PET/CT trupu s FDG pro plánování radioterapie

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska glukózového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového nebo zánětlivého původu. Cílem vyšetření je zobrazit rozsah nádorového onemocnění a zakreslit jej do speciálního souboru (RT Structure Set), který může být použit jako vstupní informace pro plánování radioterapie. Pro tyto účely je pacient snímán na ploché desce v poloze shodné jako při radioterapii. Pomocí značek zakreslených na tělo pacienta nesmyvatelnou barvou je definována jeho poloha vůči PET/CT skeneru a následně může být reprodukována vůči ozařovači. Vyšetření a příprava diabetiků je časově náročná, proto pacienti musí počítat s tím, že na oddělení stráví 2 - 4 hodiny. Pro lepší odlišení trávicí trubice od jiných struktur je po příchodu na oddělení pacient vyzván, aby vypil 1 litr roztoku jodové kontrastní látky. CT snímání se provádí v režimu nízké dávky, tzn. bez i.v. podání kontrastní látky.

Obecné indikace

Staging nádorového onemocnění.

Definování GTV (Gross Tumour Volume) pro účely radioterapie. 

Obecné kontraindikace

Zvýšená hladina inzulínu v krvi (po jeho podání nebo způsobená příjmem živin) výrazně zhoršuje kontrast zobrazení a tedy i citlivost metody zachytit ložisko.

Relativní kontraindikací je dekompenzovaný diabetes (proto je třeba ještě před objednáním stanovit glykémii).

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 6 hodin nejíst), pacient by měl již před příchodem na oddělení hodně pít vodu nebo hořký čaj (není možno pít mléko, nic kalorického nebo s příměsí cukru).

Pacient by se měl 48 hodin před vyšetřením vyhnout zvýšené tělesné námaze.

Pacient by se měl k vyšetření dostavit teple oblečen (více než obvykle), aby se snížila aktivace tukové tkáně a zlepšil kontrast zobrazení.

Pacient by měl mít alespoň 1 týden odstup od chemoterapie a 3-6 měsíců odstup od radioterapie (pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti). Čím větší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET. Proto se doporučuje vyšetření odložit až na dobu, kdy přichází v úvahu rozhodování o další léčbě. Malý odstup od chemoterapie může způsobit falešnou negativitu nálezu vzhledem k přechodnému "omráčení" nádorových buněk; malý odstup od radioterapie naopak falešnou pozitivitu vzhledem dlouho přetrvávajícím indukovaným zánětlivým změnám.

Příprava diabetiků - obecně platí: ráno v den vyšetření vysadit perorální antidiabetika a inzulín. Je-li užíván inzulín s velmi dlouhým účinkem, je třeba jej večer před vyšetřením vysadit, popř. nahradit inzulínem s kratším účinkem. Pacienti s inzulínovou pumpou ji vypínají 4 hodiny před vyšetřením. U těžkých diabetiků je vhodná individuální příprava ošetřujícím lékařem po konzultaci lékaře ONM.

Diabetici si s sebou musí vzít jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

 

Žádanka na vyšetření.