V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Scintigrafie štítné žlázy

Stručný popis

Použité radiofarmakum je akumulováno štítnou žlázou. Následně pořízený scintigram umožňuje posoudit tvar, lokalizaci, velikost štítné žláze a případná ložiska v ní (toxický adenom má zvýšenou akumulaci; karcinom má obvykle sníženou, může však mít i zvýšenou akumulaci).

Obecné indikace

Nejlépe z indikace endokrinologa. 

Posouzení velikosti zbytku štítné žlázy po operaci pro benigní strumu. 

Lokalizace ektopické štítné žlázy (linguální, retrosternální). 

Posouzení masy na krku. 

Posouzení strumy (difúzní/ložisková). 

Thyreoiditis.

Obecné kontraindikace

Těhotenství 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. 

Podání Chlorigenu v předchozích 2 týdnech.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

 

Pacient nesmí 2 týdny před vyšetřením užít Chlorigen. 

Pokud  pacient užívá látky ovlivňující  činnost štítné žlázy (thyreostatika, RTG jodové kontrastní látky, jodové preparáty, amiodaron apod.), je třeba předem konzultovat  vhodnost vyšetření  u endokrinologa. 

 

Žádanka na vyšetření.