Objednání CT vyšetření

Objednání se provádí osobně či telefonicky na recepci radiodiagnostického oddělení ve 4. patře – telefon 257273010.

U akutních případů objednává vyšetření indikující/ošetřující lékař po konzultaci s radiologem.

Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně. O pořadí pacientů jdoucích na vyšetření rozhoduje lékař radiolog, který daný den pracuje na CT.