Aktuality

Cvičný traumaplán simuloval nehodu autobusu

V pátek 24. května jsme aktivovali cvičný traumatologický plán, neboli traumaplán, který simuluje organizaci pomoci při mimořádných událostech, jako jsou hromadné nehody, epidemie nebo živelné katastrofy.

Celý článek

Každá operace mě něco naučí

Neurochirurg Jan Klener o tom, proč mu učarovala „pokročilá mikroneurochirurgie“, zda jsou v mozku nedotknutelné zóny a taky kdy na sále zažívá skutečnou euforii. Titulní rozhovor s primářem neurochirurgie vyšel v magazínu Pátek Lidových novin.

Celý článek

Nejmodernější angiograf spojuje tři pracoviště

Společná experimentální laboratoř 1. lékařské fakulty, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce nově disponuje nejmodernějším angiografem, který umožňuje dokonalé rentgenové zobrazování cév i dalších tkání, orgánů a struktur. Je konfigurován pro hybridní operační sály a vybaven pro 3D rekonstrukce včetně orientačního CT vyšetření (cone-beam CT). 

Celý článek

Další ročník Prague Rhythm 2024 v Praze

Více než dvacítka zahraničních přednášejících, živé přenosy a sekce věnovaná novým technologiím tvoří program 26. ročníku ablačního workshopu Prague Rhythm 2024, který začne v neděli 21. dubna a potrvá do úterý 23. dubna. Sympozium pro arytmology tradičně pořádá Kardiocentrum IKEM ve spolupráci s kardiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. Petra Neužila. 

Celý článek

Stavební práce se blíží ke konci

Naše nemocnice v posledních měsících prochází rozsáhlými stavebními úpravami, které souvisejí především s projektem energeticky úsporných opatření. Aktuálně se nacházíme ve čtvrté a poslední etapě, která by měla být ukončena do konce dubna 2024. Zbývá ještě dokončit: zateplení střech, instalace vchodových dveří, keramické obklady a instalace posledních technologií spojených s úsporami energie a efektivním provozem nemocnice.

Celý článek

Unikátní cévní operace

Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář cévního oddělení Nemocnice Na Homolce provedl se svým týmem unikátní výkon, který dosud nebyl v Evropě a ani ve Spojených státech publikovaný. Jedná se o  tzv. torako-aortální bypass, přemostění z hrudní aorty na břišní aortu u pacientky s těžkým aterosklerotickým postižením.

Celý článek

Samota nikomu neprospívá

Neuropsycholožka prof. Lenka Krámská poskytla rozhovor Lidovým novinám o nástrahách individualismu, bezbřehé liberální výchově a generaci sněhových vloček.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě

HealthCare Institute o.p.s., ve spolupráci s odbornými partnery - společností AUDIT ONE s.r.o., a společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., i v letošním roce provedla unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta.

Celý článek

Kardiologický den Petra Niederleho 2023

Sdružení ambulantních kardiologů ČR, Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou pořádají v hotelu Clarion Clongress Hotel již čtrnáctý ročník Kardiologické dne Petra Niederleho.

Celý článek

Otevřeli jsme novou recepci u hlavního vchodu

Máme velkou radost, že jsme včera 16. října otevřeli novou recepci v 5. patře. Jedná se o vstupní bránu do nemocnice, která významně ovlivňuje první dojem pacientů a jejich doprovodu. Jde také o první krok v plánovaném projektu nového orientačního systému. 

Celý článek

Výsledky kontroly NKÚ dopadly v Nemocnici Na Homolce na výbornou

„Máme velkou radost, že naše nemocnice skvěle obstála při hloubkové kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ prověřoval účelnost projektu Modernizace nemocničního informačního systému – Hood, realizovaného od roku 2017, posuzoval hospodárnost vynaložených prostředků a zaměřil se na soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek, naplnění dotačních podmínek a správnost zaúčtování majetku v účetnictví. Kontrola probíhala od října loňského roku a začátkem května byla ukončena. Podle kontrolního protokolu naše nemocnice dodržela všechny zákonné povinnosti, stanovené dotační podmínky a naplnila všechny monitorovací indikátory projektu a stanovené cíle. Nejvyšší kontrolní úřad nestanovil ani žádná nápravná opatření, která by management nemocnice musel přijmout. Výsledek kontroly NKÚ je pro nás určitým potvrzením správnosti námi nastoupené cesty, která by měla zajistit maximální pružnost v přizpůsobování NIS požadavkům, které v budoucnosti vyplynou z vývoje nemocniční zdravotní péče v ČR“, říká ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA.

Celý článek

Otevřeli jsme nově zrekonstruované ARO

Nemocnice Na Homolce dnes slavnostně otevřela nově zrekonstruované a zmodernizované Oddělení anesteziologie a resuscitace. Po Oddělení všeobecné chirurgie se jedná o další realizovaný projekt modernizace lůžkových oddělení nemocnice. 

Celý článek

Alergií přibude, pokud něco nezměníme

V rozhovoru pro vydání deníku MF Dnes doc. Petr Čáp, Ph.D., vedoucí lékař centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce, vysvětluje, proč roste počet potravinových alergií, proč se už lépe léčí ty pylové a proč děti mají vyrůstat v tzv. bakteriální „špíně. Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Celý článek

Probíhající rekonstrukce v areálu nemocnice

Pokud zavítáte k nám na Homolku, jistě si všimnete stavebních prací, které v areálu probíhají. Souvisejí s projektem energeticky úsporných opatření, zateplením budovy a celou řadou současně probíhajících rekonstrukcí a modernizací našich oddělení. Práce potrvají zhruba rok a my se budeme nanejvýš snažit, aby tyto práce co nejméně pocítili naši pacienti. Přesto je třeba při návštěvě nemocnice počítat se zvýšeným hlukem, prašností a s řadou dočasných omezení. Děkujeme za trpělivost a pochopení a jsme rádi, že pro vás můžeme budovat moderní zdravotnické zařízení.

Celý článek

Doc. Lenka Krámská byla jmenovaná profesorkou psychologie

Vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D., byla dnes ve Velké aule pražského Karolina jmenována profesorkou psychologie. Jmenovací dekret si spolu s 92 kolegy z akademické obce převzala z rukou prezidenta republiky Petra Pavla.   

Celý článek

Slavnostní instalace artefaktu v Nemocnici Na Homolce

Ředitel nemocnice Petr Polouček a prof. Petr Neužil, primář kardiologického oddělení, včera slavnostně instalovali artefakt, který ještě donedávna sloužil na elektrofyziologických sálech k dálkově řízené navigaci katetrů. Medicína jde ale rychle dopředu, proto bylo pro přístroj potřeba najít nové využití. Vzniklo umělecké dílo s centrálně umístěným bronzovým srdcem, které symbolizuje směr, jímž se naše Kardiocentrum už 30 let ubírá, a to je směr technologického pokroku a inovativních léčebných postupů.     

Celý článek

Homolka proti mrtvici

V pondělí 15.5.2023 bude pro veřejnost v Nemocnici Na Homolce připraven preventivní program u příležitosti Světového dne boje proti mrtvici. Přijďte se nechat vyšetřit ZDARMA.

Celý článek

Oslavili jsme Mezinárodní den sester

Vedení nemocnice dnes poděkovalo sestrám za jejich náročnou každodenní práci. Lékárna pro všechny sestry připravila atraktivní slevové akce na kosmetiku. Symbolickým gestem bylo také pozvání na kávu se sladkým pečivem.  Vážíme si toho, co děláte pro naše pacienty i pro své pracovní týmy.  

Celý článek

Nový postup je vždycky adrenalin

V rozhovoru pro páteční magazín Lidových novin prof. Petr Neužil, primář kardiologického oddělení naší nemocnice, hovoří o posouvání hranic v medicíně, ale i lékařské etice a epidemii kardiovaskulárních onemocnění.

Celý článek

Pacienti na chirurgii mohou využívat nové pokoje

V Nemocnici Na Homolce jsme otevřeli novou část lůžkového oddělení všeobecné chirurgie. Pacienti mají ode dneška k dispozici čtyři nové pokoje v nadstandardním provedení v moderním designu, včetně sociálního zázemí.

Celý článek

Vyšetřovali jsme břicho a plíce

Dnes jsme pro vás u příležitosti Světového dne zdraví uspořádali ve spolupráci s interním oddělením naší nemocnice preventivní vyšetření břicha a plic. Lidé si mohli nechat udělat sonografické vyšetření břicha, spirometrii – jednoduché a nezatěžující vyšetření, kterým se měří plicní funkce a které může upozornit na počínající plicní onemocnění. Kdo chtěl, mohl si i nechat změřit tlak a s lékaři a sestrami zkonzultovat svůj zdravotní stav.

Celý článek

Aktivovali jsme cvičný traumaplán

V pátek 31. března jsme aktivovali cvičný traumatologický plán, neboli traumaplán, který simuluje organizaci pomoci při mimořádných událostech, jako jsou hromadné nehody, epidemie nebo živelné katastrofy. Tentokrát si naši zdravotníci vyzkoušeli zvládání příjmu a ošetřování pacientů při hromadné havárii autobusu.  

Celý článek

Začal 25. ročník kongresu o katetrizačních ablacích Prague Rhythm 2023

Prof. Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, dnes společně s prof. Josefem Kautznerem, přednostou Kardiocentra Institut klinické a experimentální medicíny slavnostně zahájili již 25. ročník kongresu o katetrizačních ablacích Prague Rhythm 2023, který obě pracoviště společně pořádají.

Celý článek

Rozhovor s neurochirurgem Janem Klenerem v Mladé frontě DNES

Kromě nádorů mozku jsou na vzestupu i chronické subdurální hematomy. „V příštích letech půjde o nejčastější neurochirurgické onemocnění,“ říká primář neurochirurgie pražské Nemocnice Na Homolce Jan Klener. V rozhovoru vysvětluje, proč přibývá agresivních nádorů mozku i proč člověk, kterému praskne tepna, má jen poloviční šanci na přežití. Celý článek si můžete přečíst v Mladé frontě DNES, v rubrice zdraví.

Celý článek

25 let od první hluboké mozkové stimulace

Letos je to přesně 25 let, co se uskutečnil v pražské Nemocnici Na Homolce první zákrok s využitím hluboké mozkové stimulace u pacienta s Parkinsonovou chorobou. Jednalo se o společnou práci centra, které tvoří Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce.   Neurochirurgický zákrok dokáže pacientům se závažným nebo rychle se zhoršujícím vývojem projevy nemoci zmírnit nebo dokonce odstranit, a zlepšit tak pacientovi kvalitu života. 

Celý článek

Arytmologové z Homolky na AF sympoziu v Bostonu

V americkém Bostonu skončilo v sobotu intenzivní třídenní AF symposium 2023, na kterém se potkala tisícovka lékařů a vědců z celého světa, aby se podělili o nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky, a především léčby fibrilace síní, nejčastější srdeční arytmie. Pravidelně se této prestižní akce účastní i naši kardiologové z Homolky.

Celý článek

Intervenční kardiologie dnes uvedla do provozu zrekonstruované katetrizační sály, včetně dvou nových angiolinek.

Nemocnice Na Homolce dokončila rekonstrukci katetrizačních sálů na úseku intervenční kardiologie a uvádí dnes do provozu dva nejmodernější angiografické systémy. Budou poskytovat pacientům invazivní diagnostiku a léčbu srdečních a některých mimosrdečních onemocnění. Oba systémy nabízejí využití pokročilých zobrazovacích metod, jako je intravaskulární ultrazvuk nebo optická koherenční tomografie nebo speciální 3D aplikace zobrazení srdečních struktur a tepen.

Celý článek

PF 2023

Přejeme vám klidné vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. Vaše Homolka.

Celý článek

Rozhovor s prof. MUDr. Josefem Vymazalem v časopise Téma

Izraelská laboratoř před 22 lety objevila zcela odlišný způsob onkologické léčby nejzhoubnějšího nádoru mozku, založeného na působení střídavého proudu na buňky.K prvním průkopníkům, kteří se začali výzkumem této léčby zabývat, patří i primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce, prof. MUDr. Josef Vymazal. O jeho profesní cestě a výsledcích vědeckého výzkumu si můžete přečíst v rozhovoru pro časopis Téma.

Celý článek

Zákaz návštěv od 19. prosince

Vzhledem k prudkému nárůstu počtu respiračních onemocnění vyhlašuje Nemocnice Na Homolce od pondělí 19. prosince zákaz návštěv pacientů, a to až do odvolání.   

Celý článek

Naše nemocnice opět získala 2. místo za on-line komunikaci

Ocenění jsme získali v 17. ročníku projektu Nemocnice ČR 2022., kterého se účastnilo 148 nemocnic s akutními lůžky.  Odborná porota v něm hodnotí zdravotnická zařízení v řadě kategorií. Jednou z nich je i schopnost nemocnic pružně a profesionálně komunikovat prostřednictvím internetových stránek a sociálních médiích.

Celý článek

Rozhovor s MUDr. Janem Šroubkem pro časopis Žena a život

„Každá operace je jiná, naše práce je nesmírně kreativní, nikdy to není rutina,“ říká neurochirurg Jan Šroubek, odborník na operace mozku a míchy, v rozhovoru pro časopis Žena a život. Celý rozhovor o profesní kariéře i rodinném zázemí si můžete přečíst zde.

Celý článek

18. 11. Evropský antibiotický den

Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné. Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (European Antimicrobial Resistance Surveillance System – EARSS) potvrzují skutečnost, že počet pacientů odolávající léčbě proti těmto bakteriím se zvyšuje.

Celý článek

STOP dekubitům - přijďte se k nám podívat

I letos pořádáme u příležitosti světového dne STOP dekubitům (17. listopadu) prezentaci moderních terapií a zdravotnických pomůcek. Dozvíte se, jak správně polohovat pacienta a jak s ním manipulovat na nemocničním lůžku, jaké prostředky a speciální kosmetiku používat. Chybět nebude ani ukázka podtlakové terapie V.A.C, neinvazivní procedury pro podporu a urychlení hojení ran. https://www.homolka.cz/data/upload/aktuality/STOP DEKUBITUM 2022.pdf

Celý článek

Rozhovor v magazínu DNES s prof. Petrem Neužilem

Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Léčí, zkoumá, přednáší, v posledních týdnech obletěl několik zemí a taky mu vychází kniha. Srší pozitivní energií a vykolejit ho dokáže snad jen kávovar, který ho nečekaně zradil.

Celý článek

Prof. Petr Ošťádal prezentoval v Chicagu výsledky klinické studie zaměřené na použití ECMO u kardiogenního šoku

7. listopadu skončilo v americkém Chicagu vědecké zasedání Americké kardiologické asociace (AHA). Kongres nabídl bohatý program a nejnovější poznatky v oblasti základního a klinického výzkumu a „up-date“ informací z klinické praxe.  V rámci hlavního bloku Late-Breaking Science vystoupil i prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce. Tématem jeho příspěvku byly výsledky celosvětově první multicentrické randomizované klinické studie, zaměřené na použití ECMO (extrakorporální membránová oxygenace – mimotělní podpora oběhu) u pacientů s kardiogenním šokem. 

Celý článek

Movember – měsíc mužského zdraví

Jako každý listopad se připojujeme k celosvětové kampani Movember a k nadačnímu fondu Muži proti rakovině (označit) na podporu mužského zdraví a prevence rakoviny prostaty, kterou každý rok onemocní více než 8000 Čechů. 

Celý článek

Vyšetření proti mrtvici

U příležitosti Světového dne proti mozkové mrtvici jsme 1. listopadu ve spolupráci s neurologickým oddělením v 5. patře nemocnice nabízeli pacientům, zaměstnancům a všem, kdo se zajímají o vlastní zdraví, vyšetření, zaměřená na prevenci mozkových příhod. 

Celý článek

Slavíme 30. výročí léčby gama nožem v České republice

Nemocnice Na Homolce si v letošním roce připomíná 30. výročí od začátku unikátní léčby Leksellovým gama nožem – radiochirurgické metody určené k léčbě nitrolebních nádorů, cévních malformací, řady funkčních onemocnění centrální nervové soustavy (např. bolest, třes) a onemocnění oka.

Celý článek

Ocenění pro PharmDr. Miladu Halačovou, Ph.D.

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. vedoucí oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce, získala na jubilejním 50. ročníku Evropského sympozia klinické farmacie, který se konal v Praze 19.–21. října 2022, ocenění za přínos k rozvoji klinické farmacie v České republice. Gratulujeme!

Celý článek

Kardiologický den Petra Niederleho 2022

V pátek 14. října se v Clarion Congress Hotel v Praze uskutečnil již 13. ročník konference věnované aktuálním problémům v kardiologii. Je ojedinělá v tom, že se na ní setkávají zástupci všech segmentů kardiologické péče: ambulantní specialisté spolu s lékaři z kardiocenter, zástupci pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Celý článek

Jak přestat chrápat

Chrápaní, ale i jiným častým diagnózám, s nimiž se setkávají otorinolaryngologové, se věnuje časopis Téma v rozhovoru s primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku MUDr. Petrem Jirákem.  Rozhovor si můžete přečíst zde: 

Celý článek

29. září – Světový den srdce

Světový den srdce, který si dnes v našem Kardiocentru, připomínáme, oslavuje zdraví jediného orgánu, který je možné slyšet a cítit. V Nemocnici Na Homolce děláme vše proto, abyste své srdce mohli zapojit do všech aktivit, které si přejete.

Celý článek

Důležitost mamografického vyšetření prsu a jak probíhá samovyšetření?

V České republice je ročně diagnostikováno kolem 5000 nových případů rakoviny prsu. Jen díky samovyšetření a pravidelnému mamografickému vyšetření prsou můžeme předejít vážným případům rakoviny, a snížit tak úmrtnost o 30–35 %. Včas zachycený zhoubný nádor je mnohem lépe léčitelný a často i plně vyléčitelný.

Celý článek

Světový den první pomoci

Od roku 2000 vyhlašuje Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce na každou druhou sobotu Světový den první pomoci. Letos to tedy vychází na sobotu 11.9.2022.

Celý článek

Obnovujeme provoz očkovacího centra

V pátek 19. srpna obnovujeme provoz očkovacího centra pro veřejnost se standardním zdravotním pojištěním pro očkování druhých posilujících dávek proti covid-19. Zároveň pokračujeme ve vakcinaci cizinců/samoplátců s trvalým či přechodným pobytem v ČR, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění. Tyto vakcinace budou probíhat v 5. patře v blízkosti lékárny a cizinecké recepce. 

Celý článek

Nový angiografický systém na oddělení kardiologie

Pacientům se srdečními arytmiemi bude v Nemocnici Na Homolce nově sloužit jeden z nejmodernějších elektrofyziologických operačních sálů v České republice s novým angiografickým systémem. Obnova angiografického systému pro multifunkční katetrizační pracoviště je spolufinancovaná v rámci programu REACT-EU.  

Celý článek

Jazykové kurzy pro ukrajinské rodiny

Zahájili jsme kurz českého jazyka pro ukrajinské rodiny zasažené válkou. Výuka je financována ze sbírky Nadačního fondu Homolka, do níž přispěli zejména zaměstnanci Nemocnice Na Homolce. 

Celý článek

Den lékáren 2022

Lékárna Nemocnice Na Homolce se dnes připojuje ke Dni lékáren. Osvětovou kampaň každoročně pořádá Česká lékárnická komora. Cílem letošního 24. ročníku je poodhalit zákulisí lékárny a představit všechny odborné činnosti od objednání léku po jeho výdej.  

Celý článek

Do práce na kole

Již tradičně se zaměstnanci naší nemocnice připojili k „bezmotorové“ akci #dopracenakole a v měsíci květnu najezdili 17 433 km a ušli 2 873 km. 

Celý článek

Letos slavíme 30 let gama nože v České republice

Dnes je tomu přesně 30 let co do Československa doputoval Leksellův gama nůž, o tři dny později jej převzalo oddělení stereotaktické a radiační chirurgie v Nemocnici Na Homolce, a 26. října 1992 byl novou technologií na Homolce odoperován první pacient. Za třicet let provedli lékaři na Homolce 24 000 operací Leksellovým gama nožem.

Celý článek

Homolka na XXX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Po covidové přestávce se na brněnské výstaviště vrací tradiční akce – výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Silné zastoupení má jako obvykle i Nemocnice Na Homolce s aktivní účastí více než dvacítky lékařů a sester kardiologického, kardiochirurgického a cévního oddělení.  

Celý článek

Prague Rhythm 2022

Od 24. do 26. dubna se koná třídenní akce Prague Rhythm 2022, která navazuje na tradiční pražský ablační workshop zaměřený na nejnovější poznatky z oblasti intervenční léčby srdečních arytmií. 

Celý článek

Vysoké hodnocení od našich pacientů

Nemocnice Na Homolce se může pochlubit skvělým hodnocením kvality na portálu Mapy.cz pro rok 2022. Všem našim pacientům a příznivcům srdečně děkujeme. Je to pro nás velká čest a velký závazek. 

Celý článek

Obhájili jsme certifikát správného stravování HASAP

V únoru probíhal ve stravovacím provozu pravidelný audit HASAP systému ověřující dodržování zásad Správné hygienické a výrobní praxe. Naše nemocnice byla hodnocena v 16 kategoriích. V drtivé většině z nich jsme získali nejvyšší hodnocení s celkovým výsledkem 95,2 procent, do celkového hodnocení 100% nám chyběla plánovaná rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu, kterou zahájíme v letošním roce.

Celý článek

Proběhl Den zdraví

Prevence a zdravý životní styl byly tématem Dne zdraví, který ve čtvrtek 7. dubna pro pacienty a zaměstnance uspořádala Nemocnice Na Homolce.    

Celý článek

Den zdraví na Homolce

Ve čtvrtek 7. dubna si připomínáme Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace.     

Celý článek

Reportáž o novém systému bezdrátové kardiostimulace

Reportáž České televize o implantacích dvoudutinového bezdrátového kardiostimulátoru, které v rámci globální klinické studie provádí tým prof. Petra Neužila, primáře kardiologického oddělení naší nemocnice. Až bude nový nový systém dostatečně otestován, a dostane se do klinické praxe, bude vhodný téměř pro všechny pacienty s poruchami srdečního rytmu indikované ke kardiostimulaci.   

Celý článek

1. místo Neplejtvák 2021

V žebříčku Zindex, který odráží hospodárnost nákupů veřejných institucí, jsme se umístili na prvním místě. Do nezávislého hodnocení Datlab Institutu bylo zahrnuto více než 220 státních úřadů, firem a nemocnic. 

Celý článek

Otevřeli jsme nové moderní prostory gastroenterologie

Nemocnice Na Homolce na interním oddělení slavnostně otevřela nové prostory gastroenterologického pracoviště. Pacienti budou mít k dispozici kvalitnější endoskopickou péči s příjemnějším zázemím. Pracovní podmínky se zlepší i zdravotnickému personálu. 

Celý článek

Je to psychosomatické...

Bolesti hlavy, nevysvětlitelná únava, potíže se spánkem nebo zažívací obtíže. To všechno může souviset s psychosomatickou poruchou. 

Celý článek

Opět otevíráme bazén a relaxační centrum

Nemocnice Na Homolce dnes znovu uvedla do provozu bazén, který je součástí relaxačního centra R-centrum Homolka. Centrum bude sloužit jak veřejnosti, tak i zdravotníkům a pacientům z Homolky a z blízké Fakultní nemocnice v Motole.

Celý článek

Co všechno léčí neurologie

Třetí díl podcastu Nemocnice Na Homolce jsme věnovali neurologii, trochu tajemnému oboru, který má velice široký záběr. S primářem neurologického oddělení MUDr. Martinem Kovářem jsme si povídali, jak vypadá neurologické vyšetření, o jaké diagnostické metody se opírá a jak úzce je neurologie provázaná s dalšími obory.

Celý článek

Mikrochirurgická léčba aneuryzmatu

Natočili jsme pro vás video, ve kterém vám ukážeme, jak pokročilá, bezpečná a šetrná může být současná neurochirurgická léčba aneuryzmatu, neboli výdutě, pokud se operuje mikrochirurgicky. 

Celý článek

Nejspokojenější jsou pacienti na Homolce

Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě v prvním ročníku projektu Národního hodnocení spokojenosti pacientů, které v říjnu 2021 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zapojilo se do něj 13 českých a moravských,  převážně přímo řízených, nemocnic, které disponují lůžkovými odděleními.

Celý článek

Epilepsie není stigma, nejtěžším případům pomáhají operace

Lidé, kteří mají epilepsii, mohou vést normální život. Toto onemocnění není stigmatem a velké části pacientů zabírají léky. Několik desítek pacientů s těžkou epilepsií ročně podstoupí operaci mozku, při které jim chirurgové odstraní část, která je zodpovědná za tvorbu záchvatů. Lékaři v Nemocnici Na Homolce se nyní zabývají metodou, kterou zatím prezentovala pouze dvě světová pracoviště. Spočívá v tom, že se takzvaný hipokampus, který je spouštěčem záchvatů, nevyjme, ale jen se napříč protne několika řezy. Díky tomu zůstane lidem zachována paměť a zmizí záchvaty. V rozhovoru s ČTK to řekl primář neurologického oddělení Homolky Martin Kovář.

Celý článek

Úspěch kardiologů z Homolky na AF symposiu 2022 v New Yorku

V sobotu 15. ledna skončil v americkém New Yorku další ročník třídenního mezinárodního sympozia AF Symposium 2022 zaměřeného na nové směry v léčbě fibrilace síní, nejčastější srdeční arytmie. Oproti loňskému virtuálnímu ročníku se ho lékaři a vědci z celého světa mohli osobně zúčastnit.

Celý článek

Dočasné uzavření Relax centra v Nemocnici Na Homolce

S platností od 1. ledna 2022 jsme bohužel nuceni dočasně uzavřít provoz Relax centra v Nemocnici Na Homolce. Důvodem je končící smlouva se stávajícím provozovatelem, s nímž jsme do poslední chvíle jednali o podmínkách a možnostech jejího prodloužení, stejně jako jsme se na základě veřejné zakázky snažili vybrat provozovatele nového.

Celý článek

PF 2022

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a v novém roce 2022 pevné zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů. 

Celý článek

Zemřel doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc. – otec gama nože

19. prosince odešel ve svých 98 letech jeden z průkopníků československé neurochirurgie, doc. Vilibald Vladyka. Stál u zrodu stereotaktické neurochirurgie, která díky rozvoji radiodiagnostických metod umožnuje přesnou lokalizaci postižených míst v oblasti mozku a její následnou léčbu.

Celý článek

Rozhovor se staniční sestrou kardiologie Marií Stránskou

I když je kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce nabité technologiemi, přesto tu panuje přátelská atmosféra, kterou oceňují zdravotníci, ale především pacienti. Je to dáno profesionalitou personálu, který práce baví a vzájemně se všichni podporují.  Více si můžete přečíst v rozhovoru se staniční sestrou Stránskou zde. 

Celý článek

Zákaz návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 1. 11. 2021 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních.  Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů nemocnice. Děkujeme za pochopení.  

Celý článek

29. říjen – Světový den proti mozkové mrtvici

Nemocnice Na Homolce získala nejvyšší stupeň certifikace od Evropské organizace pro mozkovou příhodu (European Stroke Organisation), který odráží tu nejkvalitnější zdravotní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nemocnice má statut Komplexního cerebrovaskulárního centra již od roku 2011. Výhodou těchto center je, že kromě nejmodernějšího přístrojového vybavení disponují zázemím trvale dostupného a zkušeného multioborového týmu neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů a cévních chirurgů. Samozřejmostí je i následná péče a neurorehabilitace.

Celý článek

Dnes slaví svůj svátek kuchaři!

Naše nemocnice je známá tím, jak se tu dobře vaří. Máme tu totiž skvělé kuchaře, které práce baví. Rádi zkouší nové věci a ve spolupráci s nutričními terapeuty neustále obohacují jídelníček, aby byl pestrý, chutný a zdravý.

Celý článek

Mezi slepým střevem a nádory

Rozhovor s MUDr. Ronaldem Pospíšilem, primářem Všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce v časopise Téma o celé šíři oboru, o podobě moderní chirurgie, která sice počítá s přínosem robotické chirurgie a dalších mininvazivních metod, ale vždycky bude stát a padat se zručným a zkušeným operatérem.           

Celý článek

Kardiologický den Petra Niederleho 2021

Již po jedenácté se dnes v Kongresovém centru Praha koná Kardiologický den Petra Niederleho, jednodenní konference zaměřená na nejnovější poznatky v kardiologii a efektivní a kvalitní léčbu.  

Celý článek

Světový den Stop dekubitům proběhne i u nás 18. listopadu

Péče o dekubity (proleženiny) je v současnosti na špičkové úrovni. Pokud se chcete dozvědět, jak správně pečovat o nemocné, aby rizika dekubitů byla co nejmenší, můžete se přijít podívat k nám do Nemocnice Na Homolce, kde pořádáme prezentaci moderních terapií a zdravotnických pomůcek.

Celý článek

Spouštíme podcasty

Pro pacienty, přátele Nemocnice Na Homolce a všechny, kdo se zajímají o medicínu, natáčíme podcasty – rozhovory se zajímavými osobnostmi naší nemocnice.

Celý článek

Aneuryzma – šance na záchranu života

Podívejte se na reportáž TV Nova pořadu Víkend o úspěšně provedených operacích aorty, které provedl tým prof. MUDr. Petra Štádlera, Ph.D., primáře oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce.  

Celý článek

Konference o intenzivní medicíně

Nemocnice Na Homolce uspořádala 6. října 2021 v prostorách konferenčního centra konferenci Intenzivní medicína v praxi, určenou zejména sestrám a ošetřovatelskému personálu. Zúčastnilo se jí 200 zdravotníků z nemocnic z celé České republiky.

Celý článek

Vše o anestezii

Hostem pořadu Káva o čtvrté v České rozhlasu Dvojka byl MUDr. Libor Doleček, zástupce primáře oddělení ARO Nemocnice Na Homolce.  

Celý článek

Otevřeli jsme nové vzdělávací a tréninkové centrum pro studenty

Nemocnice Na Homolce vybudovala nové vzdělávací a tréninkové centrum pro studenty vysokých škol a vyšší odborné zdravotnické školy. Slavnostní otevření proběhlo 1. října za účasti ředitele nemocnice MUDr. Petra Poloučka, MBA, MUDr. Davida Marxe, proděkana pro studium a výzkum 3. LF UK, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK a dalších zástupců Nemocnice Na Homolce.

Celý článek

Dnes si připomínáme Světový den srdce

29. září vyhlašuje každoročně Světová federace srdce (WHF) Světový den srdce zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, ale také na nové možnosti léčby. V podtextu letošního ročníku zůstává pandemie onemocnění SARS-CoV-2, která zesílila obavy o zdraví blízkých.

Celý článek

Vyhráli jsme Zlatý pohár v závodech dračích lodí

První místo a zlatý pohár v závodech dračích lodí si odnesl tým Homolka složený ze zaměstnanců naší nemocnice. Závod, kterého jsme se zúčastnili poprvé, se konal 4. září v loděnici v Podolí a do jedné lodi zasedli zástupci vedení nemocnice, kuchaři, lékaři, fyzioterapeutky, zaměstnanci provozu, IT specialisté a oddělení lékařské fyziky, v celkovém počtu 20 pádlujících a kormidelníka s bubeníkem.

Celý článek

O nemocné duši i operacích při vědomí

Jejím nástrojem není skalpel, přesto mnohdy dokáže pacientům ulevit od záchvatů, bolesti hlavy a dalších potíží. Přečtěte si rozhovor s neuropsycholožkou a vedoucí oddělení Klinické psychologie Lenkou Krámskou uveřejněný v časopise Téma.

Celý článek

13. srpen – Mezinárodní den leváků

Už od roku 1976 slaví leváci svůj svátek. I když je tento svět přizpůsoben pravorukým jedincům, tak leváci si svoji pozici naštěstí vybojovali. Už je nikdo neposílá na hranice a nepřivazuje ruku k tělu. Mohou si zvolit jakékoli povolání. Oproti pravákům mají navíc výhodu, že řadu činností dělají oběma rukama a vůbec to bývají zajímaví a kreativní lidé.

Celý článek

Dnes se obejdeme bez šití, pacient vidí druhý den

V rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes zástupkyně primáře očního oddělení Nemocnice Na Homolce MUDr. Sylva Procházková, Ph.D. hovoří o pokroku oftalmologie, operacích šedého zákalu i refrakčních vad. Diagnostika, léčebné postupy i použité materiály jsou dnes na vysoké úrovni a pacientům přinášejí komfort a výrazně zlepšují kvalitu života.      

Celý článek

Změny v provozu očkovacího centra

2. července uzavíráme provoz očkovacího centra pro veřejnost se standardním zdravotním pojištěním, ve kterém jsme od začátku očkovací kampaně naočkovali vice než 33 000 dávek vakcín.  

Celý článek

Nemocniční strava nemusí být nuda

V Nemocnici Na Homolce se pacienti uzdravují nejen díky špičkové medicíně, ale také díky skvělé kuchyni. Kuchaři ze stravovacího provozu Nemocnice Na Homolce byli pozváni na akci Gastro Networking Coctail, která se konala U Trojského zámku a na místě předvedli, že i nemocniční strava rozhodně nemusí být nudná, naopak může být velmi pestrá a chutná.

Celý článek

Kapitola prof. Petra Štádlera v knize Robotic Surgery

V květnu publikovalo nakladatelství Springer Nature Switzerland monografii Robotic Surgery, do které svou kapitolou přispěl i prof. MUDr. Petr Štádler, primář oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Jedná se o druhé kompletně zrevidované vydání průkopnické knihy o robotické chirurgii, která představovala vůbec první ucelený příspěvek k dané problematice.

Celý článek

Reprezentovat je nejvíc

V pořadu České televize Reprezentovat je pro nás nejvíc hovořil 11. června chirurg a specialista na robotickou chirurgii MUDr. Vladimír Teplan o své lásce k fotbalu. Dovedla ho až do reprezentačního týmu mezinárodního MS ve fotbale lékařů.

Celý článek

Spolupráce lékárníka a lékaře je nejlepší recept na vaše zdraví!

Nemocniční lékárna v Nemocnici Na Homolce je nejenom místo, kde si můžete vyzvednout léky při odchodu z nemocnice, ale především prostor pro kvalifikované poradenství, kde lékárníci úzce spolupracují s lékaři. Pokud se při výdeji léků vyskytne jakákoli nejasnost nebo potřeba konzultace, může lékárník ihned kontaktovat lékaře a doporučit pacientovi optimální řešení.

Celý článek

Česká triatlonová asociace děkuje zdravotníkům

Česká triatlonová asociace ve videu poděkovala zdravotníkům za jejich nasazení v době koronavirové krize. Hlavní představitelkou videa je naše sestřička z oddělení ARO Jana Lenemayer, která v loňském roce získala skvělé druhé místo v Mistrovství České republiky v olympijském triatlonu a 1. místo v terénním triatlonu pro integrovaný záchranný systém.

Celý článek

Do práce na kole 2021

Již tradičně se zaměstnanci naší nemocnice připojili k akci #dopracenakole. Vytvořili 15 týmů, které najely za měsíc květen 29 627 kilometrů. Zapojil se stejně jako každý rok i ředitel nemocnice Petr Polouček. V soutěži jednotlivců v rámci naší nemocnice se na prvním místě umístil kardiochirurg Petr Plášil, který za měsíc květen najel na kole 1 501 kilometrů, na druhém místě se umístil Aleš Klváček s 1413 kilometry a jako třetí zabodoval Tomáš Zámečník s 1365 kilometry.

Celý článek

Aktivní účast našich kardiologů na XXIX. výročním sjezdu ČKS

Letošní ročník XXIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti se uskutečnil virtuálně od 9. do 21. května 2021 a jako každý rok byly jedním ze stěžejních témat novinky v oblasti arytmologie. Kongresu se tradičně zúčastnili i kardiologové z Nemocnice Na Homolce, kteří pod záštitou předsedy ČKS a společnosti Cardion s.r.o. uspořádali „homolkovskou“ sekci zaměřenou na nejmodernější postupy na poli mechanické protekce tromboembolické choroby neboli cévních mozkových příhod.  

Celý článek

Rozhovor s ředitelem naší nemocnice Petrem Poloučkem

Nejdůležitější je mít v týmu lidi, kteří jsou chytřejší než jejich šéf, říká ředitel Nemocnice Na Homolce Petr Polouček v rozhovoru pro časopis Medical Tribune. Dozvíte se v něm o jeho profesní cestě na Homolku, o přerodu nemocnice v zařízení superspecializované péče a o budoucnosti nemocnice, která stojí na výjimečných osobnostech a týmové spolupráci a která je ke svým pacientům vstřícná a přátelská.

Celý článek

Mezinárodní den sester

Dnes slavíme Mezinárodní den sester, což je skvělá příležitost, jak vám milé sestry poděkovat za vaši práci. Jste oporou nemocnice a bez vaší obětavé práce a empatie k pacientům by nebyl provoz na jednotlivých lůžkových odděleních a ambulancích naší nemocnice vůbec myslitelný.

Celý článek

"Dny srdečního selhání" virtuálně ve dnech 10. 5. - 16. 5. 2021.

Cílem této osvětové akce je podle vedoucího lékaře ambulance srdečního selhání a předsedy České asociace srdečního selhání ČKS prof. MUDr. Filipa Málka, Ph.D. připomenout závažnost problematiky srdečního selhání, která se považuje za jednu z epidemií 21. století. Jedná se nejen o rostoucí medicínský problém, ale i sociální a ekonomický, spojený s velmi nákladnou léčbou.

Celý článek

3. květen – Světový den alergie a astmatu

Alergie je typickou civilizační chorobou, daň za blahobyt a změnu životních podmínek, o které naši předci neměli ani ponětí. Nějakou formou alergie trpí zhruba 25 % populace a její výskyt stále roste. Pokud některé její formy nejsou včas podchyceny, mohou vést k závažnějším chorobám dýchacích cest.

Celý článek

Nová technologie léčby pacientů se srdeční arytmií dnes poprvé v klinické praxi

Tým prof. Petra Neužila, primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, dnes u prvních pacientů s diagnózou fibrilace srdečních síní použil metodu ireverzibilní elektroporace (IRE) – ablaci ultrakrátkým pulsem vysokého napětí, při kterém dochází k přerušení vodivé tkáně vhodným množstvím elektřiny. Tato inovativní léčebná technika přináší pacientům zásadní benefity. Jedná se o méně invazivní katetrizační zákrok, který má navíc dlouhodobý efekt, proto jej není nutné v budoucnu opakovat.

Celý článek

Dnes si připomínáme Světový den epilepsie

Diagnostice a léčbě epilepsie se v Centru pro léčbu epilepsie Nemocnice Na Homolce věnuje tým složený z neurologů-epileptologů, radiologů, psychologů a neurochirurgů. Lékaři mají k dispozici epileptologickou monitorovací jednotku, tříteslovou magnetickou rezonanci (MR), gama nůž, pozitronovou emisní tomografii (PET) či intraoperační MR, a to vše v rámci jedné nemocnice.

Celý článek

Aktuality k očkování

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Celý článek

Ještě bezpečnější operace krčních tepen

Operace krčních tepen patří mezi nejčastější cévní operace, které mají snížit riziko cévní mozkové příhody. Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce se již tři roky podílí na projektu, jehož cílem je ještě více zvýšit bezpečnost těchto operací pomocí ultrazvuku.

Celý článek

Nová monografie z oboru kardiologie a intenzivní medicíny

Neinvazivní a invazivní MONITORACE HEMODYNAMIKY na jednotce intenzivní péče – to je název nové publikace, kterou sestavil prof. P. Ošťádal z kardiologického oddělení NNH a prof. R. Rokyta, z Kardiologické kliniky FN Plzeň s kolektivem autorů, kardiologů a intenzivistů z NNH a FN Plzeň (doc. J. Beneš, doc. M. Hromádka, dr. M. Janotka, dr. A. Krüger, dr. J. Naar a dr. D. Vondráková).

Celý článek

Kardiologové apelují: „Nepodceňujte příznaky srdečního selhání!“

Podle České kardiologické společnosti v Evropě a v České republice dramaticky poklesl počet infarktů. Neznamená to, že by lidé infarkty neprodělali, jen z obavy z pandemie nevyhledali pomoc nebo nedorazili na preventivní prohlídky. Dlouhodobě špatná kontrola srdečního rytmu, tlaku, srdečního selhání či cholesterolu může dříve nebo později přivodit velmi vážné komplikace. Například včasná léčba vysokého tlaku snižuje riziko selhání srdce téměř o polovinu.

