PET/CT trupu s FDG a i.v. a p.o. kontrastem

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno buňkami v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech a 3D zobrazení tak lze posoudit ložiska glukózového hypermetabolizmu, která mohou být nádorového nebo zánětlivého původu. Vzhledem k časové náročnosti snímání a minimalizaci radiační zátěže rutinně provádíme vyšetření v rozsahu celého trupu a krku. Při objednání lze uvést jiný požadovaný rozsah (např. včetně obličejové části hlavy, včetně horních nebo dolních končetin), je-li to klinicky relevantní. Vyšetření a příprava diabetiků je časově náročná, proto pacienti musí počítat s tím, že na oddělení stráví 2 - 4 hodiny. Při vyšetření je současně provedeno jednofázové CT vyšetření v přehledném onkologickém režimu v rozsahu odpovídajícímu PET vyšetření. Pro lepší odlišení trávicí trubice od jiných struktur je po příchodu na oddělení pacient vyzván, aby vypil 1,5 litru roztoku nevstřebatelné kontrastní látky (manitol) .Při vlastním snímání je i.v. podána neionická kontrastní látka. Vyšetření představuje kombinaci plnohodnotného PET a CT. Toto vyšetření je velmi silným diagnostickým nástrojem v níže uvedených indikacích, optimálně za situace, kdy pacient nemá a ani nebude mít provedeno jinak indikované přehledné onkologické CT vyšetření. Jedná se tedy o dvě vyšetření provedená naráz. Pokud ale již bylo nebo má být tak jako tak provedeno samostatné CT vyšetření, pak je i.v. podání kontrastní látky při PET/CT sporné, neboť vede k vystavení pacienta rizikům spojeným s podáním kontrastní látky. V takovém případě je vhodnější indikovat PET/CT s p.o. podanou kontrastní látkou.

Existují situace, kdy přehledné onkologické CT vyšetření nenahradí cílené CT (např. HRCT plic, CT kosti, vícefázové CT jater apod.). Ve specifických případech je proto vhodnější indikovat takovéto cílené CT vyšetření na RDG pracovišti a doplnit jej PET/CT s p.o. podanou kontrastní látkou a dodáním obrazové zdravotnické dokumentace (nejlépe na CD-ROM).

Požadované podání i.v. kontrastní látky nemusí být nakonec provedeno – záleží na rozhodnutí pacienta a lékaře provádějícího vyšetření, který musí vyhodnotit rizika podání. I bez i.v. podání kontrastní látky mívá obvykle PET/CT velmi vysokou výpovědní hodnotu.

Obecné indikace

Zánět:
horečka neznámého původu

lokalizace abscesu

Typy nádorů:
bronchogenní karcinom

kolorektální karcinom

lymfom

melanom

karcinom pankreatu

karcinom v oblasti ORL

karcinom uteru a ovaria

karcinom prsu

další nádory, zvláště ty s rychlým růstem

Způsob použití:
Lokalizace zánětlivého ložiska. Lokalizace primárního nádoru při známé metastáze nebo při významné suspekci na neoplasii neznámé lokalizace.

Posouzení biologického chování známého tumoru.

Staging maligní neoplasie.

Posouzení efektu protinádorové terapie.

Posouzení možné recidivy nádoru. Zvláště vhodné při dynamickém růstu nádorových markerů.

Obecné kontraindikace

Zvýšená hladina inzulínu v krvi (po jeho podání nebo způsobená příjmem živin) výrazně zhoršuje kontrast zobrazení a tedy i citlivost metody zachytit ložisko.

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Relativní kontraindikací je dekompenzovaný diabetes (proto je třeba ještě před objednáním stanovit glykémii).
Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Kontraindikace podání kontrastní látky: Alergie na rentgen-kontrastní látky nebo na jód, krevní choroba (mnohočetný myelom, Waldenströmova paraproteinémie, srpkovitá anémie atd.), těžká porucha funkce ledvin či jater, srdeční nedostatečnost, užívání biguanidů v posledních 48 hodinách, hypertyreóza, feochromocytom - v těchto případech bude vyšetření provedeno bez podání kontrastní látky.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 6 hodin nejíst), pacient by měl již před příchodem na oddělení hodně pít vodu (není možno pít mléko, nic kalorického nebo s příměsí cukru).

Pacient by se měl 48 hodin před vyšetřením vyhnout zvýšené tělesné námaze.

Pacient by se měl k vyšetření dostavit teple oblečen (více než obvykle), aby se snížila aktivace tukové tkáně a zlepšil kontrast zobrazení.

Pacient by měl mít alespoň 1 týden odstup od chemoterapie a 3-6 měsíců odstup od radioterapie (pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti). Čím větší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET. Proto se doporučuje vyšetření odložit až na dobu, kdy přichází v úvahu rozhodování o další léčbě. Malý odstup od chemoterapie může způsobit falešnou negativitu nálezu vzhledem k přechodnému "omráčení" nádorových buněk; malý odstup od radioterapie naopak falešnou pozitivitu vzhledem dlouho přetrvávajícím indukovaným zánětlivým změnám.

Pacient bude upozorněn, že v následujících 24 hodinách po vyšetření by neměl řídit vozidlo, ovládat stroje nebo se pohybovat ve výškách.

Příprava diabetiků - obecně platí: ráno v den vyšetření vysadit perorální antidiabetika a inzulín. Je-li užíván inzulín s velmi dlouhým účinkem, je třeba jej večer před vyšetřením vysadit, popř. nahradit inzulínem s kratším účinkem. Pacienti s inzulínovou pumpou ji vypínají 4 hodiny před vyšetřením. U těžkých diabetiků je vhodná individuální příprava ošetřujícím lékařem po konzultaci lékaře ONM.

Diabetici, kteří užívají tablety ze skupiny biguanidů (AGNIS COMBI, COMPETACT, DALTEX, DIAREG, EBYMECT, EFFICIB, EUCREAS, GLIBOMET, GLUBRAVA, GLUCOMET, GLUCOPHAGE, ICANDRA, JANUMET, JENTADUETO, KOMBOGLYZE, LANGERIN, MELKART DUO, METFOGAMMA, METFORMIN, NORMAGLYC, RETAFORM, RISTFOR, SEGLUROMET, SIOFOR, STADAMET, SYNJARDY, VELMETIA, VIPDOMET, VOKANAMET, XIGDUO, ZOMARIST), by tyto léky měli začít užívat až poté, co budou laboratorně zkontrolovány funkce ledvin, nejdříve však za 48 hodin po vyšetření. Pokud není před vyšetřením s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky laboratorně doložena hladina S-kretaininu < 130 umol/l, měly by být tyto léky vysazeny už 48 hodin před vyšetřením. Tato opatření jsou důležitá pro minimalizaci poškození funkce ledvin. Je na ošetřujícím lékaři, aby provedl příslušné změny v medikaci pacienta.

Diabetici si s sebou musí vzít jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim (pozor ale na biguanidy).

Délka vyšetření

2-3 hodiny.

Ukázka vyšetření

PET/CT trupu s FDG a i.v. p.o. kontrastem

Průkaz recidivy karcinomu mammy u pacientky s indurací jizvy po ablaci vlevo a rostoucími hladinami nádorových markerů. Vlevo CT složka vyšetření, vpravo fúze PET/CT, nahoře fibrózní změny v jizvě s minimálně zvýšenou konzumpcí glukózy jsou nespecifickým nálezem, dole výrazně hypermetabolická měkkotkáňová masa presakrálně svědčí pro recidivu neoplazie.

 

Žádanka na vyšetření.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace