Typy operací

V databázi našeho centra je 3 200 dospělých s vrozenou srdeční vadou, kteří jsou nebo byli u nás sledováni.

V letech 2005 až 2015 jsme na kardiochirurgii v NNH operovali více než 850 dospělých s vrozenou srdeční vadou. Časná mortalita (úmrtnost do třiceti dnů po operaci) byla 1,3 %, to znamená, že za 10 let zemřelo z 850 pacientů jen 11 pacientů – ti měli většinou těžkou komplexní vrozenou srdeční vadu, která nebyla dlouho řešena, a přišli k operaci pozdě.

Operujeme jednoduché i složité vrozené srdeční vady. Průměrná doba pobytu v nemocnici po operaci vrozené srdeční vady je 8,5 dne.

Pokud je to možné, dáváme přednost operacím, které zachovají vlastní chlopeň. Ženám před plánovaným těhotenstvím v některých případech doporučíme biologickou protézu, u některých pacientů je možný miniinvazivní přístup.


Malé jizvy po robotické operaci defektu septa síní

Přehled operací a jejich výsledků (v závorce za názvem diagnózy je uveden počet operovaných od roku 2005 do června 2015, za lomítkem je počet zemřelých do 30 dnů od operace):

 • defekty septa síní primum i secundum (191/2)
 • defekty komorového septa (26/0)
 • Fallotova tetralogie a vrozené vady plicnice (156/0)
 • koarktace aorty (28/0)
 • Ebsteinova anomálie (47/3)
 • funkčně společná komora – TCPC, trikuspidální atrézie aj. (17/1)
 • transpozice velkých tepen (20/1)
 • vrozeně korigované transpozice velkých tepen (8/1)
 • pulmonální atrézie (21/2)
 • dvojvýtoková pravá komora (10/1)
 • vrozené vady aortální chlopně a aorty – bikuspidální chlopeň aorty, rozšíření aorty (265/0)
 • Marfanův syndrom (25/0)
 • Turnerův syndrom (6/0)
 • Loeys-Dietz syndrom (2/0)
 • a další

Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace