Scintigrafie štítné žlázy

Stručný popis

Použité radiofarmakum je akumulováno štítnou žlázou. Následně pořízený scintigram umožňuje posoudit tvar, lokalizaci, velikost štítné žláze a případná ložiska v ní (toxický adenom má zvýšenou akumulaci; karcinom má obvykle sníženou, může však mít i zvýšenou akumulaci).

Obecné indikace

Nejlépe z indikace endokrinologa. 

Posouzení velikosti zbytku štítné žlázy po operaci pro benigní strumu. 

Lokalizace ektopické štítné žlázy (linguální, retrosternální). 

Posouzení masy na krku. 

Posouzení strumy (difúzní/ložisková). 

Thyreoiditis.

Obecné kontraindikace

Těhotenství 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. 

Podání Chlorigenu v předchozích 2 týdnech.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

 

Pacient nesmí 2 týdny před vyšetřením užít Chlorigen. 

Pokud  pacient užívá látky ovlivňující  činnost štítné žlázy (thyreostatika, RTG jodové kontrastní látky, jodové preparáty, amiodaron apod.), je třeba předem konzultovat  vhodnost vyšetření  u endokrinologa. 

 

Žádanka na vyšetření.