CT srdce

CT vyšetření srdce s EKG synchronizací (kardio-CT):

CT srdce se zaměřením na koronární tepny (CT koronarografie) je indikována:
- u pacientů s nespecifickými bolestmi na hrudi pro vyloučení koronárního postižení
- pro posouzení anomálií v koronárním řečišti 
- pro posouzení průchodnosti aortokoronárních bypassů.

CT srdce dále umožňuje vyšetření plicních žil směřujících do levé síně, kterou rutinně provádíme u pacientů před katerizační ablací pro fibrilaci síní či jinými arytmologickými výkony a dále jako kontrolní vyšetření po těchto výkonech.

CT srdce se provádí také k morfologickému zobrazení všech struktur srdce a velkých cév hrudníku u dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami.