Speciální vyšetřovací metody na MR

Umožňují speciálním protokolem, někdy současně se speciální přípravou, zacílit na vyšetřovaný orgán a získat více informací než z běžného MR vyšetření.

Podstránky

MR prsů

MR prostaty

Speciální zobrazení MR mozku