V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc.

 • Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, 150 30 Praha 5
 • Tel. +420 257 273 200, e-mail: josef.vymazal@homolka.cz

 

Současné zaměstnání:

 • Primář Radiodiagnostického oddělení od roku 2008

 

Vzdělání:

 • 1986 – Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha
 • 1989 – Kandidát lékařských věd (CSc), Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha, 1. Atestace z neurologie
 • 1994 –  2. Atestace z neurologie
 • 1996 – United States Medical Licensing Examination (USMLE)
 • 1999 –  1.atestace z radiologie
 • 2003 – 2.atestace z radiologie
 • 2005 – Doktor lékařských věd – DSc – Akademie věd, ČR
 • 2005 – habilitace v oboru neurologie
 • 2008 – jmenování profesorem pro obor radiologie

 

Zaměstnání:

 • 1986 – 1991 – Neurologická klinika ILF, Praha 4 – Krč, sekundární lékař
 • 1991 – 1996 – National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA – Fellow s klinickými privilegiemi
 • 1996 – dosud – Nemocnice Na Homolce, Praha, primář RDG oddělení
 • 2014 – 2016 –  Ministerstvo zdravotnictví ČR – náměstek ministra pro zdravotní péči

 

Redakční rady:

 • Neuroradiology, Česká radiologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Cor et vasa
 • Předseda akreditační komise pro obor Radiologie a zobrazovací metody

Jazyky: Angličtina, Němčina, Italština

Vědecké kvantifikační parametry:

 • Citace cca 3282
 • H-index 33

Seznam publikací – na vyžádání