Celý článek

Rekordních 1200 pacientů ošetřených gama nožem v roce 2020

I přes řadu provozních omezení v souvislosti s epidemií covid-19, nepřestáváme našim pacientům poskytovat tu nejlepší možnou péči. Na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie jsme za rok 2020 ošetřili 1200 pacientů, což je ve 28 leté historii oddělení rekordní počet. Navíc v loňském roce jsme významně obnovili plánovací software „GammaPlan“ a rozšířili ho o modul „Lightning“.

Celý článek

4. únor – Světový den boje proti rakovině

Letošní slogan „Jsem a budu“, který pro rok 2021 vyhlásila Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC), symbolicky připomíná, že vše se odvíjí od osobního přístupu k vlastnímu zdraví. Proto jsou tak důležité aktivní život, pozitivní myšlení a preventivní prohlídky.

Celý článek

Kazuistiky našich arytmologů v živém vstupu

V neděli 31. ledna skončilo třídenní mezinárodní sympozium zaměřené na nejnovější poznatky o managementu léčby fibrilace síní – 26th Annual International AF Symposium. Virtuálního meetingu ze aktivně zúčastnila skupina našich arytmologů.

Celý článek

Vědecký úspěch pro radiodiagnostické oddělení

V prestižním impaktovaném časopisu Nanoscale Advances britské Royal Society of Chemistry vyšla na konci roku 2020 publikace Formation of gadolinium–ferritin from clinical magnetic resonance contrast agents, která je výsledkem kolektivu autorů z českých i zahraničních výzkumných institucí.

Celý článek

Důležité upozornění

Očkovací centrum Nemocnice Na Homolce je určené pouze lidem, kteří se zaregistrovali přes centrální rezervační systém https://registrace.mzcr.cz/ nebo telefonickou linku 1221 a prokážou se potvrzující SMS zprávou.

Celý článek

PF 2021

Přejeme všem pacientům a přátelům nemocnice klidné vánoční svátky a také úspěšný a pohodový rok 2021.

Celý článek

Vánoční pozdrav Igora Orozoviče

Alespoň na chvíli jsme na chodbě nemocnice zaslechli krásný hlas herce a muzikanta Igora Orozoviče, který přijel všem lidem popřát dobrou náladu a pohodový nový rok.

Celý článek

Platinové komplexní cerebrovaskulární centrum

Jsme hrdí na to, že Evropská organizace pro cévní mozkové příhody udělila za rok 2019 našemu cerebrovaskulárnímu centru prestižní ocenění – Platinum Status European Stroke Organisation Angels Award jako uznání za vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou s ohledem na rychlost, efektivitu a správnost iktové péče.

Celý článek

Vánoční pozdrav Vladimíra Franze

Vladimír Franz byl v tomto roce jedním za pacientů Nemocnice Na Homolce. Jsme moc rádi, že jsme ho tu mohli přivítat zdravého a veselého.  Přejeme všem, aby se nebáli pandemie ani zdravotníků a vyhledali pomoc včas.

Celý článek

Vánoční pozdrav Pavly Tomicové

Do Nemocnice Na Homolce přijela pozdravit všechny zdravotníky a pacienty skvělá divadelní a filmová herečka Pavla Tomicová. I my přejeme všem umělcům, aby v roce 2021 mohli zase normálně pracovat a přinášeli radost nám divákům. ♥

Celý článek

Homolka oslavila narozeniny

25. listopadu tomu bylo 30 let, kdy byla založena Nemocnice Na Homolce. Společenské změny po roce 1989 přispěly k tomu, že se moderní nemocnice otevřela veřejnosti a odstartovala se éra vysoce specializované a technicky mimořádně vyspělé medicíny.

Celý článek

Česko-americká spolupráce v Nemocnici Na Homolce

Memorandum o spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a nemocnicí Mount Sinai Heart v New Yorku podepsal v pátek 20. listopadu ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA. Jedná se o významný krok, který stvrdil více než desetiletou spolupráci mezi kardiologickými odděleními obou nemocnic.

Celý článek

Ocenění za nejlepší kardiochirurgickou publikaci

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie udělil cenu za nejlepší vědeckou práci v oblasti kardiochirurgie za rok 2019 autorskému kolektivu MUDr. Štěpána Černého, CSc., MBA z Oddělení kardiochirurgie naší nemocnice.

Celý článek

Připojujeme se ke kampani Movember

Symbolický knírek nosí v listopadu všichni, kdo se připojují ke kampani Movember, která již 17 let zvyšuje povědomí o rakovině prostaty či varlat. Také Nemocnice Na Homolce vyzývá všechny muže, aby nepodceňovali své zdraví a chodili na preventivní vyšetření včas. Ročně podlehne rakovině prostaty 1400 mužů. Přestože nových případů přibývá, stále více lidí se daří vyléčit.

Celý článek

Nový sál pro srdeční elektrofyziologii

Po zhruba měsíční rekonstrukci se povedlo otevřít zcela nový sál srdeční elektrofyziologie vybavený novou angiolinkou. Sál je koncipován i s ohledem na ověřování nejnovějších technologií pro kardiologické intervence.

Celý článek

Nástup dobrovolníků do Nemocnice Na Homolce

Minulý týden nastoupilo do Nemocnice Na Homolce 52 dobrovolníků z 2. LF UK, z ČVUT a ze zdravotních škol, aby pomohli přetíženému ošetřovatelskému personálu.        Jejich koordinátorkou je Mgr. Renáta Vintrová, staničnísestra JIP na oddělení cévní chirurgie.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce slaví 30 let

V letošním roce je tomu právě 30 let, kdy byla založena Nemocnice Na Homolce. Společenské změny po roce 1989 přispěly k tomu, že se moderní nemocnice otevřela veřejnosti a odstartovala se éra vysoce specializované a technicky mimořádně vyspělé medicíny. 

Celý článek

Dny robotické chirurgie pro veřejnost

Ve středu a ve čtvrtek si mohli pacienti a zaměstnanci nemocnice za asistence lékařů NNH vyzkoušet manipulaci s nejnovějším typem robota Da Vinci Xi. O přínosech robotické technologie využívané na řadě oddělení nemocnice hovoří specialista na kolorektální chirurgii MUDr. Vladimír Teplan.

Celý článek

Přijďte si vyzkoušet ovládání operačního robota

Při příležitosti 15. výročí robotických operací v Nemocnici Na Homolce a v ČR, představí naše nemocnice společně s firmou Intuitive ve dnech 9. a 10. září na 5. patře před příjmem k hospitalizaci veřejnosti a zaměstnancům nemocnice robotický systém Da Vinci.

Celý článek

Vedoucí odd. klinické psychologie Lenka Krámská poskytla rozhovor Deníku N

„Za téměř dvacet let praxe klinické psycholožky v oblasti neuropsychologie vidím obrovský posun v tom, jak lékaři vnímají roli psychologa nejen na neurologických, ale i dalších somatických odděleních“, říká v rozhovoru pro Deník N doc. PhDr. Lenka Krámská, vedoucí oddělení klinické psychologie. Rozhovor ke stažení zde.

Celý článek

Zeptali jsem za vás MUDr. Teplana

Střevní operace, především pro nádor tlustého střeva či konečníku, se v současnosti provádějí poměrně často, v řadě zdravotnických zařízení. Tak proč jít na takovou operaci právě na Homolku? Zeptali jsme se našeho specialisty na tuto oblast, chirurga Vladimíra Teplana.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Pacientka Renata podstoupila na naší neurochirurgii operaci kvůli nádoru sluchového nervu neboli odborně vestibulárnímu schwannomu či neurinomu akustiku. Zeptali jsme se jí, jak probíhala léčba a jak je spokojena s výsledkem.

Celý článek

Čeští pacienti mají nyní k dispozici nový kardiostimulátor

Kardiologové v Nemocnici Na Homolce dnes pod vedením profesora Petra Neužila voperovali zcela nový typ tzv. bezdrátového kardiostimulátoru 23leté pacientce, která od dětství trpí vrozenou srdeční vadou. Nový typ kardiostimulátoru Micra AV má sice stejně jako předchozí bezdrátový kardiostimulátor rozměry jen mikrotužkové baterie a zavádí se bez elektrod přímo do srdce, ale jeho inovativní technické řešení umožňuje použití u mnohem většího množství pacientů s poruchami srdečního rytmu než dosud. Implantace Micry AV je zcela první použití tohoto nejmodernějšího kardiostimulátoru v ČR a v Evropě. 

Celý článek

500. robotická cévní operace na Homolce – nemocnice stále drží světový primát

Podélný řez celé břišní stěny, či pět až sedm malých vpichů – to je, oč tu běží. Mnozí pacienti s výdutí nebo jiným závažným postižením břišní aorty či pánevních tepen nevědí, že místo otevřené operace mohou podstoupit operaci miniinvazivní, robotickou. V České republice jsou robotické operace velkých cév zatím stále dostupné pouze v Praze, v Nemocnici Na Homolce. Homolka ale přijímá k těmto zákrokům pacienty z celé republiky a také ze Slovenska. Ve středu 3. června tým primáře Petra Štádlera na Homolce provede už svůj 500. robotický cévní zákrok. V oblasti robotické cévní chirurgie jde o číslo nejvyšší na světě.

Celý článek

Statut centra vysoce specializované onkologické péče byl do konce roku 2025 udělen Nemocnici Na Homolce ve spolupráci s FN Motol a s Ústřední vojenskou nemocnicí a Proton Therapy Center Praha

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně udělilo poskytovatelům zdravotních služeb, kteří splnili požadovaná kritéria, statut centra vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Na základě statutu budou moci odborná pracoviště nadále poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií.

Celý článek

Rozhovor s ředitelem Petrem Poloučkem pro Ekonomický magazín

„Musíme zajistit pacientům péči, na kterou byli zvyklí, ale zároveň musíme myslet i na stále trvající potenciální nebezpečí nákazy, protože s koronavirem tu budeme žít ještě dlouho,“ říká k současné situaci v Nemocnici Na Homolce její ředitel Petr Polouček.

Celý článek

Na dubnové odměny vyčlenilo vedení nemocnice 11 milionů korun

Některá média zveřejnila informaci, že naši zaměstnanci, přestože byli z důvodu pandemie covid-19 pod větším tlakem, přijdou v dubnu o odměny. Jaká je pravda: Celkový objem prostředků určených na odměny za duben se nesníží, naopak se zvýší o 3 miliony korun. Odměny se však rozdělí zaměstnancům nemocnice nestejnoměrně, a to tak, že zdravotníci z Covid19 týmů dostanou více, zatímco ostatní zdravotníci, jejichž činnost musela být v důsledku nouzového stavu omezena, naopak méně. Zdravotníkům v COVID zónách byly přiznány odměny v maximální možné výši dle doporučení MZČR.

Celý článek

Od pondělí postupně obnovujeme běžný režim

Vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji pandemie se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví začínáme vracet k běžnému režimu. Od 20. dubna postupně rozjíždíme vybrané plánované operační výkony i běžnou ambulantní péči. Jedná se o postupný proces, který by měl být v souladu s kontrolovaným rozvolňováním restriktivních opatření.

Celý článek

Opatření proti šíření COVID-19 v Nemocnici Na Homolce

Prosíme pacienty, aby vzali na vědomí, že Nemocnice Na Homolce není zaměřena na léčbu infekčních onemocnění. Neobracejte se proto prosím na naše zdravotníky v případě podezření na nákazu novým typem koronaviru. Naším úkolem je zabránit šíření infekce v nemocnici a chránit tak jednak pacienty, jejichž imunitní systém je oslaben, například po operaci, a jednak personál, který o ně pečuje.

Celý článek

Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů od 3.3.2020

V souvislosti s vývojem celosvětové epidemie koronaviru COVID-19 a s jeho potvrzenou incidencí v ČR vyhlašuje naše nemocnice zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s platností od 3. 3. 2020 do odvolání. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

Celý článek

„Když chcete zapalovat, musíte hořet.“ Petr Polouček

Nový management Nemocnice Na Homolce měl před sebou na konci roku 2018 nelehký, téměř protichůdný úkol – finančně stabilizovat nemocnici a zároveň ji rozvíjet. Ředitel Petr Polouček jako manažer se zkušenostmi ze dvou středočeských nemocnic věděl, na jaké oblasti se musí zaměřit, a prvními výsledky se může pochlubit už po roce od svého nástupu do funkce. Za svůj nejdůležitější a zároveň nejtěžší úkol však stále považuje budovat důvěru dvou tisíc zaměstnanců vyhledávaného superspecializovaného pracoviště.

Celý článek

Premiér Babiš byl u nás na návštěvě

Nemocnici Na Homolce dnes navštívil předseda vlády ČR Andrej Babiš společně s předsedkyní výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Věrou Adámkovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ředitel nemocnice Petr Polouček hovořil s premiérem o problémech, s nimiž se vedení nemocnice potýká, jako je zejména nedostatek prostoru pro některé obory a zdroje investic, které by umožnily budoucí rozvoj tohoto specializovaného zdravotnického zařízení.

Celý článek

Homolka získala akreditaci SAK

Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise (SAK), v němž prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Komise SAK jí na základě tohoto šetření udělila certifikát akreditovaného pracoviště.

Celý článek

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou denně aktualizovány.

Celý článek

Homolka vkročila do roku 2020 s ambicí investovat a rozvíjet se

Rok 2020 bude pro Nemocnice Na Homolce rokem jubilejním. Nemocnice oslaví 30. výročí od svého založení (organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví 25. listopadu 1990). Současný ředitel Petr Polouček, který vede nemocnici něco málo přes rok, obměnil v loňském roce klíčové členy managementu a zahájil spolu se svým týmem procesy zaměřené na zlepšování jejího finančního zdraví. Díky nim se podařilo vyčlenit historicky nejvyšší objem investic na další tři roky, zhruba 650 milionů korun. Jsou to investice hrazené z vlastních zdrojů nemocnice, které umožní další technologický rozvoj. V plánu jsou i další investice, do rekonstrukcí, přístaveb a energetických opatření, v řádu několika stovek miliónů korun, které mají být financovány z více zdrojů.

Celý článek

Homolka hostila celorepublikový workshop k ochraně zdravotnických zařízení před kybernetickými útoky

Do Nemocnice Na Homolce se dnes sjelo více než 250 zástupců zdravotnických zařízení z celé České republiky na workshop věnovaný poučení z kybernetického útoku na benešovskou nemocnici, který ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov a Spolkem pro ochranu osobních údajů uspořádali IT odborníci z Nemocnice Na Homolce. Účast na akci přijali i zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Úřadu pro ochranu osobních údajů a sekce kyberkriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR.

Celý článek

Gastroenterologové z Homolky provedli unikátní endoskopický zákrok

Gastroenterologové z Nemocnice Na Homolce provedli jako první v České republice unikátní endoskopický zákrok při léčbě poškozených žlučových cest, který prezentovali na Českém a slovenském gastroenterologickém kongresu v Praze. Při operaci žlučníku se může stát, že dojde k poranění žlučových cest, které odvádějí žluč z jater do dvanácterníku.

Celý článek

Máme nový typ gama nože. Novinku zachytila v reportáži Česká televize

Nemocnice Na Homolce pořídila lepší model Leksellova gama nože. Stávající gama nůž typu Perfexion nechala v srpnu přestavět na nejnovější typ Icon. Do upgradu se vedení nemocnice rozhodlo investovat 20 milionů Kč. Zařízení už prošlo auditem a schvalovacím řízením ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jeho klinický provoz byl zahájen 4. listopadu za přítomnosti experta ze Švédska, vyslaného výrobcem.

Celý článek

Zeptali jsme za vás našeho urologa MUDr. Ondřeje Kaplana

Pro zhoubný nádor varlat nebo prostaty jako pro každé onkologické onemocnění platí: čím dříve je odhalen, tím lépe. Zeptali jsme se našeho urologa MUDr. Ondřeje Kaplana: Co může udělat každý muž pro to, aby případně zjistil takové nebezpečné onemocnění varlat nebo prostaty v raném stadiu, kdy je naděje na úspěšnou léčbu?

Celý článek

Stop dekubitům 2019

Naše nemocnice se připojila ke světovému dni „ STOP dekubitům“ uspořádáním osvětové akce určené pro pečující osoby a laickou veřejnost.

Celý článek

Pozvánka na akci Stop dekubitům a Kariérní den

Oddělení cévní chirurgie vás srdečně zve na každoroční akci Stop dekubitům, která se bude konat při příležitosti stejnojmenného světového dne ve čtvrtek 14. listopadu od 10.00 do 14.00 v 5. patře naší nemocnice. Spolu s touto preventivní akcí bude probíhat Kariérní den Nemocnice Na Homolce určený všem zájemcům o práci v naší nemocnici z řad studentů, i návštěvníkům. Těšíme se na vás.

Celý článek

10. kardiologický den Petra Niederleho

Už po desáté se 25. října konala odborná konference Kardiologický den Petra Niederleho. Novinkou letošního ročníku bylo, že kromě obvyklého programu pro odborníky byla poprvé připravena také sekce přednášek pro pacienty. Zájemci z řad veřejnosti se na nich dozvěděli užitečné informace o tom, co dělat při potížích se srdcem, infarktu myokardu, vysokém krevním tlaku a dalších onemocněních srdce, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem, jaké jsou možnosti výzkumu nebo jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.

Celý článek

Pozvánka na Kardiologický den Petra Niederleho

Letošní již desátý ročník akce Kardiologický den Petra Niederleho bude mít program tradičně jak pro odborníky, tak poprvé i pro pacienty! Pokud máte zájem se akce zúčastnit a dozvědět se, co je nového v oblasti léčby srdečních onemocnění, co dělat při potížích se srdcem a kam se nejlépe obrátit, zaregistrujte se zde.

Celý článek

Konference o paliativní péči dopadla na výbornou

Ve středu 2. října se v našem kongresovém sále konala konference na téma „Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení“, kterou uspořádaly kolegyně z ošetřovatelského úseku pod vedením náměstkyně Ivany Kirchnerové.

Celý článek

Na Homolku jezdí slovenští pacienti na operaci aorty

Cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze a Národný ústav srdcových a cievných chorôb v Bratislavě navázaly letos spolupráci v oblasti chirurgické léčby torakoabdominální aorty. Jedná se o systematickou klasickou chirurgickou léčbu velmi nebezpečných cévních výdutí, zasahujících současně jak břišní, tak i hrudní úsek aorty. Cévní chirurgové na Homolce, kteří mají s touto léčbou v rámci ČR výjimečnou zkušenost, už úspěšně odoperovali první dva slovenské pacienty.

Celý článek

Charitativní běh pro Žanetku

Včera se konal 5. ročník již tradičního charitativního běhu zaměstnanců Nemocnice Na Homolce. Letos jsme běželi pro Žanetku, holčičku trpící těžkou formou mozkové obrny. Na její rehabilitaci jsme vybrali příspěvek 18 757 korun.

Celý článek

Před 20 lety byla v ČR zavedena pozitronová emisní tomografie

25. srpna 1999 provedli lékaři v pražské Nemocnici Na Homolce první vyšetření pacienta pomocí PET čili pozitronové emisní tomografie. Jednalo se o vůbec první využití této metody nukleární medicíny v postkomunistické Evropě. PET centrum Praha, které Homolka vybudovala ve druhé polovině devadesátých let ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež, bylo unikátní tím, že šlo o modelový projekt podporovaný Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Tím, že se osvědčilo v klinické praxi, otevřelo cestu pro další rozšiřování PET technologie do zdravotnických zařízení u nás i v zahraničí.

Celý článek

20. 6. Den lékáren

Na čtvrtek 20. 6. 2019 připadá již tradiční událost - Den lékáren. S vědomím, že více než polovina pacientů zamíří pro odbornou pomoc při méně závažných zdravotních potížích nejprve do lékárny, připravila Česká lékárnická komora v lékárnách od 17. do 23. června týdenní akci, kterou provází motto: „Čím lépe lékárník ví, jaké léky užíváte, tím lépe vám poradí.“

Celý článek

Představení nového laserového ablačního systému Heart Light X3 v Nemocnici Na Homolce

V našem kongresovém centru se v pondělí 17. června koná sympozium pro kardiology z celého světa, kterým bude představena novinka určená pro katetrizační léčbu ablací u pacientů s poruchou srdečního rytmu – katetrizační systém Heart Light X3. Jeho předností je rychlost, přesnost a přímá vizualizace ablační léze. Specialisti v tomto oboru budou mít možnost sledovat použití této novinky prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů. Odbornou záštitu nad touto akcí převzali profesor Petr Neužil, primář našeho kardiologického oddělení, a MUDr. Boris Schmidt z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce zavádí moderní technologii úpravy potravin tzv. blixováním.

Tento týden na poradě vrchních sester představili zástupci naší jídelny koncepci blixované stravy. Blixování je speciální způsob rozmělňování potravin o rozličných konzistencích, které pomáhá s výživou pacientů s poruchou polykání nebo seniorů se specifickými potřebami. Cílem je snížení rizika vdechnutí stravy, možnost zařazení nových potravin a zpestření jídelníčku našim pacientům.  

Celý článek

Volby do Evropského parlamentu 24.-25. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu budou v naší nemocnici zahájeny po příjezdu volební komise v 15.00 hodin. V nemocnici bude opět zřízena volební místnost vedle prodejny květin na 5. patře (číslo B 502b). Volební komise bude zároveň obcházet lůžková oddělení, a umožní tak volit i ležícím pacientům.  

Celý článek

Homolka proti mrtvici 2019

V Nemocnici Na Homolce, která je vysoce specializovaným centrem pro léčbu mozkové mrtvice, se dnes, tak jako přesně před rokem, konala osvětová akce pro veřejnost nazvaná Homolka proti mrtvici. Uspořádaly ji sestřičky z neurologického oddělení.

Celý článek

Mezinárodní den sester v Nemocnici Na Homolce

Ředitel naší nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA, spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Mgr. Ivanou Kirchnerovou dnes při příležitosti Mezinárodního dne sester poděkoval sestrám a ošetřovatelům za jejich práci a péči o pacienty. Všechny sestřičky a ošetřovatelé obdrželi dárkovou poukázku na fresh and smoothie nápoj nebo kávu s croissantem a dárkovou poukázku na kosmetiku v naší lékárně. Vrchním sestrám pak ředitel Polouček osobně předal květinu.

Celý článek

Naši pacienti nás ohodnotili na jedničku

V loňském roce proběhl v naší nemocnici průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče. Na základě výsledků pacientské ankety v rámci projektu Kvalita očima pacientů jsme získali tu nejvyšší známku kvality – tzv. rating A+.

Celý článek

Naše nemocnice se dnes připojila ke Světovému dni hygieny rukou, který každoročně připadá na 5. květen.

Den hygieny rukou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a tématem letošní kampaně 2019 je: „Hygiena pro všechny, je to ve Tvých rukou“. Tým kolegů ze střediska kontroly infekcí připravil pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky nemocnice akci nazvanou „ bar U Čistých ručiček“, kde si každý mohl při dezinfekci rukou vyzkoušet různé druhy alkoholových dezinfekcí. Dezinfekce a mytí rukou je nejjednodušším a zároveň rozhodujícím preventivním opatřením proti přenosu infekčních nemocí, když je provedena správně.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás primáře neurologického oddělení Martina Kováře

Naše nemocnice je centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče (pro léčbu mozkové mrtvice) a jedním ze dvou iktových center v ČR, které je držitelem prestižního Diamantového statusu, nejvyššího ocenění udělovaného evropskou společností Angels Initiative. V loňském roce ošetřili naši lékaři 106 pacientů tzv. mechanickou trombektomií. O jaký zákrok se jedná? Zeptali jsme se primáře neurologického oddělení MUDr. Martina Kováře.

Celý článek

Budete volit u nás v nemocnici?

Volby do Evropského parlamentu se konají 24.–25. 5. 2019. Pokud budete v té době hospitalizováni v Nemocnici Na Homolce, můžete odvolit v naší volební místnosti. Podmínkou je, že: 1) se zaregistrujete k volbám v Nemocnici Na Homolce, tj. necháte se zapsat do seznamu voličů na sekretariátu příslušného oddělení, a to nejpozději do 4. 5. 2019, nebo 2) si zajistíte v místě trvalého bydliště voličský průkaz.

Celý článek

22. pražský workshop o katetrizačních ablacích

V neděli 14. dubna začíná 22. pražský workshop o katetrizačních ablacích, světově ojedinělá, prestižní akce, jedna z největších svého druhu vůbec. Tak jako každý rok se na něj do Prahy sjedou stovky předních specialistů z celého světa, aby se seznámili s novinkami v oblasti katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny budou moci účastníci sledovat živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Peregrina

Dnes je Světový den Parkinsonovy choroby. Toto onemocnění je, jak je známo, nevyléčitelné, přesto však lékaři umějí pacientům trpícím touto nemocí pomoci. Jak? Na to jsme se zeptali specialisty na Parkinsonovu chorobu, našeho neurologa MUDr. Jana Peregrina.

Celý článek

Homolka slaví 20 tisíc operací gama nožem. Je to nejvíc na světě

Lékaři z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce provedli už dvacetitisící zákrok gama nožem. Toto číslo nikde jinde na světě žádný tým lékařů pracujících jen s jedním gama nožem zatím nepřekonal. Český gama nůž je jednoznačně nejvytíženějším zařízením svého druhu v globálním měřítku.

Celý článek

V naší lékárně plníme nařízení spojená s protipadělkovou směrnici

V souvislosti s nařízením Evropské unie vchází 9. 2. 2019 v platnost tzv. protipadělková směrnice, která má chránit občany před nebezpečím lékových padělků. Po tomto datu mají lékárníci povinnost při výdeji léčiv na recept ověřit přes internet pravost každé krabičky vydávaného léku v databázi výrobců a zkontrolovat neporušenost  obalu. Každá krabička s lékem tak bude mít unikátní kód, díky němuž bude možné v lékárně její původ ověřit. Větší ochrana před padělky léků bude na druhé straně znamenat vyšší administrativní zátěž při manipulaci s každou krabičkou, čímž se bohužel prodlouží doba potřebná k výdeji léků na recept. V souvislosti s touto skutečností vás prosíme o trpělivost při vydávání léků v naší lékárně.

Celý článek

Fibrilace síní je novou epidemií Evropy

Lékaři poukazují na novou epidemii Evropy v podobě tzv. fibrilace síní, což je onemocnění srdce, přesněji řečeno porucha srdečního rytmu. V Evropě fibrilace síní postihuje v současnosti asi 11 milionů pacientů, v České republice až 300 tisíc pacientů. Toto číslo se ovšem do roku 2030 pravděpodobně zvýší až o 70 %. Jediným možným řešením s dlouhodobým výsledkem je kardiologická operace – tzv. ablace fibrilace síní. Česká republika se může pyšnit tím, že patří k nejlepším na světě v operacích tohoto onemocnění, co do počtu operací na počet obyvatel, výsledků a využití nejnovějších technologií.

Celý článek

Kardiologové z Homolky dnes prezentují světu novou technologii pro léčbu fibrilace srdečních síní

Už šestým rokem běží na kardiologii v Nemocnici Na Homolce klinická studie testující technologii VytronUS, vyvinutou pro léčbu pacientů trpících tzv. paroxysmální fibrilací síní. První výkon tohoto druhu byl na Homolce proveden v červnu roku 2013 a do konce prosince roku 2018 byla Homolka jediným pracoviště na světě, které metodu zkoušelo s cílem vyhodnotit její bezpečnost a efektivitu. Za tu dobu zde bylo provedeno 74 takovýchto výkonů.

