Laboratorní příručka OKBHI

Laboratorní příručka
Příloha č.1 - Podrobný seznam vyšetření - biochemie
Příloha č.2 - Podrobný seznam vyšetření - hematologie
Příloha č.3 - Podrobný seznam vyšetření - imunologie
Příloha č.4 - Podrobný seznam vyšetření - LMD
Příloha č.5 - Podrobný seznam vyšetření - krevní banka
Příloha č.6 - Podrobný seznam vyšetření - IA
Zásady odběru biologického materiálu
Hlášení kritických hodnot
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace