Speciální vyšetřovací metody na CT

Umožňují speciálním protokolem, někdy současně se speciální přípravou, zacílit na vyšetřovaný orgán a získat více informací než z běžného CT vyšetření.

Podstránky

CT srdce

CT kolonografie

CT enterografie

CT perfuze

CT 4D angiografie

CT duální energie