Naše služby

Léčba na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nemocnice na homolce probíhá pouze na základě indikace naším rehabilitačním lékařem. 

Nejčastější zdravotní problémy

K nejčastějším zdravotním problémům, které naše pracoviště řeší v rámci ambulantního provozu, patří diagnostika a léčba onemocnění či poranění pohybového aparátu, nebo obtíží z pohybového aparátu vycházející:

 • bolesti zad včetně svalových dysbalancí, výhřezů meziobratlových plotének či následků těchto postižení
 • stavy po úrazech a operacích páteře
 • bolesti vazivově-kloubního aparátu, akutní a chronické bolesti šlach a fascií, bolestivé svalové spasmy
 • degenerativní (artrózy) a zánětlivá onemocnění kloubního systému
 • bolestí hlavy
 • poruchy funkce pánevního dna
 • inkontinence u žen, mužů (vč. stavů po operacích prostaty)
 • ušní šelest (tinnitus)
 • poruchy funkce hlasivek

Vertebrogenní problematika

je dále řešena i ve spolupráci s neurochirurgickým oddělením na úrovni specializovaných ambulancí.
Léčbou inkontinence se zabývá další odborná ambulance RFM společně s týmem speciálně erudovaných fyzioterapeutů. V rámci této úzké specializace spolupracuje s oddělením urologie a gynekologie. Dlouhodobě probíhá před a pooperační rehabilitační péče u pacientů po operacích prostaty.

Oddělení RFM je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra NNH a spolupracuje s odděleními:

 • Neurologie

  Provádí včasnou rehabilitaci pacientů po CMP a dalších neurologických onemocněních.

 • Neurochirurgie

  Po úrazech a neurochirurgických operacích je následná rehabilitace zahájena za hospitalizace na oddělení neurochirurgie a v indikovaných případech pokračuje na lůžkách rehabilitační části oddělení. U vertebrogenních onemocnění je individuálně koncipovaná rehabilitační léčba zaváděna pacientům, kde o operativním řešení není např. dosud jednoznačně rozhodnuto. Dle výsledků této léčby je lékaři obou specializací rozhodováno o dalším postupu.

 • Cévní chirurgie

  Rehabilitační péče je poskytována indikovaným pacientů již během hospitalizace na oddělení CCH. Následná péče na lůžkové části RFM je zaváděna zejména po amputačních zákrocích. Ještě za hospitalizace je provedeno protetické vybavení. Pacienti postupně zvládají stoj a chůzi na protéze, každodenní úkony vedoucí k soběstačnosti.

Mezioborová spolupráce mimo odborná centra

 • S oddělením chirurgie a ortopedie. Oddělení RFM přijímá k rehabilitaci za hospitalizace i do péče ambulantní pacienty po ortopedických operacích:  po náhradách kyčelních, kolenních, ramenních a hlezenních kloubů po operacích kostí, svalů
 • V rámci ambulantní spolupráce je vedena rehabilitace dále pro: úponové bolesti ( „tenisový, oštěpařský loket“…), ostruhu patní, bolestivé stavy periferních kloubů a páteře na podkladě degenerativních změn (artróza)
 • S interními obory:  po infarktu myokardu, s plicními chorobami, s hypertenzí, s komplikacemi diabetu (bércové vředy), s ischemickou chorobou dolních končetin

Struktura oddělení

 1. Ordinace lékařů
 2. Fyzioterapie individuální, skupinová
 3. Vodoléčba
 4. Ergoterapie
 5. Fyzikální terapie - široké spektrum moderních přístrojů umožňuje efektivní léčbu jak stavů po úrazech, operacích, bolestí kloubně vazivových, svalových vzniklých v důsledku pracovního či sportovního přetížení, tak se pozitivně uplatňuje při komplexní terapii interních, gynekologických, cévních a kožních chorob.

Fyzikální terapie

Vodoléčba
- podvodní masáž
- vířivá celotělová koupel
- vířivá končetinová koupel
- uhličitá koupel
- suché uhličité koupele

Rašelinové obklady

Klasická masáž 

Reflexní masáž

Lymfatická masáž

Elektroléčba
- interferenční proudy
- DD proudy
- magnetoterapie
- laser
- ultrazvuk
- diatermie
- lymfoven
- biolampa
- motodlaha na ramenní kloub, kolenní kloub a hlezenní kloub
- rázová vlna (radiální, fokusovaná)

Techniky manuální terapie
- měkké techniky
- mobilizace
- manipulace

Klasická medikamentózní terapie

Léčebná tělesná výchova individuální

Léčebná tělesná výchova skupinová
- hydrokineziterapie - cvičení v rehabilitačním bazénu pod vedením fyzioterapeuta
- cvičení v tělocvičně s overbally, na míčích, bosu, posturomedu, škola zad, senzomotorika pod vedením fyzioterapeuta
- cvičení pro zdravá záda - není hrazeno ZP

Akupunktura
- tělová, ušníTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace