Naše služby

Ambulantní oblast

 • Ambulantní vyšetření pacientů s podezřením na onemocnění cévního řečiště
 • Ambulantní kontroly trvalé péče při konzervativním léčebném postupu
 • Pooperační ambulantní kontroly a trvalé sledování stavu
 • Péče o operační rány

Diagnostická oblast

 • Fyzikální vyšetření lékařem
 • Měření kyslíkových tlaků
 • Laboratorní vyšetření, sledování hladiny antikoagulační léčby
 • Vyšetření  ultrazvukovým přístrojem s dopplerovským vyšetřením
 • Digitální subtrakční angiografie
 • Kontrastní angiografie
 • Spirální CT, CT angiografie s prostorovými rekonstrukcemi
 • Nukleární magnetická rezonance včetně angiografie
 • PET, PET CT

Léčebná oblast

Operační léčba

  • Operace větví oblouku aorty - Intrathorakální úseky větví aortálního oblouku - Extrathorakální úseky: řečiště a. carotis, a. vertebralis,  a. subclavia, tumor karotického glomu
  • Operace tepen horní končetiny včetně periferie
  • Konstrukce a-v zkratů pro dialýzu
  • Operace na hrudní aortě
  • Operace orgánových větví břišní aorty
  • Operace torakoabdominální aorty
  • Operace subrenální aorty a pánevního řečiště
  • Komplexní řešení výdutí aorty ve všech úsecích (ve spolupráci s kardiochirurgickým a radiodiagnostickým oddělením)
  • Operace tepen dolní končetiny včetně jejich periferních úseků
  • Operace na magistrálních žilách dolní poloviny těla
  • Operace varixů dolních končetin (klasickou nebo radiofrekvenční metodou)
  • Endoskopické rušení žilních spojek na dolních končetinách
  • Operace cévních traumat
  • Komplexní řešení infekcí cévních náhrad – superkonsiliární pracoviště ČR
  • Tepenné allografty (transplantáty)
  • Miniinvazivní a laparoskopické operace tepen v břišní oblasti
  • Roboticky asistované operace aorty, pánevních a orgánových (viscerálních) tepen
  • Hrudní a bederní endoskopické sympatektomie
  • Resekce I. žebra
  • Chemické a radiofrekvenční hrudní i bederní sympatektomie (ve spolupráci s anesteziologickým a radiodiagnostickým odd.)
  • Endovaskulární cévní chirurgie – peroperační angioplastiky, zavádění stent graftů (ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením)
  • Krytí defektů kožní plastikou

Konzervativní léčba

 • Hojení postischemických kožních defektů současnými aktivními obvazovými prostředky (algináty, aktivní uhlí, hydrogely, hydrokoloidy, hydropolymery, polyuretanové pěny, aktivní ionty stříbra)
 • Pooperační rehabilitace
 • Jiné léčebné výkony na lůžku: tepenná trombolýza, V.A.C. systém pro hojení velkých tkáňových a kožních defektů
 • Kyslíková hyperbaroxická léčba (odd. ARO)      

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace