuje a onemocněním trpí již i lidé středního a mladšího věku. Léčba hypertenze je v naprosté většině případů léčbou celoživotní. Hypertenzi rozdělujeme na esenciální (asi 90-95%) ,kdy se uplatňuje celý komplex příčin a sekundární hypertenzi (5-10%) nejčastěji na podkladě onemocnění ledvin, endokrinních žláz a podobně.

Centrum je volným mezioborovým spojením vybraných pracovišť Nemocnice Na Homolce v čele s Kardiologickým oddělením a zabývá se diagnostikou a následnou léčbou jak esenciální, tak sekundární hypertenze. Zajišťuje i konsiliární vyšetření hospitalizovaných nemocných v rámci Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Specializace Centra pro diagnostiku a léčbu hypertenze

  • nemocní s diabetem mellitem (cukrovka)
  • nemocní s metabolickým syndromem
  • nemocní s podezřením na renovaskulární příčinu hypertenze
  • nemocní s poruchami spánku (obstrukční spánková apnoe)
  • nemocní s obtížně korigovatelnou, rezistentní, hypertenzí

Komplexní diagnostika závažných forem endokrinně podmíněné hypertenze je řešena ve spolupráci s III. interní klinikou VFN, Praha.

Metodiky

  • kompletní laboratorní screening (OKBHI)
  • echokardiografie
  • laboratoř funkční diagnostiky (ABPM, ergometrie, spiroergometrie, Holter , HUTT- Tilt test)
  • intervenční radiologie vč. CT, sonografie, MRI
  • laboratoř diagnostiky spánkové apnoe