doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.

Vzdělání:

 • 2007      doc., 3.LF UK a FNKV v Praze
 • 1998      CSc., 1.LF UK a VFN v Praze
 • 1996      Specializační vzdělávání v oboru neurochirurgie
 • 1986      MUDr., 1.LF UK v Praze

Pracovní zkušenosti:

 • od 1992 neurochirurg, Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
 • 1991-1992 neurochirurg, Neurochirurgické odd., Nemocnice Na Homolce
 • 1990 sekundární lékař, Onkologické oddělení, Nemocnice Trenčín
 • 1986-1989 sekundární lékař, všeobecká chirurgie, Nemocnice Bruntál

Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká neurochirurgická společnost
 • Leksell Gamma Knife Society
 • International Stereatactic Radiosurgery Society (ISRS)
 • European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN) – člen exekutivní komise

Výuková aktivita:

 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Publikační činnost:

 • 198 publikací, H-index 30

Ocenění:

 • Pioneers in Radiosurgery Award

Kurzy a stáže:

 • 1995 Fellowship in radiosurgery, UPMC, Pittsburgh, USA
 • 1996 Fellowship in stereotactic neurosurgery, The National Hospital, London, UK