Přednášky a publikace

Publikace (články, monografie, kapitoly), 2007-2016

Ke stažení v PDF

1) ŠTÁDLER P., Využití robotických systémů v cévní chirurgii, 2008, vol. 4 no. 1, s. 9-9. ISSN 1214-8911.

2) ŠTÁDLER P., Robot Attack on Vascular Surgery. In Medical Robotics, Vídeň, Rakousko: I-Tech Education and Publishing, 2008, s. 421-432. ISBN 978-3-902613-18-9.

3) ŠTÁDLER P., Roboticky asistovaná cévní chirurgie, 2008, vol. 3 no. 1, s. 24-27. ISSN 1802-1379.

4) ČELIKOVSKÁ M., Prevence dekubitů, polohování a posun v péči o pacienty s inkontinencí stolice, 2008, vol. IV. no. ISSN 1801-1349, s. 4-6. ISSN 1801-1349.

5) ŠTÁDLER P., Weltspitze auf dem Gebiet der Roboter-Gefäßchirurgie, 2008, vol. 16 no. 9, s. 44-45. ISSN 1214-665X.

6) ŠTÁDLER P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Is Robotic Surgery Appropriate for Vascular Procedures? Report of 100 Aortoiliac Cases, 2008, vol. 36 no. 10, s. 401-404. ISSN 1078-5884.

7) ŠEDIVÝ P. - ŠEBESTA P. - MACH T., Akutní endovaskulární řešení disekce hrudní aorty a následné ischémie dolních končetin, 2008, vol. 87 no. 4, s. 171-175. ISSN 0035-9351.

8) ŠEDIVÝ P. - ŠEBESTA P. - TREJBALOVÁ E. - HENYŠOVÁ J., Infected false aneurysm caused by hematogenous dissemination of Staphylococcus aureus after the use of vaginal tampons.., 2008, vol. 27 no. 5, s. 439-441. ISSN 0392-9590.

9) ŠTÁDLER P. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P. - DVOŘÁČEK L., Hybridní roboticky asistovaná operace, aortobifemorální bypass s rekonstrukcí kýly v jizvě.. , 2008, vol. 87 no. 11, s. 590-592. ISSN 0035-9351.

10) ROHN V. - ŠLAIS M. - KOTULÁK T. - PŠENIČKA M., Pulmonary Valve Replacement for Pacing Electrodes Related Bacterial Endocarditis., 2008, vol. 85 no. 6, s. 2128-2130. ISSN 0003-4975.

11) ŠPAČEK M. - BĚLOHLÁVEK O. - VOTRUBOVÁ J. - ŠEBESTA P. - ŠTÁDLER P., Diagnostics of “non-acute” vascular prosthesis infection using 18F-FDG PET/CT: our experience with 96 prostheses, 2009, vol. 36 no. 5, s. 850-858. ISSN 1619-7070.

12) ŠEBESTA P., Cévní chirurgie dnes a zítra, 2009, vol. 88 no. 2, s. 47-49. ISSN 0035-9351.

13) SPACEK M. - BELOHLAVEK O. - VOTRUBOVA J. - ŠEBESTA P., Diagnostics of "non-acute" vascular prosthesis infection using 18F-FDG PET/CT: our experience with 96 prostheses, 2009, vol. 36 no. 5, s. 850-858. ISSN 1619-7070.

14) ŠONKOVÁ Z. - SVÁTOVÁ K. - KEMLINK D. - KALINA M. - ŠEBESTA P., Sleep apnea in carotid stenosis, 2009, vol. 30 no. 1, s. 61-66. ISSN 0172-780X.

15) ŠEBESTA P., Cévní chirurgie dnes a zítra, 2009, vol. 88 no. 2, s. 47-49. ISSN 0035-9351.

16) ŠONKOVÁ Z. - SVÁTOVÁ K. - KEMLINK D. - KALINA M. - ŠEBESTA P. - ŠONKA K., Sleep apnea in carotid stenosis, 2009, vol. 30 no. 1, s. 61-66. ISSN 0172-780X.

17) ŠTÁDLER P., Robotic-assisted aortic suture:another step in laparoscopic surgery?. In New technologies in Vascular biomaterials, Strasbourg, Francie: OTT imprimeurs SAS, 2009, s. 269-275. ISBN 978-2-9523959-2-2.

18) ŠTÁDLER P., Robotický systém da Vinci pomáhá v laparoskopické cévní chirurgii, 2009, vol. 58 no. 20, s. 12-12. ISSN 0044-1996.

19) DOLEČEK L., Radiofrekvenční terapie, 2009, vol. 5 no. 3, s. 320-326. ISSN 1801-1209.

20) ŠTÁDLER P., Rakovina v pytlíku (Málo krve, hodně peněz), 2009, vol. 24 no. 40, s. 55-56. ISSN 1212-3129.

21) ŠTÁDLER P., Minimálně invazivní přístupy v cévní chirurgii od minilaparotomie k robotice., 2009, vol. no., s. -. ISSN.

22) ŠTÁDLER P., Role of the robot in totally laparoscopic aortic repair for occlusive and aneurysmal disease.. , 2009, vol. 109 no. 3, s. 300-305. ISSN 0001-5458.

23) ŠTÁDLER P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Současné možnosti roboticky asistované cévní chirurgie, 2010, vol. 89 no. 1, s. 28-32. ISSN 0035-9351.

24) KRÜGER A. - OŠŤÁDAL P. - KMONÍČEK P. - DOUBEK D. - MAROUNEK J. - HORÁKOVÁ E. - ŠKABRADOVÁ M. - NEUŽIL P. - TÁBORSKÝ M., Profylaktické použití mimotělní podpory oběhu s membránovým oxygenátorem u rizkové perkutanní koronární intervence, 2010, vol. 2010 no. 52, s. 141-145. ISSN 0010-8650.

25) ŠTÁDLER P. - BĚLOHLÁVEK O. - ŠEBESTA P. - ŠPAČEK M., Contribution to FDG-PET/CT Diagnostics and Post-Operative Monitoring of Patients with Mycotic Aneurysm of the Thoracic Aorta.. , 2010, vol. 110 no. 1, s. 106-108. ISSN 0001-5458.

26) ŠEDIVÝ P. - EL SAMMAN K. - BARTÍK K. - MACH T. - ŠLAIS M. - ŠTÁDLER P. - PŘINDIŠOVÁ H., Prevence endoleaku II. typu pomocí peroperačního coilingu vaku aneuryzmatu abdominální aorty během implantace stentgraftu, 2010, vol. 89 no. 1, s. 18-23. ISSN 0035-9351.

27) ŠTÁDLER P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Pohled cévního chirurga na roboticky asistované operace, 2010, vol. 19 no. 1, s. 14-16. ISSN 1211-1074.

28) ŠTÁDLER P., Možnosti a perspektivy robotu da Vinci, 2010, vol. 59 no. 15, s. 1-5. ISSN 0044-1996.

29) EL SAMMAN K. - ŠEDIVÝ P. - SYRŮČEK M. - ŠEBESTA P., Unusual Groin Resistance - A Case Study, 2010, vol. 2 no. 95, s. 5-8. ISSN 0020-8868.

30) ŠTÁDLER P., Další světová premiéra Na Homolce, 2010, vol. 59 no. 25, s. 1-+ 7. ISSN 0044-1996.

31) EL SAMMAN K. - ŠEDIVÝ P. - SYRŮČEK M. - ŠEBESTA P., Unusual Groin Rezistance - A Case Study, 2010, vol. 95 no. 2, s. 117-119. ISSN 0020-8868.

32) ŠEBESTA P. - ŠTÁDLER P. - ŠEDIVÝ P. - BARTÍK K., The seven-year´secondary patency of a fresh arterial allograft in the femorocrural position in a heart transplant recipient, 2010, vol. 24 no. 7, s. 953-963. ISSN 0890-5096.

33) ŠTÁDLER P., Robotika je zlomem i v laparoskopické cévní chirurgii, 2010, vol. 5 no. 6, s. 8-8. ISSN 1214-8911.

34) BARTÍK K., Od medu a pryskyřice k bioaktivním obvazům, 2010, vol. VI no. 25, s. C8-C8. ISSN 1214-8911.

35) ŠTÁDLER P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Robotic vascular surgery, 150 cases.. , 2010, vol. 6 no. 4, s. 394-396. ISSN 1478-5951.

36) ŠLAIS M. - MITÁŠ P. - ŠTÁDLER P., Vícenásobná sekvenční revaskularizace infrapopliteálních tepen při záchraně kriticky ischemické končetiny, 2010, vol. 89 no. 1, s. 59-63. ISSN 0035-9351.

37) ROHN V. - ŠLAIS M. - VONDRÁČEK L., Symptomatic Severe Tricuspid Insufficiency as a Late Complication of Pulmonary Balloon Valvuloplasty, 2010, vol. 111 no. 3, s. 235-238. ISSN 1214-6994.

38) GABRHELÍK; T. - MICHÁLEK P. - ADAMUS M. - MÍKOVÁ M. - DOLEČEK L., Effect of pulsed radiofrequency therapy on the suprascapular nerve in shoulder pain of various aetiology, 2010, vol. 179 no. 1, s. 369-373. ISSN 0021-1265.

39) ŠTÁDLER P. - ZDRÁHAL P. - ŠEBESTA P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - ŠLAIS M., Současné trendy v chirurgické léčbě výdutě torakoabdominální aorty, 2011, vol. 90 no. 1, s. 14-23. ISSN 0035-9351.

40) ŠEDIVÝ P. - EL SAMMAN K. - CZINNER P. - MACH T. - ZDRÁHAL P. - ŠEBESTA P. - PILOUS D., Změny velikosti pravého a falešného lumen ve viscerálním segmentu po endovaskulární léčbě disekcí aorty typu B, 2011, vol. 90 no. 1, s. 24-30. ISSN 0035-9351.

41) ŠTÁDLER P. - ŠEDIVÝ P. - DVOŘÁČEK L. - ŠLAIS M. - VITÁSEK P. - EL SAMMAN K. - MATOUŠ P., Minimálně invazivní výkony v cévní chirurgii, 2011, vol. 150 no. 4-5, s. 244-249. ISSN 0008-7335.

42) ŠEDIVÝ P. - EL SAMMAN K. - PŘINDIŠOVÁ H. - MACH T. - BORŮVKA V. - LOUČKA M. - ZEMANOVÁ I., Dynamika zánětlivých markerů po nekomplikované implantaci bifurkačního stentgraftu do výdutě břišní aorty - porovnání se situací komplikovanou embolizací do viscerálních tepen, 2011, vol. 65 no. 2, s. 102-111. ISSN 1210-7883.

43) ŠEDIVÝ P. - EL SAMMAN K. - ŠLAIS M. - ABTOVÁ E., A spontaneous isolated dissection of the external iliac artery in a roofer, 2011, vol. 112 no. 7, s. 407-409. ISSN 0006-9248.

44) ŠEDIVÝ P., Sledování dynamiky zánětlivých markerů a jejich vztahu k anatomickým prediktorům vzniku pánevní ischémie po perioperační okluzi, 2011, vol. no, s. -. ISSN.

45) MICHÁLEK P. - STERN M. - STŘÍTEZSKÝ M. - ŠEDIVÝ P., Úskalí pooperační péče po výkonech na krčních tepnách, 2011, vol. 22 no. 3, s. 153-158. ISSN 1214-2158.

46) ŠTÁDLER P., Proč s vaničkou nadstandardu nevylévat i dítě robotiky, 2011, vol. VII no. 27, s. B2-B2. ISSN 1214-8911.

47) ŠTÁDLER P., Inovacemi ke spolehlivé hemostáze, 2011, vol. 7 no. 30, s. 2-2. ISSN 1214-8911.

48) ŠTÁDLER P., Robotický výkon může být i levnější než klasická operace, 2012, vol. 61 no. 7-8, s. 1-2. ISSN 0044-1996.

49) BARTÍK K. - ŠEDIVÝ P. - ŠTÁDLER P., Jednoduchá metoda odstranění infikované cévní protézy, 2011, vol. 90 no. 1, s. 73-74. ISSN 0035-9351.

50) ŠTÁDLER PETR D., Možnosti roboticky asistované cévní chirurgie, 2012, vol. 2 no. 1, s. 1-40. ISSN 1338-4392.

