Stereotaktická a radiační neurochirurgie (Gama nůž – OSRN)

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie (OSRN) patří k nejproduktivnějším pracovištím svého druhu na světě a ročně provede více než 1000 radiochirurgických a 170 operačních výkonů. Celkem 2700 pacientů vyšetříme v naší ambulanci. Pro potřeby hospitalizace disponujeme třemi standardními pokoji o celkové kapacitě osm lůžek.


O nás

 • Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie bylo založeno v říjnu 1992. Jsme jediné oddělení v České republice, které nabízí stereotaktickou radiochirurgii pomocí Leksellova gama nože a miniinvazivní stereotaktickou neurochirurgii v celé její šíři. 
 • Úzce spolupracujeme s neurochirurgickým oddělením, neurologickým oddělením a radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce, čímž spoluvytváříme komplexní centrum pro léčbu neurochirurgických a neurologických onemocnění. 

 • V programu hluboké mozkové stimulace (DBS) jsme partnerským pracovištěm Neurologické kliniky 1. LF VFN v Praze a spoluvytváříme Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO). 
 • Jsme školicím centrem pro stereotaktickou radiochirurgii, věnujeme se vědecké publikační činnosti. 

 

Loni jsme ošetřili 1 171 pacientů gama nožem, což je historicky nejvyšší počet. Letos oslavíme 30 let provozu gama nože, kdy jsme provedli 24 000 radiochirurgických operací.

 • Léčba Leksellovým gama nožem patří mezi tzv. neinvazivní chirurgické metody, které nevyžadují otevřený chirurgický zákrok. Naši radiační neurochirurgové využívají gama nůž k léčbě nitrolebních nádorů a cévních malformací (vrozených anomálií mozkových cév) a k ovlivnění některých funkčních onemocnění centrální nervové soustavy – nejčastěji k odstranění bolesti trojklaného nervu. Ve spolupráci s očními specialisty léčí pomocí gama nože také některá oční onemocnění, nejčastěji oční nádory.
 • Leksellův gama nůž je zkonstruovaný speciálně pro operace v oblasti hlavy. Zákrok spočívá v jednorázové aplikaci vysoké dávky záření (gama paprsků), cíleně jen do chorobného ložiska, takže okolní tkáň zůstane ušetřena. Jednotlivé svazky paprsků jsou samy o sobě slabé, vedeny jsou ale tak, že se sbíhají a protínají ve společném ohnisku. Lékaři umístí hlavu pacienta tak, aby se chorobné ložisko nacházelo přesně v průsečíku paprsků, kde se efekt záření sčítá. Tkáně ležící mimo zmíněný průsečík jsou zatíženy jen minimální radiační dávkou. Přístroj umožňuje lékařům pomocí clon měnit velikost ohniska. S použitím více ohnisek mohou také postupně vyskládat cílový ozařovací objem tak, že velmi přesně kopíruje tvar i velmi nepravidelného nádoru. Narozdíl od klasické operace není výsledek patrný hned po výkonu, ale projeví se až s časovým odstupem v závislosti na diagnóze.

Zajímavosti o nás

Slovo primáře doc. MUDr. Romana Liščáka, CSc.

Jaký je rozdíl mezi radiologií a radiochirurgií a co znamená termín stereotaxe? Otázku jsme položili primáři tohoto oddělení doc. MUDr. Romanu Liščákovi, CSc.

Gamanůž:

Hluboká mozková stimulace:

 

Naše služby

A) Leksellův gama nůž (LGN)

Přístroj umožňující jednorázové radiochirurgické ozáření patologického ložiska v mozku (v indikovaných případech možná i frakcionovaná terapie) - více informací >>

Diagnózy k léčbě na LGN:

 • cévní malformace mozku
 • benigní mozkové nádory (nejčastěji meningiom, vestibulární schwannom, adenom hypofýzy)
 • maligní mozkové nádory (nejčastěji mozkové metastázy, adjuvantní léčba gliomů)
 • funkční onemocnění (nejčastěji neuralgie trojklaného nervu)
 • oftalmologické indikace (nejčastěji uveální melanom)

Více informací >>

Průběh léčby >>

B) Stereotaktická neurochirurgie

miniinvazivní neurochirurgická technika umožňující přesně cílené výkony v hlubokých mozkových strukturách - více informací >>

Prováděné výkony:

 • stereobiopsie
 • steropunkce
 • hluboká mozková stimulace (DBS)
 • stereoelektroencefalografie (SEEG)
 • stereotaktická termoléze (termokoagulace)
 • stereotaktická intrakavitární aplikace 90Y do kraniofaryngeomu (brachyterapie)

C) Ostatní operační výkony

 • perkutánní balónková komprese trojklaného nervu
 • míšní stimulace
 • okcipitální stimulace

Více informací >>