Radionuklidová flebografie

Stručný popis

Radionuklidová flebografie představuje postupný záznam průchodu radiofarmaka žilním systémem horní nebo dolní končetiny a eventuelně i žilami trupu. Opakovaná aplikace radiofarmaka se provádí s přiloženými i uvolněnými škrtidly s cílem odlišit plnění hlubokého a povrchového systému.

Obecné indikace

Posouzení průchodnosti hlubokých žil. 

Diagnostika uzávěru žilních kmenů v proximálních částech končetin (v oblasti bérce je citlivost metody nedostatečná).

Obecné kontraindikace

Alergie na DTPA.
Těhotenství.

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Dobrá hydratace.

 

Žádanka na vyšetření.