, rubrika Aktuality

MartinFond podporuje na Homolce vzdělávání

Od roku 1998 naší nemocnici velmi pomáhá Nadační fond Homolka, a to zejména s nákupem moderních přístrojů a zařízení. V loňském roce na Vánoce nám ale nadělil něco zcela nového. V jeho rámci byl založen tzv. MartinFond na podporu dalšího vzdělávání našich zaměstnanců (ve svém názvu nese jméno hlavního donátora Vojtěcha Martina). Díky těmto prostředkům může v letošním roce 19 našich specialistů, lékařů i nelékařů, absolvovat odborné stáže na předních klinických pracovištích v zahraničí nebo se účastnit kurzů, seminářů či mezinárodních kongresů.

Koncem června Homolka uspořádala slavnostní setkání zástupců Nadačního fondu Homolka s účastníky tohoto vzdělávacího projektu, kteří zde vyjádřili dárcům poděkování a informovali je o využití darovaných prostředků. Význam dalšího vzdělávání zaměstnanců zhodnotil ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva slovy: „Abychom se udrželi na špičce předních světových zdravotnických zařízení, musíme podporovat další vzdělávaní našich zdravotníků, aby byli seznámeni s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi a mohli je následně praktikovat v naší nemocnici.“

Nemocnice na Homolce - Martin Fond