Naše služby

  1. K onkologické léčbě přebíráme pacienty z jednotlivých oddělení Nemocnice Na Homolce. Vedle těchto nemocných, kteří tvoří 80 % našich pacientů, přijímáme do péče i nemocné z jiných pražských i mimopražských pracovišť. Kromě toho poskytujeme konzultační služby všem oddělením Nemocnice Na Homolce, včetně konzultace radioterapeutické. Radioterapeutický servis nemocným zajišťuje z převážné části oddělení radioterapie FN Motol, které disponuje vyspělou radioterapeutickou technikou a je vedoucím pracovištěm naší KOS..V léčbě většiny nádorů uplatňujeme týmovou spolupráci. Mamologický tým funguje 1x týdně za účasti chirurga, onkologa, histopatologa a diagnostika, kde je stanovena léčebná strategie u jednotlivých nemocných před zahájením léčby. Tým v podobném složení několika specialistů včetně internistů, endoskopistů a pneumologa stanovuje léčebný postup u pacientů s malignitami GIT a plic. Práce tohoto týmu vychází z požadavků oddělení pro hospitalizované pacienty s diagnostikovanými malignitami.
  2. Nemocní jsou léčeni ambulantně systémovou terapií, tedy chemoterapií, hormonální či imunomodulační terapií. Rutinně zavádíme centrální žilní porty pro pacienty s výhledem dlouhodobé chemoterapie, což je pro nemocné i ošetřující personál velmi komfortní. Zavedení portu je prováděno ve spolupráci s cévním oddělením NNH. Máme minimální postoperační komplikace. Nedílnou součástí péče je i podpůrná léčba, zejména léčba analgetická a symptomatická. V případě vzniku léčebných komplikací jsou k dispozici vyčleněná lůžka v základních oborech, zejména na interním oddělení. Zvláště komplikované hematologické stavy se řeší na základě dlouhodobé spolupráce na I. interní klinice VFN nebo Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha. Léčebné komplikace cytostatické terapie, které si vyžádají hospitalizaci, však nastávají u méně než 1 % pacientů.
  3. Preterminální a terminální stavy nemocných řešíme na základě spolupráce s hospicem Štrasburk v Praze nebo cestou domácí péče. Pro tento účel je vyčleněna nemocnicí kontaktní pracovnice, která zprostředkovává fungování této služby.
  4. Konzultační činnost poskytujeme v rámci Nemocnice Na Homolce a dle potřeby i jiným pracovištím nebo odborným lékařům v terénu. Samozřejmou konzultační činností je telefonické spojení s pacienty, zejména s těmi, kteří jsou léčeni chemoterapií.

Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace