MUDr. Josef Kašík

Jméno: MUDr. Josef Kašík

Datum narození: 7. dubna 1978, ženatý, 2 děti

Akademické vzdělání: 
1.lékařská fakulta University Karlovy, Praha, 1997- 2003 Specializace: atestační příprava neurochirurgie (2010 – zařazení do oboru) chirurgický základní kmen (2006)

Kurzy a postgraduální vzdělávání: 
AO Spine Course - Principles Course - Spinal Trauma, 8.- 9.9.2011, Varšava 
First SBM meeting – Biomaterials and tissue healing, 14.-15.10.2011, Paříž 
Postgraduální kurs v neurochirurgii , Hradec Králové, 2012, 2013 
European Course in Neurosurgery EANS, 2013

Zaměstnání: 
2003 - 2007 Centrum miniinvazivní a laparoskopické chirurgie Neratovice 
2007 - 2011 Centrum miiniinvazivní a robotické chirurgie Nemocnice Na Homolce 
2011 - Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

Členství v odborných společnostech: 
Česká neurochirurgická společnost J.E.Purkyně (2011- dosud) 
Česká spondylochirurgická společnost (2011 – dosud) 
Česká miniinvazivní a robotická společnost (2009 – dosud) 
Česká chirurgická společnost J.E.Purkyně (2004-2011)

Publikační činnost: 
1. Kašík J., Kolombo I, FEBU, a kol. : Primární retroperitoneální fibrosa – morbus Ormond. Urologie pro praxi. 2008; 9(3): 128-132 
2. Fidler F., Kašík J. : Komplikace IPOM plastiky – naše zkušenosti. Rozhl. Chir. 2009; roč. 88, č. 7: 394-397 
3. Černohorský S., Fidler F., Kašík J.: Pravostranná horní plicní lobektomie. Využití přípravku Tachosil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii – vybrané kasuistiky. 2009; 93-96 
Spoluautorství u článků a knihy MUDr. Ivana Kolomba, FEBU, týkající se robotické chirurgie Studie EF 14 a ReACT – léčba glioblastoma multiforme

Přednášková činnost: 
1. Kašík J., Drahoňovský V.: Laparoskopické vs. klasické operace tlustého střeva pro nádor- vlastní sestava, výhody miniinvazivity, VI. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc, Seč u Chrudimi 6/2006 
2. Kašík J., Fidler F., Toběrný M.: Retroperitoneální tumory – kasuistika, X. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc, Seč u Chrudimi 6/2010 
3. Kašík J., Šroubek J., Šetlík M.: Postradiační, „denovo“ vzniklé, kavernomy mozku – kazuistika, V. Žilinské neurochirurgické dni, 7.- 9.3.2012 
4. Tomáš R., Tittelbach L., Kašík J.: Drenážní operace posttraumatických nebo idiopatických syringomyelických dutin, Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14.- 16.10.2013


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace