, rubrika Aktuality

Homolka získala akreditaci SAK

Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise (SAK), v němž prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Komise SAK jí na základě tohoto šetření udělila certifikát akreditovaného pracoviště.

„Jsem velmi rád, že i česká akreditační komise SAK vyhodnotila a potvrdila vysokou kvalitu a bezpečí celého procesu péče o pacienty v Nemocnici Na Homolce. Je to nejen významné ocenění profesionality a práce našich zaměstnanců, ale zejména důležitý signál pro naše pacienty. Našim zdravotníkům za to osobně velmi děkuji,“ řekl k výsledku auditu ředitel nemocnice Petr Polouček.

Akreditace SAK, která je v ČR zcela dobrovolná, se vydává na základě splnění 97 standardů, což je mnohem více než legislativně předepsaných 17 standardů. Nemocnice Na Homolce už před patnácti lety, jako první v ČR, získala mezinárodně platnou prestižní akreditaci JCI (Joint Commission International), kterou každé 3 roky potvrdila při opakovaných auditech.

Nyní získala Homolka i akreditaci tuzemského typu SAK, která má dlouhodobé oprávnění provádět hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v ČR.