V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Ambulance srdečního selhání

Vedoucí lékař:

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Tel.: +420 257 273 286
Email: filip.malek@homolka.cz

Sestra:

Oxana Komendová

Tel: +420 257 273 285

Email: oxana.komendova@homolka.cz

Pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Kde nás najdete

Umístění: 1. patro Nemocnice Na Homolce, číslo dveří D101f
Barva výtahu: oranžový, zelený

Chronické srdeční selhání (ChSS)

je v současnosti stále častěji udávaná diagnóza kardiologicky nemocných vzhledem k jejich narůstajícícmu počtu. Příčinou ChSS je nejčastěji ischemická choroba srdeční (ICHS),převážně stavy po infarktu myokardu (IM), kardiomyopatie (dilatační, postinfekční, alkoholická), hypertenze, chlopenní vady, arytmie a další. Prevalence v populaci je udávána 0,4 – 2%, výrazně ale stoupá s věkem. Onemocnění vede k častým a opakovaným hospitalizacím při zhoršení oběhové kompenzace a výrazně limituje funkční možnosti a kvalitu života nemocných.

Program srdečního selhání je ambulantním provozem, který zajišťuje pravidelné ambulantní kontroly nemocných s chronickým srdečním selháním (NYHA II-IV). Intervaly jednotlivých kontrol jsou odstupňovány podle stavu nemocného a program je velmi flexibilní v možnostech objednávání.
Zajišťuje spolupráci s lůžkovými odděleními nemocnice (preferenčně kardiologickým oddělením), konsultační činnost pro ambulantní kardiology.
V rámci Kardiocentra úzce spolupracuje s echokardiografickou laboratoří a s oddělením arytmologie NNH - hlavně při indikacích resynchronizační léčby. Provádíme monitoraci hrudní impedance systémem OptiVol u nemocných s implantovanými BiV ICD umožňujícími tuto funkci, spolupracujeme na programu domácí monitorace nemocných.

Prováděné metodiky

 • sledování subjektivního a objektivního stavu nemocných (TK, EKG, BMI)
 • titrace medikace (diuretika, ACE inhibitory, betablokátory)
 • pravidelný laboratorní screening, v.č. sledování hladin natriuretických peptidů.
 • sledování stavu kvality života nemocných (dotazník Quality of Life –QoL)
 • zátěžové vyšetření nemocných (6 minutový test chůze, spiroergometrie)
 • monitorace funkce OptiVol u nemocných s příslušnými implantáty BiV ICD
 • sledování pacientů v programu domácí monitorace („ home- monitoring“)
 • doporučení doplňujících vyšetření (echokardiografie, Holter ekg, ABPM, koronární angiografie, MRI, CT a další)
 • spolupráce s klinickým psychologem
 • pravidelný telefonický kontakt sestra – pacient
 • úzká spolupráce s Transplantačním centrem v IKEM při indikaci nemocných k ortotopické transplantaci srdce