Semináře

Pedagogická činnost oddělení probíhá formou pravidelných seminářů v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinické psychologie, které je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Oddělení Klinické psychologie byla udělena akreditace k uskutečňování praktické a teoreticko - praktické části. Teoreticko - praktická část je organizována formou kazuistických seminářů a přednášek. Semináře jsou přístupny pro psychology ve specializační průpravě v oboru Klinická psychologie, kteří pracují i v jiných zdravotnických zařízeních.

Semináře probíhají pravidelně dvakrát měsíčně, individuální konzultace jednotlivých případů po předchozí domluvě dle potřeby.

V případě zájmu o absolvování této části specializační průpravy na OKP kontaktujte odborného garanta vzdělávacího programu v NNH Praha Doc. PhDr. Lenku Krámskou Ph.D.

Stáže
Na OKP v NNH je možné absolvovat stáž v rámci praktické části postgraduálního vzdělávání v Klinické psychologii. OKP je školícím pracovištěm i pro psychology z jiných zdravotnických zařízení.

Kontakt:
Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
tel: +420 257 272 593
email: lenka.kramska@homolka.cz

PhDr. Martin Kořán, CSc.,
tel: +420 257 273 031
email: martin.koran@homolka.cz

Plán seminářů Odd. klinické psychologie

Stáhněte si aktuální přehled seminářů 2022/2023
Přehled seminářů 2021/2022
Přehled seminářů 2020/2021
Přehled seminářů 2019/2020
Přehled seminářů 2018/2019
Přehled seminářů 2017/2018
Přehled seminářů 2016/2017