PET/CT mozku s FMM

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Flutemetamolum) je akumulováno v beta-amyloidových placích, které se vyskytují v mozku již od časných stádií demence, včetně Alzheimerovy. Negativní nález, tj. nepřítomnost beta-amyloidových plaků s vysokou pravděpodobností vylučuje aktuálně se rozvíjející či rozvinutou Alzheimerovu chorobu. Snímání dat se provádí dvoufázově, první fáze podává informace o perfuzi mozku, druhá, o 90 minut odložená fáze podává informace o přítomnosti beta-amyloidu. Nízkodávková CT složka vyšetření slouží pouze pro účely korekce absorpce a rozptylu záření a není tedy klinicky interpretována.

Vyšetření je velice nákladné (cca 60.000,- Kč) a logisticky komplikované (dovoz ze zahraničí při poločasu radioaktivního rozpadu 110 minut); proto jej lze provádět výhradně na základě indikace vybraných specializovaných neurologických center v předem určených termínech. Z těchto důvodů nelze radiofarmakum skladovat a použít pro jiného pacienta. Proto je nezbytné, aby byl pacient náležitě poučen a k vyšetření se včas dostavil.

Obecné indikace

jsou omezeny na komplikované případy a atypické formy demencí:

Možná Alzeimerova nemoc, pokud nebyla prokázána dle platných diagnostických kritérií (NIA-AA1).

Přetrvávající nebo postupující nevysvětlitelné lehké kognitivní poruchy.

Postupující demence s atypickým počátečním stádiem.

Diferenciální diagnostika především fronto-temporální demence.

Určení typu demence ve sporných případech, kdy nelze jednoznačně interpretovat výsledek klinického hodnocení.

Obecné kontraindikace

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí hlavou.

Těhotenství.

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Klinicky potvrzená Alzeimerova choroba dle platných diagnostických kritérií.

Určení tíže demence.

Asymptomatičtí jedinci (podezření na Alzheimerovu chorobu pouze na základě rodinné anamnézy nebo genotypu AopE).

Pacienti s projevy zapomínání bez pozitivního narušení paměti v neuropsychologickém vyšetření.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Je vhodné, aby byl pacient dobře hydratován, jinak žádná speciální příprava.

Klíčová je správná informovanost pacienta o nutnosti se včas dostavit k vyšetření, aby nedocházelo k velkým ekonomickým ztrátám (dovezené radiofarmakum musí být použito ve stanovený čas a nelze ho ani velmi krátce skladovat)!!!

 

Žádanka na vyšetření.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace