Laboratorní příručka

Informace o nabídce služeb laboratoře Oddělení patologie jsou zveřejněny v této Laboratorní příručce (aktualizováno 5.6.2020).