Ing. Josef Novotný, Ph.D. 

Vzdělání:

 • 2003 Ph.D. ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha
 • 1999 Ukončení specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika
 • 1993 Ing. ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

Pracovní zkušenosti:

 • 2011- Vědecký pracovník, odborný asistent, ČVUT FJFI, Praha
 • 2011- Vědecký pracovník, odborný asistent, 1.LF UK, Praha
 • 2011- Klinický radiologický fyzik, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • 2007-2011 Klinický radiologický fyzik, odborný asistent, UPMC Cancer Center at UPMC Presbyterian Shadyside, Pittsburgh, USA
 • 2006-2007 Klinický radiologický fyzik, odborný asistent, The University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas USA
 • 2002-2006 Vědecký pracovník, odborný asistent, 1.LF UK, Praha
 • 1998- Konzultant a školitel, ELEKTA INSTRUMENT AB, Stockholm
 • 1996-2004 Radiologický fyzik a později klinický radiologický fyzik, FN Motol, Praha
 • 1994-2006 Radiologický fyzik a později klinický radiologický fyzik, Nemocnice Na Homolce, Praha

Členství v odborných společnostech:

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SROBF ČLS JEP)
 • Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (SBMILI ČLS JEP)
 • Česká společnost lékařské fyziky (ČSLF ČLS JEP)
 • Česká společnost fyziků v medicíně (ČSFM)
 • Leksell Gamma Knife Society
 • International Stereatactic Radiosurgery Society (ISRS) Výuková aktivita:
 • 1.Lékařská fakulta UK, Ústav biofyziky a informatiky, Praha
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Mezinárodní kursy pro budoucí uživatele Leksellova gama nože, Praha
 • On-site zaškolování celosvětově nových uživatelů Leksellova gama nože
 • Vedoucí 28 závěrečných, diplomových, disertačních, výzkumných prací studentů

Publikační činnost:

 • 115 článků v odborných časopisech, 15 kapitol v odborných knihách, H-index 25 Výzkumná a vývojová činnost:
 • Účast v 11 v národních či mezinárodních grantech
 • Člen vývojové skupiny pro Leksell Gamma Knife Perfexion, Stockholm
 • Člen vývojové skupiny pro Leksell Gamma Knife Icon, Stockholm

Ocenění:

 • 2004 Cena rektora ČVUT v Praze 2.stupně za vynikající disertační práci
 • 2005 Cena Vakuum servis s.r.o za vynikající disertační práci
 • 2009 Award for the Best Presentation at the Ohio River Valley and Penn-Ohio Chapters of the AAPM 2009 Fall Symposium. Quality Assurance and Other Challenges in State of the Art Radiation Therapy. Sponsored by Best Medical