Perfuzní scintigrafie plic

Radiofarmakum představují označené částice větší než je průsvit kapilár plicního řečiště. Po i.v. aplikaci dojde k embolizaci cca 0,1 % plicních kapilár rovnoměrně v obou plicích s výjimkou povodí za embolizovanou cévou. Tak lze zobrazit defekt perfuze plic. Defektní perfuze však sama o sobě není specifická pro plicní embolii a může být způsobena i jinými příčinami.

Obecné indikace

Podezření na plicní embolii (PE).

Diagnostika PE je multioborovou problematikou. Využití scintigrafie se řídí dle Eur J Nucl Med Mol Imaging (2009) 36:1356-1370. Níže je uvedena alternativní interpretační strategie (PISAPED), při čemž platí, že normální nebo téměř normální nález při perfuzní scintigrafii plic vylučuje klinicky významnou plicní embolii.

a) U pacientů s malou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek minimalizuje pravděpodobnost PE – vyšetřování lze ukončit; 

typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT.

 

b) U pacientů se střední předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE nízkou, zcela vyloučit ji však spolehlivě nelze;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

 

c) U pacientů s vysokou předtestovou pravděpodobností PE
netypický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE střední – je vhodné nález blíže specifikovat pomocí RTG snímku, ventilační scintigrafie plic (proveditelné následující den) hodnot D-dimeru nebo pomocí spirálního CT;
typický pozitivní výsledek činí pravděpodobnost PE vysokou, další specifikace nálezu není nutná.

Definice předtestových pravděpodobností PE je následující (Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 864-871):

Vysoká pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

spojená alespoň se 2 z následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie, 

RTG známky amputace hilové tepny, 
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem, 

nebo spojená alespoň s 1 z následujících znaků:
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,

 

Střední pravděpodobnost PE: přítomnost alespoň 1 z následujících, jinak nevysvětlitelných příznaků:
náhle vzniklá dušnost,
náhle vzniklá bolest na hrudi,
náhle vzniklá slabost,

 

bez následujících znaků:
EKG známky přetížení pravé komory,
RTG známky oligemie,
RTG známky amputace hilové tepny,
RTG známky plicní kondenzace kompatibilní s infarktem,
nebo spojená jen s EKG známkami přetížení pravé komory.

Nízká pravděpodobnost PE: nepřítomnost všech následujících příznaků:
náhle vzniklá dušnost, 
náhle vzniklá bolest na hrudi, 
náhle vzniklá slabost,
nebo určení alternativní diagnózy, se kterou jsou spojeny.

Obecné kontraindikace

Pravo-levý zkrat.
Velmi těžká plicní hypertenze. 
Přecitlivělost na podávaný preparát.
Těhotenství.
 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. Příprava pacienta před příchodem na ONM

Pacient by měl být indikován ke scintigrafii až po provedení RTG plic.

 

Žádanka na vyšetření.


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace