Kardiochirurgie (KCH)

Kardiochirurgické oddělení je stěžejní součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a úzce spolupracuje s odděleními kardiologie, cévní chirurgie, radiologie nebo kardioanesteziologie. Jeho náplní je chirurgické řešení získaných nebo vrozených srdečních onemocnění.

Pokrývá celé spektrum kardiochirurgických výkonů s výjimkou transplantací. Pacientům zde nabízíme léčebné metody, které odpovídají moderním standardům západní medicíny a odrážejí nejnovější poznatky kardiochirurgické léčby srdečních onemocnění. Naše pracoviště se specializuje se zejména na aortální chirurgii – chirurgické řešení aortální stenózy (zúžení) nebo aortální regurgitaci (nedomykavost), problematiku hrudních aneuryzmat (výdutí), chirurgickou léčbu poruch srdečního rytmu, závažných stavů po infarktech myokardu a další.

Specializujeme se na šetrná chirurgická řešení, jako jsou záchovné operace chlopní – plastiky, rekonstrukce nebo robotické operace srdce.

Kromě profesionální lékařské péče, kterou zaručuje erudovaný tým lékařů a sester, velmi dbáme na to, aby se pacienti na našem oddělení cítili dobře, byli plně informováni o svém zdravotním stavu a abychom jim co nejvíce ulehčili návrat do běžného života.

Hotline pro lékaře