Celý článek

Uvolněný happening kardiocentra Nemocnice Na Homolce

Naše kardiocentrum uspořádalo 28. listopadu již druhý „Uvolněný happening“, tentokrát věnovaný 100. výročí  vzniku republiky. Mezi pozvanými hosty byly známé osobnosti, jako zpěváci Marta Kubišová a Václav Neckář, herci Iva Janžurová a Pavel Zedníček, klavírista Petr Malásek, jazzman a multinstrumentalista Jiří Stivín, televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, popularizátor vědy Karel Pacner, akademický sochař Michal Moravec nebo malíř romantických obrazů Tomáš Bím. Dárek pro hosty vyrobil umělecký kovář Zdeněk Vítek z Umělecko-průmyslové střední odborné školy v Jaroměři. Zazněla státní hymna jednak v podání Petra Chmely a jeho krásného starožitného hracího strojku, jednak v podání Marty Kubišové a Petra Maláska. Promítal se „seriozní“ dokument s názvem 100 let Nemocnice Na Homolce a improvizovaně promluvili MUDr. Oldřich Šubrt, první ředitel naší nemocnice, a MUDr. Petr Polouček, náš současný ředitel. Celým večerem provázel profesor Petr Neužil.

Celý článek

150. robotickou operací srdce na Homolce je plastika mitrální chlopně. Tento miniinvazivní výkon zavedla zdejší kardiochirurgie jako první v ČR, nyní školí další pracoviště

Kardiochirurgové z Nemocnice Na Homolce dnes vykonají už 150. robotickou operaci srdce. Operace je výjimečná nejen tím, že je jubilejní, ale hlavně proto, že jde o plastiku mitrální chlopně provedenou miniinvazivně. Tato takzvaně záchovná operace mitrální chlopně s pomocí robotického zařízení Da Vinci Xi, která nepochybně patří k vrcholům robotické operativy, je součástí nedávno zavedeného programu robotických operací mitrálních chlopní. Homolka tento program spustila před rokem a za tu dobu zdejší kardiochirurgové provedli už třicet takovýchto výkonů.

Celý článek

Ředitelem Nemocnice Na Homolce je ode dneška Petr Polouček

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes slavnostně uvedl do funkce ředitele Nemocnice Na Homolce Petra Poloučka. MUDr. Petr Polouček, MBA, původně lékař specializující se na hrudní chirurgii a intenzivní medicínu, působil od roku 2009 v Oblastní nemocnici Příbram jako náměstek léčebně-preventivní péče a od roku 2013 jako zástupce ředitele nemocnice pro zdravotní péči a strategii. Od roku 2017 pak řídil Oblastní nemocnici v Kladně. Polouček, kterého do funkce ředitele Nemocnice Na Homolce jmenoval ministr zdravotnictví už zhruba před měsícem, uspěl ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo celkem 17 kandidátů.  

Celý článek

American Heart Association Chicago 2018

Naši přední kardiologové Petr Neužil a Petr Ošťádal se o víkendu zúčastnili kongresu American Heart Association v Chicagu a úspěšně reprezentovali nejen naši nemocnici, ale i Českou republiku. „Prezentovali jsme výsledky velmi zajímavé studie s použitím stimulační léčby srdce u hypertoniků a pak také solitérní práci z Homolky týkající se nového typu subkutánního ICD (implantabilního defibrilátoru). Velmi atraktivní pro účastníky kongresu byla také prezentace rozsáhlé studie týkající se rehabilitace kardiaků, kde se srovnávala běžná rehabilitace kardiaků a rehabilitace využívající jógu. Překvapením bylo, že se neprokázala převaha jógy při rehabilitaci kardiaků,“ řekl nám k tomu profesor Neužil.

Celý článek

Zlomový rok 1918: Před sto lety byly položeny základy nejen naší republiky, ale i rozvoje léčby srdce

V roce 1918 byl zveřejněn významný objev, dnes označovaný jako Frankův–Starlingův zákon, který zásadně přispěl k následujícímu rychlému rozvoji léčby srdečních onemocnění. Tento zákon, který popisuje fyzikální mechanizmus práce zdravého srdce, vedl totiž k pochopení změn cirkulace krve, které provázejí různé chorobné stavy. Exkurz do historie léčby srdečního selhání bude jedním z témat letošního ročníku dnes už tradiční odborné konference Kardiologický den Petra Niederleho.

Celý článek

Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele Nemocnice Na Homolce

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek 5. 10. na základě doporučení výběrové komise jmenoval ředitelem Nemocnice Na Homolce Petra Poloučka, který k nám přichází z pozice ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Petr Polouček nastoupí do čela naší nemocnice 15. listopadu 2018. Bližší informace naleznete zde.

Celý článek

Něžné barbarství v Nemocnici Na Homolce

Podvečerní vernisáží bude dnes v Nemocnici Na Homolce zahájena v České republice historicky vůbec první výstava tzv. magnetické malby a grafiky. Autorka obrazů Eva Čapková se tímto svým výjimečným dílem hlásí k odkazu Vladimíra Boudníka, originálního umělce a experimentátora, který je znám z povídky Bohumila Hrabala jako „něžný barbar“. Obrazy budou čtrnáct dní vystaveny na pracovišti magnetické rezonance v Nemocnici Na Homolce a poté budou přemístěny do pražské Galerie Maldoror.

Celý článek

Za peníze od pražského magistrátu Homolka zmodernizovala hyperbarickou komoru

Dotaci ve výši 850 000 korun, kterou jí přidělil Magistrát hlavního města Prahy, použila Nemocnice Na Homolce k modernizaci stávající hyperbarické komory Haux-Oxystar 800, která bude pomáhat především Pražanům a obyvatelům Středočeského kraje. Zařízení bude v pohotovosti pro urgentní potřeby Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, a to 24 hodin denně.

Celý článek

Homolka získala technickou novinku: angiolinku propojitelnou s CT. Zatím jako jediná nemocnice v ČR

Nemocnice Na Homolce dnes novinářům a odborné veřejnosti slavnostně představila svůj nový přístrojový komplet umožňující zejména dokonalejší vyšetření a léčbu cévních onemocnění. Tvoří ho dva samostatné, ale současně vzájemně kompatibilní a kombinovatelné přístroje, a to angiografický přístroj a multidetektorové CT. Homolka je v současnosti jediným zdravotnickým zařízením v republice, které tuto technickou novinku získalo, a to díky téměř 40milionové dotaci od Ministerstva zdravotnictví.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Jiřího Chroboka

Trpíte-li bolestmi zad způsobenými výhřezem ploténky nebo jinou degenerativní změnou na páteři, pak vás určitě zaujme výklad našeho spondylochirurga doplněný názornými ukázkami. Zeptali jsme MUDr. Jiřího Chroboka – na to, jaké jsou možnosti léčby degenerativních onemocnění páteře.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Miniinvazivní zákroky představují nepochybně výrazný trend, který ovlivnil všechny současné chirurgické obory. Které miniinvazivní techniky se dají využít v cévní chirurgii, na to jsme se zeptali primáře naší cévní chirurgie prof. MUDr. Petra Štádlera, Ph.D.

Celý článek

K útokům Adély Jelínkové v deníku Právo

Redaktorka Adéla Jelínková zveřejnila v deníku Právo sérii článků, v nichž tvrdí, že Nemocnice Na Homolce pokračovala v nakupování prostřednictvím dceřiné společnosti Holte Medical ještě po termínu 31. 3. 2018, ke kterému se bývalý ředitel nemocnice Ivan Oliva zavázal veškeré nákupy přes tuto dceřinku ukončit. Poté, co dne 27. 7. 2018 Ivan Oliva odstoupil z funkce ředitele nemocnice, otisklo Právo dva články (článek s titulkem „Homolka o žádné slevy od dodavatelů nestála“ vyšel 3. 8. 2018 a článek s titulkem „Ředitel Homolky: Obchody přes Holte prověřím“ 4. 8. 2018), v nichž Adéla Jelínková obviňuje nemocnici, že s Holte Medical obchodovala ještě v červnu, přičemž důkaz a zdroj informace tají.

Celý článek

Nový endosonograf – dárek od Nadace ČEZ

Naše interna získala nový, moderní endosonografický přístroj s diagnostoickým kanálem pro gastroenterologická vyšetření. Příspěvek jeden milion korun na jeho pořízení poskytla nemocnici Nadace ČEZ.

Celý článek

Dnes po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem oznámil Ivan Oliva, že odstupuje z funkce ředitele Nemocnice Na Homolce.

„Uzavřeli jsme s panem ministrem gentlemanskou dohodu, i když po věcné stránce jsme se neshodli na vyhodnocení a interpretaci výsledku kontroly ministerstva zdravotnictví. Nemocnici jsem v říjnu 2014 převzal hluboce podinvestovanou a se čtvrtmiliardovým dluhem.  Jsem přesvědčen, že jsem za téměř čtyři roky svého působení ve funkci ředitele se svým týmem odvedl dobrou práci a jako krizový manažer jsem svůj úkol splnil. I přesto, že už jsem nedostal prostor realizovat plán dalšího rozvoje nemocnice, podařilo se nám zlikvidovat kritizovanou koncernovou strukturu, historicky založenou na propojení s dceřinými společnostmi. Po celou dobu mého vedení nemocnice vykazovala kladný hospodářský výsledek, podařilo se nám investovat téměř 600 miliónů korun především do obnovy budovy a zdravotní techniky a nemocnice si udržela svou mimořádně vysokou odbornou úroveň.“ , řekl Ivan Oliva.

Celý článek

Vyjádření vedení Nemocnice Na Homolce k výsledku veřejnosprávní kontroly

„Audit, který otřese Homolkou. Neplatné kontrakty za stamiliony“ – článek s tímto titulkem (autory jsou Matěj Říha a Adéla Jelínková), který zveřejnilo dnešní Právo, interpretuje protokol o výsledcích kontroly hospodaření nemocnice s veřejnými prostředky, kterou provedla kontrolní skupina Ministerstva zdravotnictví. Vedení Nemocnice Na Homolce považuje interpretaci odpovídající tomuto titulku za zkreslenou a jednostrannou a přináší vlastní vyjádření k obviněním v článku uvedeným.

Celý článek

Zjednodušujeme ohlašování pacientů

Jste naším pacientem? Pak pro vás máme příjemnou novinku, platnou od 1. srpna. Pokud jste v naší nemocnici už registrováni, nemusíte se při příští návštěvě hlásit na kartotéce, ale můžete jít rovnou na ambulanci, kde jste objednáni (samozřejmě ale musíte mít kartičku pojišťovny). Veškeré záznamy lékařů se budou nově uchovávat pouze v elektronické podobě, takže běhání s papírovou kartou už nebude třeba.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Martina Kováře

Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou se v posledních letech výrazně zlepšila a pacienti mají velkou šanci nejen přežít, ale hlavně vyváznout bez následků. Jaká je nejúčinnější pomoc při podezření na mrtvici? – Zeptali jsme se nově jmenovaného primáře naší neurologie MUDr. Martina Kováře.

Celý článek

Mezinárodní neuropsychologický kongres

Do Prahy se v těchto dnech sjíždějí neuropsychologové z celého světa, aby se zde zúčastnili prestižní konference nazvané Bridging Science and Humanity. Tento odborný, tzv. mid-year meeting pořádá International Neuropsychological Society poprvé (od svého založení v roce 1967) v ČR. Spolupořadatelem je Česká neuropsychologická společnost, jejíž předsedkyní je vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

Celý článek

Den zdraví s Ministerstvem zdravotnictví

Naše nemocnice se připojuje k akci Den zdraví s osvětovým programem boje proti mozkové mrtvici. Zajímáte se o rizika a prevenci tohoto onemocnění? Přijďte tuto sobotu mezi 10. a 19. hodinou do Zítkových sadů.

Celý článek

V Nemocnici Na Homolce dnes proběhl 1. ročník konference – Současné trendy technologicky vyspělé medicíny.

Odbornou akci připravili naši lékaři pro své kolegy ze středočeských nemocnic, se kterými má naše nemocnice partnerský vztah nejen na základě podepsaného memoranda se Středočeským krajem, ale především na základě odborné a profesionální spolupráce, kterou chceme do budoucna co nejvíce rozvíjet. Na dnešním prvním ročníku konference představili novinky z oboru lékaři z našeho neuroprogramu, který je jedním z hlavních pilířů Nemocnice Na Homolce. Hlavní bloky tvořily neurochirurgie, neurologie a zobrazovací metody. Pokud bude tradice této odborné konference do budoucna pokračovat, určitě se rozšíří i o naše další stěžejní programy.

Celý článek

15. výročí prvního PET/CT vyšetření v ČR

V neděli 3. června uplyne 15 let od prvního hybridního PET/CT vyšetření v Nemocnici Na Homolce, které bylo zároveň vůbec prvním ČR. Naše nemocnice sehrála průkopnickou roli, když v roce 1999 zavedla pozitronovou emisní tomografii do klinické praxe. V roce 2003 jsme pak koupili modernější, hybridní PET/CT skener. V té době byl teprve sedmým kusem svého druhu nainstalovaným v Evropě. Za tuto dobu jsme provedli přes 85 000 hybridních PET/CT vyšetření. Tato diagnostická metoda se nejvíce se využívá v onkologii, ale také v neurologii či kardiologii. Naše nemocnice provozuje už desátým rokem dva PET/CT skenery a nadále představuje největší pracoviště svého druhu v ČR.

Celý článek

Máme nové sanitky

Vozový park Nemocnice Na Homolce se rozšířil o čtyři nové sanitky Mercedes Benz Sprinter 314 CDI. Nové sanitky jsou vybavené nejnovější transportní technikou, transportními nosítky a infarktovým křeslem, což patří v současné době mezi nejkomfortnější a nejbezpečnější prostředky pro přepravu pacientů.

Celý článek

Získali jsme Diamantový status iktového centra

V rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018, která se uskutečnila minulý týden ve švédském Göteborgu, udělila European Stroke Organisation (ESO) Angels Initiative naší nemocnici nejvyšší, Diamantový status iktového centra. Uznala tím vysokou kvalitu naší péče o pacienty postižené mrtvicí. Iniciativa ESO Angels buduje celosvětovou komunitu profesionálních center a nemocnic zaměřených na léčbu cévní mozkové příhody. Cílem je zvýšit počet pacientů, kteří se v případě, že je postihne cévní mozková příhoda, dostanou rychle k optimální léčbě.

Celý článek

Světový den hypertenze

17. květen je Světovým dnem hypertenze, stanovený Světovou ligou proti hypertenzi. Tento den byl vyhlášen proto, aby upozornil na vážné zdravotní komplikace provázející hypertenzi a potřebu kontroly krevního tlaku, například měřením doma a také aby poukázal na riziko infarktu, mozkové mrtvice a jiných nemocí způsobených vysokým krevním tlakem, na jejich prevenci, příznaky a léčbu.

Celý článek

Dnes jsme pořádali preventivní osvětovou akci Homolka proti mrtvici

Mrtvice je v současnosti ve vyspělých zemích třetí nejčastější příčinou úmrtí hned za nádorovými a kardiovaskulárními nemocemi a zároveň nejčastější příčinou invalidity v dospělé populaci. Věděli jste, že ročně u nás cévní mozková příhoda postihne až 30 tisíc lidí? A to nejen seniory! Naše nemocnice se na léčbu tohoto onemocnění zaměřuje, má status tzv. komplexního cerebrovaskulárního centra, tzn. má veškeré zázemí k tomu, aby pacientům v akutním nebezpečí poskytla rychlou pomoc a tu nejlepší péči.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce deklarovala spolupráci s Letištěm Praha při záchranných akcích

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva podepsal v pátek 11. května memorandum o spolupráci se společností Letiště Praha. Stejné memorandum podepsali současně zástupci sedmi dalších nemocnic v Praze a Kladně, Hasičského záchranného sboru hl. města Praha, Zdravotnické záchranné služby hl. města Praha a Českého červeného kříže. Cílem je posílení spolupráce, koordinace a sdílení informací všech zúčastněných subjektů v případech mimořádných událostí nebo situací spojených se zdravotními komplikacemi, které si vyžádají hospitalizaci cestujících či zaměstnanců letiště.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás neurologa MUDr. Kaliny

Homolka je centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Zajímalo nás, jestli se pacienti při podezření na cévní mozkovou příhodu dostanou rychle přímo k nám na Homolku. A vozí k nám záchranka i mimopražské pacienty? Otázky jsme položili primáři neurologie MUDr. Miroslavu Kalinovi.

Celý článek

Den hygieny rukou 2018

Tak jako každý rok držíme opět na Homolce Den hygieny rukou, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Letos ale o den dříve, protože 5. květen vyšel na sobotu. Sestřičky i ostatní zdravotníci z naší nemocnice mají možnost vyplnit si e-learningový test znalosti pravidel týkajících se hygieny rukou při ošetřování pacientů. Dnešní testování je nezávazné, ale jeho zvládnutí se počítá. Zdravotnický personál musí totiž úspěšně projít tímto testováním každé dva roky!

Celý článek

Zeptali jsme se za vás hlavní lékárnice

Jak už jsme vás informovali, ve středu 2. května se u nás v nemocnici začne stavět nová lékárna. Proč už ta stávající nevyhovuje a v čem bude ta nová lepší, na to jsme se zeptali naší hlavní lékárnice PharmDr. Renaty Semerákové.

Celý článek

Zahajujeme stavbu nové lékárny

Omlouváme se pacientům a návštěvníkům Nemocnice Na Homolce za dočasně zhoršené podmínky provozu lékárny a prodejny zdravotnických potřeb, nacházejících se v budově nemocnice v 5. patře (u hlavního vchodu). 2. května bude výdej zdravotnických potřeb přesunut provizorně do lékárny a v místě stávající prodejny zdravotnických potřeb a dalších, přilehlých prostorách bude zahájena plánovaná rekonstrukce, jejímž cílem je vybudování nové, moderní a prostornější lékárny. Takže jestli všechno poběží, jak má, po prázdninách už budete moci nakupovat v naší zcela nové lékárně!

Celý článek

21. pražský workshop o katetrizačních ablacích

Ve dnech 22.–24. dubna 2018 proběhne v kongresovém centru Akademie věd ČR 21. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích. Tak jako každý rok se na něj sjedou stovky předních specialistů z celého světa, aby se v České republice seznámili s novinkami v oblasti ablační katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny budou moci sledovat živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Celý článek

Nukleární medicína je na vzestupu

Vývoj počtu tzv. PET vyšetření, při nichž se pacientům aplikují radioaktivní farmaka, má v České republice vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 jich bylo provedeno něco přes 18 tisíc, v roce 2016 to bylo už téměř 30 tisíc, bylo konstatováno na včerejší tiskové konferenci, kterou uspořádala Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s ÚJV Řež a Nemocnicí Na Homolce. I tak ale Česká republika zůstává v této oblasti pod průměrem vyspělých zemí.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Chroboka

Taky vás často bolí záda? Máte dlouhodobě problémy s páteří? Pak pravděpodobně trpíte jedním z nejčastějších zdravotních neduhů dnešní doby. Možná právě za vás jsme se zeptali našeho neurochirurga MUDr. Jiřího Chroboka, specialisty na tzv. spondylochirurgii: Jaké jsou příčiny degenerativních onemocnění páteře?

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Dušana Urgošíka, CSc.

Před dvaceti lety, přesně 26. 3. 1998, byla na Homolce poprvé v ČR vyzkoušena a tím i zavedena tzv. funkční stereotaktická neurochirurgie. Její princip spočívá v tom, že se do mozku na přesně určené místo implantuje stimulační elektroda. Jak taková elektroda v mozku působí a jaká onemocnění se takto léčí, na to jsme se zeptali našeho specialisty na tyto zákroky MUDr. Dušana Urgošíka, CSc.

Celý článek

Dvacet let od první hluboké mozkové stimulace v ČR

Dnes je tomu právě 20 let, co byla v Nemocnici Na Homolce ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK, VFN v Praze, která nyní pokračuje i s jejím Centrem pro intervenční terapii pohybových poruch (iTEMPO), úspěšně zavedena léčba hlubokou mozkovou stimulací. Pacientovi, který trpěl esenciálním třesem, lékaři dne 26. 3. 1998 do mozku implantovali stimulační elektrodu. Od té doby zde tento výkon podstoupilo téměř 300 pacientů, jimž byly později stimulátory několikrát vyměněny (jejich životnost je zhruba 5 let). Celkový počet implantací a následných reimplantací stimulátorů už dosáhl zhruba čísla 1000.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce ukončuje spolupráci s dceřinou společností

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva k dnešnímu dni ukončil platnost smlouvy o dodávkách zdravotnického materiálu mezi nemocnicí a dceřinou společností Holte Medical. S ohledem na dodací lhůty mají sice ještě dodavatelé možnost již objednaný zdravotnický materiál nemocnici přes Holte Medical doručit, ale nejpozději do 31. března.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Luďka Táborského

Naši kolegové z oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie neboli OKBHI, což jsou jednoduše laboratoře, získali nový automatický hematologický analyzátor. Co taková mašinka umí? – Zeptali jsme se primáře oddělení MUDr. Luďka Táborského.

Celý článek

Léčba zabrala. Nemocnice Na Homolce je bez metastáz a v dobré kondici

Nemocnice Na Homolce, která v posledních třech letech podstoupila náročnou terapii zaměřenou na likvidaci organizačních složek, jež se vymkly kontrole, a která musela čelit vedlejším účinkům léčby v podobě mnoha sankcí, dokázala po celou tuto dobu udržet své hospodaření v černých číslech a je v dobré ekonomické kondici.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Libora Dvořáčka

Že se poškozené části cév nahrazují umělými materiály nebo že tzv. bypassy se vytvářejí s použitím odebraných vlastních cév pacienta, je poměrně známá věc. Méně známá už je ale skutečnost, že se transplantují také cévní štěpy získané od dárců. V jakých případech se tato metoda používá a v čem jsou její výhody či nevýhody? Zeptali jsme se našeho cévního chirurga MUDr. Libora Dvořáčka.

Celý článek

Jak se zachovat v krizové situaci teroristického útoku?

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy včera odpoledne v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce školilo dle nařízení vlády a MZ ČR naše zaměstnance na téma "Měkké cíle a hrozba terorismu". O školení byl velký zájem. Během poučné interaktivní přednášky byly promítnuty i dva preventivní videospoty o tom, jak se zachovat v krizové situaci teroristického útoku: Utíkej! Schovej se! Bojuj!

Celý článek

Prezidentské volby (2. kolo) v naší nemocnici

Ve dnech 26. - 27. 1. 2018 proběhne 2. kolo volby prezidenta České republiky. Volební místnost pro zaměstnance a ev. chodící pacienty bude otevřena i v naší nemocnici, a to v pátek 26. 1. 2018 v 5. patře (místnost č. B 502 b - vedle květinářství) v době od 15 do 17 hod. Volební komise bude obcházet naše pacienty po jednotlivých odděleních od 15 hodin. Pacienti jsou informováni od svého ošetřovatelského personálu. Volební lístky dostane každý volič od volební komise v den voleb. Veškeré informace budou zítra – 26. 1. 2018 vyhlášeny nemocničním rozhlasem. Volit v nemocnici mohou pacienti, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, a dále všichni ostatní, kteří mají platný voličský průkaz.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. L. Prokopa

MUDr. Luděk Prokop je náš přední odborník na oblast spondylochirurgie neboli chirurgické léčby onemocnění páteře. Na Homolce působí od samého jejího počátku, a tak jsme mu položili otázku, jak se od devadesátých let možnosti léčby páteře vyvinuly.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce reaguje na tiskovou zprávu Pirátské strany ze dne 11. 1. 2018: Informace uvedené v účelově zpracovaném, dehonestujícím anonymním dopise adresovaném Sněmovně jsou nepravdivé

Pirátská strana zveřejnila tiskovou zprávu (zde), v níž její poslankyně Olga Richterová, členka výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, poukazuje na nestandardní praktiky v Nemocnici Na Homolce. Zpráva se přitom opírá o informace, které jsou obsahem účelově zpracovaného, dehonestujícího anonymního dopisu zaslaného napříč Parlamentem a Senátem ČR a jež vedení Nemocnice Na Homolce deklaruje jako nepravdivé, zavádějící, až smyšlené. Na jeho autora jako na neznámého pachatele již Nemocnice Na Homolce podala začátkem minulého týdne trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, o čemž informovala ministra zdravotnictví i předsedkyni výboru pro zdravotnictví PS.

Celý článek

Reportáž z našeho PET centra na Radiožurnálu

V sobotním magazínu Experiment na stanici Českého rozhlasu Radiožurnál hovořil náš primář oddělení nukleární medicíny a PET centra doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. Posluchačům popsal, jak se pomocí pozitronové emisní tomografie zobrazují nádorová a zánětlivá ložiska v těle. Poslechněte si reportáž ze záznamu.

Celý článek

Prezidentské volby v naší nemocnici

Prezidentské volby v naší nemocnici Ve dnech 12. - 13. 1. 2018 proběhnou volby prezidenta České republiky. Volební místnost bude otevřena i v naší nemocnici, a to v pátek 12. 1. 2018 v 5. patře místnost č. B 502 b (vedle květinářství) v době od 15.00 do 17.00 hod. Odvolit zde mohou jak zaměstnanci, tak pacienti, pokud jsou schopni se sami dostavit. Za ležícími pacienty přijdou s volební urnou zástupci volební komise v doprovodu zdravotního personálu. Volit v nemocnici mohou pacienti, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, a dále všichni ostatní, kteří mají platný voličský průkaz.

Celý článek

I NKÚ se někdy utne jako mistr tesař

20. listopadu vyvolala v médiích rozruch tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu a vyjádření prezidenta této instituce týkající se výsledků kontrol ve třech nemocnicích včetně Nemocnice Na Homolce. Ze zveřejněných závěrů, které poukazují na nevýhodnost nákupů léků a zdravotnického materiálu bez veřejné soutěže, totiž vyplývá, že naše nemocnice (stejně jako ty další dvě) je špatný hospodář, protože je schopna například za lék Amikacin zaplatit až desetinásobně vyšší cenu, než jaká se za tento lék běžně platí.

Celý článek

Vyjádření ke zprávě NKÚ: Zevšeobecnění není fér. Homolka nezákonně nenakupovala

V dnešní tiskové zprávě, týkající se výsledků kontroly tří nemocnic včetně Nemocnice Na Homolce, označil Nejvyšší kontrolní úřad všeobecně způsob, jakým prověřované nemocnice v letech 2014 až 2016 nakupovaly léčiva a zdravotnické prostředky, za nehospodárný a nezákonný. V případě Nemocnice Na Homolce přitom nevzal v potaz skutečnost, že na základě tzv. in-house výjimky Nemocnice Na Homolce nakupuje zdravotnický materiál zcela v souladu se zákonem.

Celý článek

Stop dekubitům

Ve čtvrtek 16. listopadu se naše nemocnice opět připojí k osvětové kampani Stop dekubitům. Tak jako každý rok můžete navštívit náš workshop v pátém patře na chodbě před lékárnou, a to v době od 10 do 14 hodin.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás MUDr. Jana Klenera

Včera v poledne byl v hotelu Pyramida v pražském Břevnově zahájen třídenní výroční neurochirurgický kongres, který pořádá Česká neurochirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně a neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce. Co zajímavého je na programu? Zeptali jsme se prezidenta kongresu a primáře naší neurochirurgie MUDr. Jana Klenera.

Celý článek

Dostali jsme dotaci na modernizaci hyperbarické komory

Hyperbarická komora je v Nemocnici Na Homolce součástí oddělení ARO a jako jediná v Praze je k dispozici 24 hodin denně pro potřeby Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy. Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Celý článek

Náš gama nůž naživo na ČT

Česká televize minulý týden ve čtvrtek opět vysílala živě z Homolky, když jsme slavili 25. výročí léčby pomocí Leksellova gama nože. Na tento živý vstup z našeho oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, odvysílaný v pořadu Studio 6, se můžete podívat ze záznamu – začátek v 97. minutě.

Celý článek

25. výročí léčby gama nožem v ČR

Přesně čtvrt století uběhlo od provedení první operace pomocí Leksellova gama nože v Nemocnici Na Homolce. Operace se konala 26. 10. 1992 a byla to výjimečná událost, protože na tehdejší poměry nedostižně drahý gama nůž byl pořízen ze sbírky na konto Míša, do níž dobrovolně a masově přispívali občané z celého Československa. V průběhu 25 let bylo pomocí této technologie, která je v ČR dostupná stále pouze na Homolce, provedeno více než 18 500 radiochirurgických operací.

Celý článek

Kam kráčíš, kardiologie?

Dnes na odborné konferenci Kardiologický den Petra Niederleho představí kardiologové z Nemocnice Na Homolce další světovou novinku v léčbě pacientů postižených fibrilací síní – mikrofiltr, který se zavede pacientovi do pravé i levé krkavice, aby zde zachytil případnou krevní sraženinu. O možnostech této nové intervenční kardiologické metody bude na konferenci hovořit primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.

Celý článek

Volby v naší nemocnici

Ve dnech 20.–21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost bude otevřena i v naší nemocnici, a to v pátek 20. 10. 2017 v 5. patře (vedle květinářství) v době od 15.00 do 17.00 hod. 

Celý článek

Bolí vás záda? Cvičte s námi.

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nabízí od října cvičení pro veřejnost, zaměstnance nemocnice i pro pacienty, kteří ukončili rehabilitační léčbu a chtějí ve cvičení nadále pokračovat.

Celý článek

Na Homolce dnes bude provedeno už stotisící PET vyšetření

Jubilejní, už stotisící vyšetření dnes bude vykonáno v PET centru Nemocnice Na Homolce. Toto vůbec první PET pracoviště v ČR vzniklo koncem devadesátých let jako modelový projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii, který byl evropským unikátem. První vyšetření zde lékaři provedli 25. srpna 1999.

Celý článek

Oddělení ORL. Věděli jste, jak je užitečné?

Na první pohled by se mohlo zdát, že služby některých oddělení a ambulancí naší nemocnice, která se zaměřuje především na léčbu mozku, nervové soustavy, srdce a cév, jsou jen jakýmsi přídavkem péče, něčím navíc. A vidíte, není to pravda. Všechna oddělení v naší nemocnici se vzájemně podporují a vytvářejí nutné zázemí pro činnost ostatních. Tak například oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku.

Celý článek

Pozor! Změna podmínek parkování v okolí nemocnice

Dne 26. 8. 2017 zprovozní městská část Praha 5 v okolí Nemocnice Na Homolce zóny  placeného stání. Přinášíme vám informaci o tom, jaké budete mít po tomto termínu možnosti parkování u nemocnice.  V ulici Roentgenova budete mít k dispozici 110 parkovacích míst, která jsou součástí fialové parkovací zóny Prahy 5.  Jsme rádi, že Vám bude nabídnuta sazba pouze 20 Kč/hod. a denní sazba max. 90 Kč.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Radiodiagnostické oddělení má ve svém názvu zakódované sdělení, že se zaměřuje na diagnostiku. Zajímalo nás, zda jsou v dnešní době součástí náplně oddělení také nějaké terapeutické postupy. Otázku jsme položili prof. MUDr. Josefu Vymazalovi, DSc.

Celý článek

Oddělení ORL. Věděli jste, jak je užitečné?

Na první pohled by se mohlo zdát, že služby některých oddělení a ambulancí naší nemocnice, která se zaměřuje především na léčbu mozku, nervové soustavy, srdce a cév, jsou jen jakýmsi přídavkem péče, něčím navíc. A vidíte, není to pravda. Všechna oddělení v naší nemocnici se vzájemně podporují a vytvářejí nutné zázemí pro činnost ostatních. Tak například oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku. Nevěřili byste, s kolika pracovišti uvnitř nemocnice spolupracuje! – Informaci nám poskytl primář oddělení MUDr. Petr Jirák:

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Zajímá vás, co to je stentgraft, jak to vypadá a k čemu to slouží? Na videu vám nabízíme odpověď i názornou ukázku. Otázku jsme položili našemu cévnímu chirurgovi MUDr. Petru Šedivému, Ph.D.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Naše kardiologické oddělení se dlouhodobě zaměřuje mimo jiné na léčbu srdečních arytmií. Jaké jsou současné možnosti této léčby v Nemocnici Na Homolce? – Na to jsme se zeptali vedoucí lékařky antiarytmické jednotky MUDr. Lucie Šedivé, Ph.D.

Celý článek

Mistři světa ve fotbale

Se zlatou medailí se z letošního fotbalového mistrovství světa lékařů vrátili i naši dva lékaři – MUDr. Lukáš Tittelbach (č. 25) z oddělení neurochirurgie a MUDr. Pavel Mencl (č. 13) z oddělení neurologie. Letošní World Medical Football Championship 2017 se konal v Leogangu v rakouských Alpách od 8. do 16. 7. Vítězným finálovým utkáním s Ukrajinou získal tým českých lékařů zlato. Gratulujeme!

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Co je to endoskopie, asi většina z nás tuší. V principu jde o technologii, kterou lékaři mohou prohlížet různé tělesné dutiny. Zavedou dovnitř endoskop, tedy jakousi „hadičku“ (tubus) se snímacím zařízením, a na monitoru pak sledují, jak to uvnitř vypadá. Endoskopie se v současnosti používá nejen k diagnostice, ale i jako chirurgický nástroj. Chtěli byste vědět, jak pomáhá endoskopie našim neurochirurgům? Zeptali jsme se jednoho z nich – MUDr. Jana Šroubka.

Celý článek

MartinFond podporuje na Homolce vzdělávání

Od roku 1998 naší nemocnici velmi pomáhá Nadační fond Homolka, a to zejména s nákupem moderních přístrojů a zařízení. V loňském roce na Vánoce nám ale nadělil něco zcela nového. V jeho rámci byl založen tzv. MartinFond na podporu dalšího vzdělávání našich zaměstnanců (ve svém názvu nese jméno hlavního donátora Vojtěcha Martina). Díky těmto prostředkům může v letošním roce 19 našich specialistů, lékařů i nelékařů, absolvovat odborné stáže na předních klinických pracovištích v zahraničí nebo se účastnit kurzů, seminářů či mezinárodních kongresů.

Celý článek

Nové kontaktní místo pro seniory

19. června jsme pokřtili nové kontaktní místo pro seniory v Nemocnici Na Homolce. V kontaktním místě organizace Krása pomoci nabízí poradenství seniorům a jejich blízkým. Na jednom místě mohou získat ucelený přehled o dostupných sociálních službách, materiální podpoře a pomůckách, které jim pomohou usnadnit život.

Celý článek

15. 6. je Den lékáren

Lékárna Nemocnice Na Homolce se i letos připojila ke Dni lékáren. Tento rok jsou tématem alergie, kterými trpí v České republice přibližně 2 miliony lidí. Alergie může propuknout kdykoli během života – od narození až do pokročilého věku. Pro člověka znamená malé nepříjemnosti i velká rizika.

Celý článek

10 let od zavedení robotické navigace do léčby srdečních arytmií

8. června 2007, tedy právě před deseti lety, byla v Nemocnici Na Homolce poprvé v ČR použita dálková elektromagnetická navigace Niobe™ firmy Sereotaxis Inc. (St. Louis, USA), tj. zcela nová, robotická technologie umožňující bezpečnější a efektivnější katetrizační léčbu srdečních arytmií. Zavedení dálkově navigované katetrizace přineslo naději celé řadě nemocných, u kterých běžná léčba arytmií selhávala buď kvůli technickým limitacím, nebo z důvodu přílišného rizika vlastního zákroku.

Celý článek

Nemocnice Na Homolce obhájila prestižní akreditaci JCI

Už popáté Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala audit společnosti Joint Commission International (JCI), která zdravotnickým zařízením uděluje mezinárodně platnou prestižní akreditaci, garantující kvalitu péče a bezpečnost pro pacienty. Audit proběhl v týdnu od 15. do 19. května.

Celý článek

Den hygieny rukou

V pátek se naše nemocnice opět připojila k iniciativně Světové zdravotnické organizace, která 5. květen vyhlásila Dnem hygieny rukou. Letošní heslo „Zabraňte antibiotické rezistenci – je to ve vašich rukách“ je apelem zejména na zdravotníky, aby dodržováním hygieny rukou zabránili šíření nebezpečných infekcí způsobených rezistentními patogeny, které se vyskytují pouze ve zdravotnických zařízeních. Personál naší nemocnice měl příležitost ověřit si, zda si umí ruce správně dezinfikovat. Po ošetření rukou antibakteriálním přípravkem stačilo vložit ruce do přístroje, který označil všechna dobře vydezinfikovaná místa na rukou zeleně a nedostatečně ošetřená místa červeně, jak je zachyceno na našem videu.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

O tom, že se ve zdravotnictví využívá tzv. pozitronová emisní tomografie neboli PET, slyšel asi každý. Ale umí si každý pod tím termínem něco konkrétního představit? Na jakém principu je tato vyšetřovací metoda založena? – Zeptali jsme se primáře našeho oddělení nukleární medicíny a PET centra doc. MUDr. Otakara Bělohlávka, CSc.

Celý článek

Podívejte se, jak se na Homolce operuje aorta

Naši cévní chirurgové jako jediní v ČR operují aortu a pánevní tepny roboticky, a tedy miniinvazivně. Zrovna včera primář Petr Štádler operoval pacienta s neprůchodnými pánevními tepnami. Pomocí robota mu udělal bypass – na aortu našil cévní protézu nahrazující pánevní tepny. Reportáž z této operace odvysílala televize Nova ve včerejších zprávách (TN2 ve 22 hod.).

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Možná vás zajímá, jestli se lze do mozku dostat šetrně a jak to neurochirurgové dělají. Představa průniku do mozku může totiž vyvolat psychické trauma – strach z bolesti, fobii z odkrytí mozku a úzkost z poničení jeho tkáně. Proto jsme se zeptali primáře naší neurochirurgie MUDr. Jana Klenera: Jakými postupy minimalizujete invazivitu zákroků?

Celý článek

Na krizové situace jsme připraveni

Připravenost Nemocnice Na Homolce poskytnout rychlou, plynulou a dobře organizovanou zdravotní péči v případě mimořádné události nebo krizové situace spojené se zraněním velkého množství lidí, například hromadné havárie, prověřovalo včera od 14 hodin cvičení probíhající v prostorách nemocnice.

Celý článek

Pražský workshop o katetrizačních ablacích se koná už podvacáté

Právě v těchto dnech – od 2. do 4. dubna 2017 – probíhá jubilejní, už 20. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích. Na akci, kterou každoročně pořádá kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce a Klinika kardiologie IKEM, se letos sjeli přední odborníci z USA, Brazílie, Německa, Itálie, Francie, Švýcarska, Dánska a Číny. Součástí programu je také série 15 on-line přenosů z katetrizačních sálů v Praze, Lipsku a Bordeaux.

Celý článek

Jedna z největších zdravotnických sítí v ČR koupila akcie Homolka Premium Care, a. s.

Akciová společnost Homolka Premium Care má ode dneška nového majitele – společnost EUC, a. s., předního českého poskytovatele zdravotních služeb. Ta nabídla ve výběrovém řízení, které vypsala likvidátorka dceřiných společností Nemocnice Na Homolce, nejvyšší cenu a zvítězila. Společnost zaměřenou na poskytování zdravotnické péče na nejvyšší úrovni koupila za 50 500 000 Kč.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Všeobecná chirurgie je obor, který zahrnuje různé podobory, specializace. Které z nich jsou zastoupeny na Homolce, to ví nejlépe primář zdejšího oddělení všeobecné chirurgie MUDr. Stanislav Černohorský. Zeptali jsme se ho na spektrum zákroků, které se na jeho oddělení provádějí.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Oddělení, které má na Homolce na starost léčbu pomocí Leksellova gama nože, nese ve svém názvu přívlastek „stereotaktické a radiační neurochirurgie“. 

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Tým urologů Nemocnice Na Homolce, který je součástí oddělení všeobecné chirurgie, vede MUDr. Oto Köhler, CSc. Položili jsme mu otázku: Jaké typy urologických zákroků provádíte nejčastěji?

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

Spolu s primářem neurologie MUDr. Miroslavem Kalinou jsme navštívili nově vybudovanou neurologickou jednotku intenzivní péče, která byla v naší nemocnici otevřena na sklonku roku 2015. Primáře Kaliny jsme se zeptali na to, jak se nová „jipka“ osvědčila, jak by zhodnotil její přínos.

Celý článek

Zeptali jsme se za vás

První otázku v novém roce jsme položili primářovi cévní chirurgie prof. MUDr. Petru Štádlerovi, Ph.D.: Co mohou pacienti Nemocnice Na Homolce v oblasti cévní chirurgie očekávat v roce 2017?

Celý článek