Cévní chirurgie (CCH)

Oddělení cévní chirurgie bylo v Nemocnici na Homolce vzniklo v roce 1990. Za dobu své existence se profilovalo jako oddělení s celostátní a mezinárodní působností, které přijímá pacienty z celého území republiky a i ze zahraničí. Je největším specializovaným pracovištěm cévní chirurgie v České republice a školicím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Zároveň plní funkci superkonziliárního pracoviště pro případy závažných a komplikovaných angiochirurgických stavů. Toto pracoviště se dále podílí na školení českých a zahraničních lékařů v robotické cévní chirurgii a na výuce mediků 1. LF UK a 2. LF UK v Praze. Každoročně se tu provádí 1500-1600 cévních operací s vynikajícími výsledky, které jsou plně srovnatelné s předními zahraničními pracovišti. Více než sedmdesát procent kapacity činnosti oddělení tvoří náročné cévně rekonstrukční výkonů.


Cevni chirurgie Nemocnice na Homolce

O nás

Jsme centrem pro chirurgickou léčbu torakoabdominální aorty a provádíme nejvíce těchto výkonů v České republice.Lékaři absolvovali školení v této problematice v největších světových centrech v Houstonu TEXAS MEDICAL CENTER v USA, se kterým stále spolupracují.   

Nejčastější cévní chirurgické zákroky 

  • rekonstrukce tepen na dolních i horních končetinách,
  • rekonstrukce pánevních tepen,
  • operace hrudních a břišních výdutí,
  • chirurgická léčba onemocnění torakoabdominální aorty,
  • operace krčních tepen při ateroskleróze,
  • hrudní a bederní sympatektomie
  • operace křečových žil klasickou i laserovou metodou

 

 

Cevni chirurgie Nemocnice na Homolce

Léčíme křečové žíly (varixy) radiofrekvenční metodou

Výhodou této šetrné metody je krátká pooperační rekonvalescence a minimální bolestivost. Jedinou nevýhodou je, že sondu a použití generátoru zatím zdravotní pojišťovny nehradí. Náklady však pacientovi vynahradí krátká nebo žádná pracovní neschopnost.

Brožura ke stažení


Řada robotických operací se uskutečnila ve světové premiéře.

Robotická cévní operativa, která byla zahájena v listopadu 2015, představuje zavedení špičkové technologie pro naše cévní pacienty. V současné době používáme nejnovější robotický systém da Vinci Xi. Robotický tým cévního oddělení vypracoval vlastní operační postupy pro robotické cévní operace a provádí na našem pracovišti již běžně celou škálu operací v oblasti aorty a pánevních tepen. Dosud bylo provedeno více než 400 robotických cévních výkonů, což představuje v této oblasti světovou špičku.

Cevni chirurgie Nemocnice na Homolce

 


Naše zkušenosti přejímají nejen tuzemská, ale i zahraniční pracoviště. Podíleli jsme se na zaškolení lékařů z Brna, ale i v Mephisu (USA), kde byla pod vedením prof. MUDr. Petra Štádlera, Ph.D., provedena první robotická cévní operace. O naši robotickou operativu je velký zájem nejen doma, ale i v zahraničí, o čemž svědčí množství našich přednášek a publikací na mezinárodní úrovni, ale i žádostí o ukázkové robotické operace, které byly provedeny v jihokorejském Soulu v roce 2008, o rok později v Moskvě a v březnu 2011 v polské Wroclavi. V Polsku šlo o jubilejní operaci s pořadovým číslem 200, která byla zároveň polskou premiérou a sklidila velký zájem médií. V dubnu 2012 následovaly první tři robotické cévní operace v indické nemocnici Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi a v roce 2013 a 2016 robotické cévní operce v ruském Novosibirsku.


Další významnou oblastí, kterou se cévní chirurgie zabývá je endovaskulární chirurgie. Jedná se hlavně o implantaci stentgraftů při léčbě výdutí břišní nebo hrudní aorty. Implantace stentgraftů, peroperační angiografie či peroperační angioplastiky jsou standardně prováděny ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce. Vytvořený tým cévních chirurgů a radiologů (MUDr. Petr Šedivý, Ph.D., MUDr. Ondřej Stehno, MUDr. Helena Přindišová, MUDr. Alena Šnajdrová), kteří se aktivně zabývají právě endovaskulárními výkony, provádí tyto zákroky od roku 2016 na nově vybudovaných multioborových hybridních sálech, kam byl instalován i nový robotický systém da Vinci Xi.


Na našem oddělení cévní chirurgie se uskutečňují též náročné výkony při řešení infekcí cévních protéz s transplantací cévních allograftů. Cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce je spolu s Institutem klinické a experimentální medicíny, Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Tkáňovou úschovnou Fakultní nemocnice v Hradci Králové členem programu kryoprezervovaných cévních štěpů. Řada pracovišť z celé republiky využívá naše oddělení jako superkonziliární pracoviště při řešení různě závažné cévní problematiky.


Ambulantní složka zajišťuje záchyt pacientů a jejich úvodní fyzikální a laboratorní vyšetření, základní přístrojové vyšetření, plánování složitějších vyšetřovacích postupů a trvalé pooperační sledování. Odeslat pacienta do naší ambulance může obvodní lékař nebo jakýkoli specialista, ale pacient se na naše pracoviště může obrátit i sám. Angiografické vyšetření a jednodušší výkony v rámci endovaskulární léčby jsou zajištěny ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením během jednodenního pobytu pacienta na našem lůžku. Většinu ostatních vyšetření, jako je CT, MR, PET nebo sonografie lze provést i ambulantně; pro mimopražské nebo špatně pohyblivé pacienty s obtížnou dopravou sdružujeme vyšetření do krátkodobých diagnostických hospitalizací. Současně během diagnostické hospitalizace nebo i ve spojení s jiným ambulantním vyšetřením provádíme interní předoperační vyšetření (PIV).


Po shromáždění výsledků vyšetření probíhá tzv. indikace, tedy rozhodnutí o dalším postupu léčení. Podle typu vhodného operačního řešení a podle naléhavosti léčby je pacient zařazen do operačního programu a pozván na operaci sekretariátem oddělení v patřičném předstihu. Pokud není operační řešení indikováno, doporučujeme následnou vhodnou konzervativní (medikamentózní) léčbu. Na našem lůžkovém oddělení máme pro pacienty k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, na žádost pacienta lze objednat i pobyt na nadstandardních jednolůžkových pokojích.