V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Angiologická ambulance

Vedoucí lékař:

MUDr. Vladimíra Skalníková
Email: vladimíra.skalnikova@homolka.cz

Lékař:

MUDr. Eva Jirešová
Email: eva.jiresova@homolka.cz

Objednání:

+420 257 273 003
+420 257 272 484

Pondělí - pátek 7:30 - 16:00

Kde nás najdete

Umístění: 1. patro Nemocnice Na Homolce, číslo dveří D119 a D120
Barva výtahu: oranžový, zelený

Angiologická ambulance

je součástí  Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce, které řeší problematiku neinvazivní, invazivní cévní diagnostiky, endovaskulární a chirurgické cévní léčby a je akreditovaným pracovištěm pro obor angiologie s cílem zajištění komplexní diagnostické a léčebné péče v oboru.

Angiologie

je obor zabývající se problematikou periferních cév, tj. tepen, žil a mízních cév.Tematicky se prolíná s mnoha dalšími interními a chirurgickými obory, jako je kardiologie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, radiologie, neurologie, vnitřní lékařství, dermatologie, ematologie a lymfologie.

Hlavní skupiny léčených cévních onemocnění:

- Onemocněním aorty, jejich větví a končetinových tepen.

- Vyloučení žilní trombózy, ev. komplikující plicní embolie, posttrombotický syndrom.

- Žilní varixy a chronická žilní nedostatečnost.

- Řešení iatrogenních komplikací v cévním řečišti.

- Onemocnění kapilár a Raynaudův syndrom.

- Úžinový syndrom /TOS.

- Diferenciální diagnostika otoků a diagnostika lymfedému.

Naše služby

 Pacientům nabízíme možnost komplexního angiologického vyšetření s provedením:

 - Měření kotníkových tlaků/ABI/:

neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrevnosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI.

 - Měření prstových/palcových/ tlaků/TBI/:

pletysmografické stanovení hodnoty periferního tlaku v kapilárách prstů dolních nebo horních končetin a výpočet indexu palec-paže/TBI.

 - Vyšetření kapilární perfůze:

fotopletysmografické zhodnocení závažnosti postižení periferní mikrocirkulace na prstech dolních nebo horních končetin měřením tvaru a amplitudy periferních křivek.

 - Vyšetření klaudikačního intervalu:

stanovení závažnosti nedokrevnosti dolních končetin stanovením počínající a konečné klaudikační vzdálenosti na běhátku/pohyblivém chodníku/.

 - Pletysmografické vyšetření žil,

které je neinvazivním vyšetřením funkčnosti hlubokých a povrchových žil dolních končetin a stanovení výkonu svalově žilní pumpy v lýtku.

 - UZ duplexní vyšetření tepen a žil

dle klinické potřeby doplnění diagnostiky k vyloučení plicní embolizace.

Máme zkušenost s antikoagulační léčbou včetně léčby katetrizační a trombolytické prováděné radiology a intervenčními kardiology. Provádíme indikace k operaci varixů cestou naší cévní chirurgie, s možností ošetření klasickou chirurgickou cestou či metodou RFA.

 - Provedení CT a MR angiografického vyšetření cév

 - Digitální subtrakční angiografii (DSA)

Speciální rentgenové vyšetření tepen nástřikem kontrastní látkou Nejčastějším místem přístupu do cévního řečiště je oblast třísel, v lokálním znecitlivění. Dle výsledku vyšetření s následným provedením perkutánní transluminální angioplastiky (PTA). Léčebná metoda, spočívající v rozšíření zúžené tepny pomocí speciálního balónku, který je zaveden do místa zúžení ev. s implantací stentu (speciální cévní výztuže do zúžené či ucpané tepny). V případě nemožnosti řešení tepenné obliterace cestou tohoto endovaskulárního výkonu v indikovaných případech následně provedení periferního bypassu cestou cévní chirurgie.

 - Vyšetření reflexního vasodilatačního testu/RVT

s celotělovým zahřátím těla pacienta, který je v indikovaných případech potenciálním adeptem na provedení sympatektomie cestou cévní chirurgie.

 - Vyloučení úžinového syndrom/TOS/

pomocí pletysmografického měření závažnosti útlaku nervově-cévního svazku v oblasti pletence ramenního v závislosti na poloze hlavy a horní končetiny.

 - Provádíme diferenciální diagnostika otoků

s vyloučením primárního a sekundárního lymfedému a  dalším doporučením specializovaného vyšetření lymfoscintigrafií.