Co je to radiologie

Radiologie je obor lékařství zabývající se medicínskými zobrazovacími metodami.

Alternativně se můžeme setkat s dříve užívaným pojmem rentgenologie nebo dnes modernějším pojmem radiodiagnostika. Tyto názvy jednoho oboru nezohledňují plně používané metody a možnosti, protože ultrazvuk ani magnetická rezonance nevyužívají rentgenové paprsky k vytvoření obrazu. Zároveň v rámci oboru se neprovádí jenom diagnostické vyšetření, ale též intervenční léčebné výkony pod kontrolou zobrazovacích metod.

Asi nejvýstižnější název pro tento obor je medicínské zobrazovací metody (angl. medical imaging), jednoslovný název radiologie je však kratší a snáze vyslovitelný.


Zatímco v některých zemích (např. U.S.A.) zahrnuje obor radiologie též medicínské zobrazování s využitím radioaktivních látek (tzv. radiofarmak), v České republice je toto náplní samostatného oboru zvaného nukleární medicína. Některá specializovaná radiologická vyšetření se postupem času odštěpila od hlavního proudu radiologie a stala se součástí jiných oborů. Např. angiografická vyšetření srdce a věnčitých tepen probíhají dnes téměř výhradně v rámci oboru kardiologie, zrovna tak ultrazvuková vyšetření srdce jsou prováděna kardiology jako tzv. echokardiografie, ultrazvuková vyšetření ženských pohlavních orgánů a plodu jsou zase součástí oboru gynekologie a porodnictví.

Také lékaři dalších specializací (např. vnitřního lékařství, urologie a dalších) čím dál více sami používají zobrazovacích metod (především ultrazvuk). Navíc s rozvojem přístrojové techniky dochází ke sdružování různých modalit v rámci jednoho vyšetření, což dále přispívá ke štěpení oboru radiologie (např. endoskopické techniky jsou spojovány s radiologickými metodami při tzv. ERCP, či endosonografii nebo postupy nukleární medicíny jsou spojeny v jednom přístroji s výpočetní tomografií - tzv. PET/CT hybridní přístroj, případně s magnetickou rezonancí - tzv. PET/MR). Radiologické metody jsou také velmi často využívány na operačních sálech během různých operačních výkonů ke kontrole jejich správného průběhu. Dále jsou také prováděny za účelem přesného zaměření patologických procesů při tzv. stereotaxi nebo operační navigaci.


V souvislosti s překotným rozvojem přístrojové i výpočetní techniky jsme v současné době svědky pozvolného odklonu od pacienta zatěžujících a s riziky spojených diagnostických metod k moderním a co nejméně invazívním postupům. Například jsou čím dál více využívány tzv. CT či MR angiografie, které nevyžadují katetrizaci tepen, namísto klasických invazívních angiografických výkonů. Dochází též k tomu, že některá onemocnění, která byla dříve řešitelná pouze pomocí klasických otevřených operací, jsou dnes úspěšně léčena minimálně invazívními postupy za kontroly zobrazovacích metod. Například na cévním systému jsou prováděny tzv. endovaskulární výkony (rozpouštění krevních sraženin, rozšiřování zúžených míst balónkem, případně zavádění různých trubiček a výztuží, uzávěry výdutí či tepenožilních zkratů). Mimo cévní systém jsou prováděny např. různé drenáže, zaváděny rozličné trubičky a výztuže, zpevňovány osteoporosou postižené obratle, teplem ničeny nádory (tzv. radiofrekvenční ablace), aplikovány léky na přesně určená místa lidského těla (např. při tzv. kořenových obstřicích). Některé speciální radiologické metody nyní dokonce umožňují hodnotit nejen vzhled, ale např. i prokrvení, či přímo funkci jednotlivých orgánů (např. funkční MR mozku nebo kinematické MR zobrazení srdce).

Radiologie je zkrátka velmi široký a ne zcela přesně ohraničený, zato však jeden z nejdynamičtěji se vyvíjejících oborů moderní medicíny.

Podle použitého fyzikálního principu lze radiologické metody rozdělit na vyšetření:

  • rentgenová:  sem patří skiagragfie, skiaskopie, mamografie, angiografie - AG a výpočetní tomografie - CT
  • ultrazvuková: tzv. sonografie - UZ
  • vyšetření magnetickou rezonancí: též označovaná zkratkami NMR, MR či MRI

 


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace