V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Dynamická scintigrafie ledvin

Stručný popis

I.v. aplikované radiofarmakum je nefrony vylučováno do dutého systému ledvin, odkud je transportováno do močového měchýře. Jednotlivé fáze jsou zaznamenány na dynamické sekvenci scintigramů. Rutinně se stanovuje podíl levé a pravé ledviny na celkovém vylučování. Pro odlišení obstrukční od neobstrukční uropatie používáme furosemid i.v. aplikovaný v dávce 0,5 mg / kg, maximálně však 40 mg.

Obecné indikace

Odlišení obstrukční a neobstrukční uropatie (nejčastěji u hydronefrózy). 

Posouzení funkce ledvin (transit parenchymem, relativní podíl funkce, odtok moče z dutého systému) např. u infekcí horních cest močových, vrozených vývojových vad, iatrogenního poškození (komplikace biopsie) apod. 

Únik moče z dutého systému. 

Je-li vyšetření indikováno k průkazu renovaskulární hypertenze, je třeba se individuálně předem dohodnout na modifikaci vyšetření s podáním kaptoprilu.

Obecné kontraindikace

Těhotenství. 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Pacient se dostaví dobře hydratován, tj. alespoň 0,5 litru tekutiny ráno. 

Pacient nemusí být nalačno. 

Užívá-li pacient inhibitory ACE, musí ošetřující lékař počítat s možným ovlivněním funkce ledvin. Proto je lépe je vysadit alespoň 3 dny předem.

Pacient by neměl mít 3 dny před vyšetřením RTG kontrastní vyšetření. 

 

Žádanka na vyšetření.