Scintigrafie sentinelových uzlin

Stručný popis

Použité radiofarmakum je aplikováno podkožně do okolí nádoru, odkud je lymfatickými cestami dopraveno do tzv. sentinelové (strážní) uzliny, kde se akumuluje. Vhodnou detekční technikou lze pak tuto uzlinu lokalizovat, tj. jednak zakreslit její polohu na kůži, a jednak identifikovat při následné operaci.

Obecné indikace

Předoperační lokalizace sentinelové uzliny.

Obecné kontraindikace

Těhotenství

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta, tj. plánovanou operací tentýž nebo následující den.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Žádná speciální příprava není zapotřebí.

 

Žádanka na vyšetření.