51) ŠTÁDLER PETR D., Tvrdohlavý průkopník robotických cest, 2012, vol. 3 no. 3, s. 24-25. ISSN 0044-1996.

52) ŠEDIVÝ P. - ŠLAIS M. - EL SAMMAN K. - PŘINDIŠOVÁ H., EVAR - jeho současné možnosti a role v cévní chirurgii, 2012, vol. 91 no. 7, s. 401-405. ISSN 0035-9351.

53) ŠTÁDLER PETR D. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Aktuální pohled na robotickou cévní chirurgii, 2012, vol. 91 no. 7, s. 396-399. ISSN 0035-9351.

54) ŠTÁDLER PETR D., Robotické operace zásadně zkracují dobu rekonvalescence.. , 2012, vol. 3 no. 19, s. 4-4. ISSN 0044-1996.

55) ŠEDIVÝ P. - ŠPAČEK M. - EL SAMMAN K. - BĚLOHLÁVEK O. - MACH T. - JINDRÁK V. - ROHN V. - ŠTÁDLER P., Endovascular treatment of infected aortic aneurysms , 2012, vol. 44 no. 4, s. 385-394. ISSN 1078-5884.

56) ŠTÁDLER PETR D. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., The Application of Robotic Surgery in Vascular Medicine, 2012, vol. 7 no. 4, s. 247-253. ISSN 1556-9845.

57) ŠTÁDLER PETR D., Chirurgická anatomie cévního systému. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 3-9. ISBN 978-80-7262-891-9.

58) MICHÁLEK P. - ŠTÁDLER PETR D., Anestezie pro operace syndromu horní hrudní apertury. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 255-259. ISBN 978-80-7262-891-9.

59) MICHÁLEK P. - STERN M. - ŠEBESTA P. - ŠTÁDLER PETR D., Anestezie u výkonů na descendentní a torakoabdominální aortě. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 265-285. ISBN 978-80-7262-891-9.

60) STERN M. - ŠTÁDLER PETR D. - MICHÁLEK P., Anestezie u operací aneuryzmatu břišní aorty. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 286-299. ISBN 978-80-7262-891-9.

61) MICHÁLEK P. - STERN M. - ŠTÁDLER PETR D., Anesteziologické postupy u ostatních výkonů na aortě. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 307-317. ISBN 978-80-7262-891-9.

62) MICHÁLEK P. - ŠTÁDLER PETR D., Anestezie u endoskopických výkonů v cévní chirurgii. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 326-332. ISBN 978-80-7262-891-9.

63) STERN M. - ŠTÁDLER PETR D., Specifika anestezie u robotických výkonů v cévní chirurgii. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 333-337. ISBN 978-80-7262-891-9.

64) MICHÁLEK P. - ŠEDIVÝ P., Anesteziologické postupy u operací krčních tepen. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 221-232. ISBN 978-80-7262-891-9.

65) DOLEČEK L., Renální dysfunkce u pacienta cévní chirurgie. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 399-407. ISBN 978-80-7262-891-9.

66) DOLEČEK L., Anestezie a sedace mimo operační sál. In Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii, Praha: Galén, 2012, s. 349-351. ISBN 978-80-7262-891-9.

67) MICHÁLEK P. - STERN M. - ŠTÁDLER PETR D., Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii. Praha: Galén, 2012, s. -. ISBN 978-80-7262-891-9.

68) ŠEDIVÝ P. - KOŘISKOVÁ Z. - EL SAMMAN K. - BORŮVKA V. - PŘINDIŠOVÁ H. - ŠTÁDLER P., Restenosis after open carotid endarterectomy and carotid stenting. In Proceedings of the 25th World Congress of the International Union of Angiology, Turin 2012: Edizioni Minerva Medica, 2012, s. 165-167. ISBN 978-88-7711-616-1.

69) ŠTÁDLER PETR D. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - ŠLAIS M. - ŠEDIVÝ P., Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii, Praha: Maxdorf, 2013, s. -. ISBN 978-80-7345-296-4.

70) ŠEDIVÝ P., Zabila je prasklá výduť na aortě!, 2013, vol. 11 no. 5, s. 90-91. ISSN 1804-0683.

