V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Radionuklidová flebografie

Stručný popis

Radionuklidová flebografie představuje postupný záznam průchodu radiofarmaka žilním systémem horní nebo dolní končetiny a eventuelně i žilami trupu. Opakovaná aplikace radiofarmaka se provádí s přiloženými i uvolněnými škrtidly s cílem odlišit plnění hlubokého a povrchového systému.

Obecné indikace

Posouzení průchodnosti hlubokých žil. 

Diagnostika uzávěru žilních kmenů v proximálních částech končetin (v oblasti bérce je citlivost metody nedostatečná).

Obecné kontraindikace

Alergie na DTPA.
Těhotenství.

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Dobrá hydratace.

 

Žádanka na vyšetření.