71) BONATTI J. - VETROVEC G. - RIGA C. - WAZNI O. - ŠTÁDLER PETR D., Robotic technology in cardiovascular medicine, 2014, vol. 11 no. 5, s. 266-275. ISSN 1759-5002.

72) ŠEDIVÝ P. - ŠTÁDLER P. - EL SAMMAN K. - PŘINDIŠOVÁ H. - ZDRÁHAL P. - KOUBSKÁ E., Řešení rozsáhlého postižení torakoabdominální aorty ve více dobách kombinovaným otevřeným a endovaskulárním způsobem, 2014, vol. 2 no. 4, s. 8-14. ISSN 2336-2790. 73) ŠTÁDLER PETR D., Akutní tepenné uzávěry. In Intenzivní medicína, Praha: Galén, 2014, s. 343-352. ISBN 978-80-7492-066-0.

74) SÖRELIUS K. - MANI K. - BJÖRCK M. - ŠEDIVÝ P. - WAHLGREN C. - TAYLOR P. - LYONS O. - CLOUGH R. - THOMPSON M. - BROWNRIGG J. - IVANCEV K. - DAVIS M. - JENKINS M. - JAFFER U. - BOWN M. - RANCIC Z. - MAYER D. - BRUNKWALL J. - GAWENDA M. - KÖLBEL T. - JEAN-BAPTISTE E. - MOLL F. - BERGER P. - LIAPIS C. - MOULAKAKIS K. - LANGENSKIÖLD M. - ROOS H. - LARZON T. - PIROUZRAM A. - WANHAINEN A., Endovascular treatment of mycotic aortic aneurysms – a European multicenter study, 2014, vol. 130 no. 24, s. 2136-2142. ISSN 0009-7322.

75) ŠTÁDLER P. - SEMRÁD M., Nádory srdce a cév. In Chirurgická onkologie, Praha: Grada, 2014, s. 787-798. ISBN 978-80-247-4284-7.

76) ŠEDIVÝ P. - EL SAMMAN K. - PŘINDIŠOVÁ H. - ŠTÁDLER PETR P., Význam a současné trendy v endovaskulárním programu - zkušenosti jednoho centra, 2015, vol. 57 no. 2, s. 101-107. ISSN 0010-8650.

77) ŠTÁDLER PETR P., Laparoskopie versus EVAR zur AAA-Behandlung bei sehr alten Patienten, 2015, vol. 2 no. 2, s. 106-107. ISSN 2197-5922.

78) ŠEDIVÝ P. - PŘINDIŠOVÁ H. - EL SAMMAN K., Nová metoda endovaskulární výplně výdutě aorty abdominální (endovascular aneurysm sealing - EVAS ), 2015, vol. 94 no. 6, s. 238-241. ISSN 0035-9351.

79) PRŮCHA M. - KOLOMBO I. - ŠTÁDLER PETR P., Ormond’s disease – IgG4-related disease, 2015, vol. 116 no. 3, s. 181-192. ISSN 1214-6994.

80) ŠTÁDLER PETR P., Robotická a miniinvazivní cévní chirurgie, 2015, vol. 57 no. 6, s. 3-13. ISSN 1213-9106.

81) ŠTÁDLER PETR P., Karotická stenóza - diagnostika a léčba, 2015, vol. 61 no. 12, s. 1006-1007. ISSN 0042-773X.

82) ŠTÁDLER PETR P. - DVOŘÁČEK L. - VITÁSEK P. - MATOUŠ P., Robot assisted Aortic and Non-aortic Vascular Operations, 2016, vol. 52 no. 1, s. 22-28. ISSN 1078-5884.

83) PRŮCHA M. - KOLOMBO I. - ŠTÁDLER PETR P., Combination of Steroids and Azathioprine in the Treatment of Ormond ´s Disease-A Single Centre Retrospective Analysis, 2016, vol. 117 no. 1, s. 34-41. ISSN 1214-6994.

84) PRŮCHA M. - CZINNER P. - PROKOPOVÁ P., IgG4-related Diseases - A Rare Polycystic Form of Ormond ´s Disease, 2016, vol. 117 no. 2-3, s. 124-128. ISSN 1214-6994.